Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Dėl Šilutės rajono 2015-2024 m. strateginio plėtros plano rengimo

 Šilutės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 metams parengimas“. Projekto metu bus parengtas Šilutės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2015-2024 metų laikotarpiu, kadangi 2005-2014 m. strateginio plėtros plano, kuriuo vadovaudamasi Savivaldybė planuoja ir vykdo savo veiklą, įgyvendinimo periodas baigiasi.

[end_header]

 

Pagal 2012 m. balandžio 3 d. Europos socialinio fondo agentūros ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį minėto projekto įgyvendinimui buvo skirti 342 297,00 Lt. Šių metų gegužės 7 d. buvo pasirašytas Papildomas susitarimas dėl  anksčiau minėtos sutarties pakeitimo, kadangi įvykus vešiesiems pirkimams buvo sutaupytos lėšos ir Projekto biudžeto išlaidų suma sumažėjo iki 75 600,00 Lt.

Šiuo metu yra rengiama investicijų pritraukimo Šilutės rajono savivaldybėje studija. Rengiant šią studiją buvo atlikta ekspertinė interesų grupių apklausa. Strateginio plėtros plano rengimo Koordinacinės grupės narių buvo paprašyta nurodyti respondentus, kurių nuomonė ir situacijos įvertinimas bei išsakyti pastebėjimai ir pasiūlymai padėtų geriau atskleisti mūsų Savivaldybės investicinį potencialą. Šio tyrimo tikslas buvo  įvertinti konkurencinius Šilutės rajono savivaldybės pranašumus ir trūkumus, išsiaiškinti esamų ir potencialių investuotojų poreikius. Deja, iš pasiūlytų 58 kandidatų tik 23 respondentai sutiko dalyvauti apklausoje ir atsakė į anketos klausimus.

Šių metų gegužės 6-7 dienomis  Strateginio plano rengėjų UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ atstovai: Marketingo direktorius Darius Dulskis ir konsultantė Daiva Rapcevičienė Šilutės rajono 2015-2024 m. strateginio plano rengimo darbo grupėms pristatė tyrimo rezultatus, diskutavo investicijų pritraukimo Šilutės rajono savivaldybėje klausimais (investuotojų lūkesčiai ir Savivaldybės galimybės, darbo principai su esamais ir potencialiais investuotojais ir t. t.) (tyrimo rezultatai).    

Kada ir kokie klausimai buvo svarstyti Šilutės rajono 2015-2024 m. strateginio plėtros plano rengimo darbo grupėse, galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt esančiame skyrelyje „Strateginio plano 2015-2024 m. rengimas“ (visi su strateginio plėtros plano rengimu susiję klausimai pirmiausia analizuojami, aptariami ir svarstomi Koordinacinėje darbo grupėje).

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti minėto dokumento rengimo procese, teikti savo pasiūlymus, pastebėjimus. Pasiūlymus galima teikti el. paštu asta.jagelaviciene@pamarys.lt arba raštu Šilutės rajono savivaldybės administracijai, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ ir yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektą administruoja Europos socialinio fondo agentūra.  

Fotoakimirkos

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"