Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Dirbti

Šilutės rajono savivaldybėje  aukštas gyventojų ekonominis aktyvumas.  Šilutės rajono savivaldybė pagal turizmo išteklių ir statuso rodiklius priskiriama prie geriausiai vertinamų šalies savivaldybių. Pagrindinės savivaldybės stiprybės – vaizdingas kraštovaizdis (vandeningumas ir miškingumas) ir saugomų teritorijų gausa.

Grįžtantys Globalūs Šilutiškiai ieškant darbo gali kreiptis į Klaipėdos apskrities Šilutės skyrių.

Šilutės rajono savivaldybės portale www.silute.lt, rubrikoje "Karjera" rasite informaciją apie skelbiamus konkursus valstybės karjeros tarnautojų pareigoms užimti.

Esame draugiški žmonėms, gamtai ir verslui. Pagrindinis tikslas – šiose srityse atrasti pusiausvyrą, gerinti ir plėsti paslaugų paketą Šilutėje. Palanki verslo sektoriaus struktūra. Turizmas Šilutės rajono savivaldybėje yra vienas iš prioritetinių verslo sričių. Rajonas taip pat turi išvystytą baldų gamybos sektorių,  platų prekybos bei paslaugų tinklą. Gerėjant verslo aplinkai, sukuriama daugiau darbo vietų, todėl savo vietą Šilutėje gali atrasti ir Tu.

Susidomėjai? Norėtum tapti šių įmonių komandos nariu? Susisiek!

Smulkiojo ir vidutinio verslo bei asociacijų rėmimo fondas

Šilutės rajono savivaldybės rėmimo lėšos skirtos remti smulkųjį ir vidutinį verslą, bei asociacijas. Rėmimo lėšos naudojamos:

 • naujoms darbo vietoms įkurti
 • padengti dalį palūkanų už paskolas verslo subjektams įgyvendinti;
 • paraiškų parengimo, gauti paramą iš ES fondų išlaidoms iš dalies padengti;
 • projektams įgyvendinantiems iš ES struktūrinių ir kitų fondų;
 • iš dalies darbo vietoms kompensuoti, steigiantiems darbo vietas per vietinių užimtumo iniciatyvų aktyvią darbo rinkos priemonę.

Kontaktai pasiteirauti: Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Stakvilevičienė, tel. (8441) 79 218, el.p. ausra.stakvileviciene@silute.lt

Nuosavo verslo kūrimo sąlygos bedarbiams, registruotiems darbo biržoje

Asmenys, pretenduojantys gauti subsidiją turi:

– būti registruoti darbo biržoje.

– turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

– subsidija skiriama, kai asmuo įsipareigoja įsteigti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą įmonę (UAB, MB, IĮ , VŠĮ).

Subsidija gali būti panaudota:

 • Darbo priemonių, būtinų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkimui, pritaikymui ir montavimui;
 • Patalpų (50 proc.), reikalingų darbo vietai įrengti, remonto ar pritaikymo darbams atlikti;
 • Patalpų remonto darbų išlaidos negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio. Subsidiją galima naudoti tik patalpų, kurios jūsų įmonei priklauso nuosavybės teise, remontui ar pritaikymui.
 • Darbo priemonės –  tai darbo procese naudojamos transporto priemonės  ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai, kompiuterinė įranga, baldai ir kiti reikmenys būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti).
 • Už subsidijos lėšas įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą privaloma apdrausti maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia pasirinkta draudimo bendrovė. Drausti privaloma ne mažiau kaip 36 mėn. nuo turto įsigijimo dienos
 • Subsidija neskiriama darbo vietoms, kurios yra skirtos laikiniems ar sezoniniams darbams atlikti.
 • Subsidija neskiriama sudvejintoms pareigybėms, pvz. virėjas-barmenas, direktorius-vairuotojas
 • Įsteigta darbo vieta ir sukurta įmonė turi būti išlaikoma ne mažiau, kaip 3 metus.

Vietinės užimtumo iniciatyvos priemonė skirta darbdaviams, steigiantiems darbo vietas

Subsidija skiriama šių išlaidų finansavimui:

 • darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
 • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).
 • Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios atrankos paskelbimo dieną, dydžių.
 • Parama kelių transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas, krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti neteikiama.
 • VUI projekto teikėjas privalo užtikrinti, kad prašoma subsidija per trejus pastaruosius metus iš eilės kartu su jau gauta de minimis pagalba neviršytų 200 000 eurų, transporto sektoriuje – 100 000 eurų, žuvininkystės sektoriuje – 30 000 eurų, žemės ūkio sektoriuje – 15 000 eurų.
 • Subsidijos gavėjai (darbdaviai) privalo patys apmokėti ne mažiau kaip 35 proc. darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.
 • Norint gauti paramą, darbdavys privalo rašyti Paraišką ir teikti darbo biržai. Paraiška teikiama vieną kartą metuose, Lietuvos darbo biržai paskelbus apie Paraiškų priėmimą.
 • Įsteigtos  darbo vietos turi būti išlaikytos 36 mėn. nuo jų įsteigimo dienos.

Darbdaviams, steigiantiems naujas darbo vietas neįgaliems asmenims

Finansavimo sąlygos:

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių.

Darbdaviai turi prisidėti savo lėšomis, steigiant darbo vietą. Jis savo lėšomis privalo apmokėti ne mažiau kaip darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų:

 • 35 proc.- steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45-55 darbingumo lygis;
 • 30 proc. – steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • 20 proc. – steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis.

Subsidija skiriama šių išlaidų finansavimui:

 • darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
 • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Darbo vietą išlaikius 36 mėnesius, pinigų grąžinti nereikia.

Darbo galimybių gali pasidairyti ir „Work in Lithuania“ puslapyje. Tai vieta, kur susitinka sėkmingai šalyje veikiančios užsienio bendrovės ir potencialūs darbuotojai, dalijamasi aktualiomis naujienomis, o nusprendusieji grįžti randa ne tik darbo pasiūlymų, bet ir naudingos praktinės informacijos sklandžiam persikėlimui į Lietuvą.

Savanoriauti Šilutėje

Jaunimo savanoriška tarnyba – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa, skirta jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje ir kas mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi.

Šilutės rajono savivaldybė yra viena iš daugiausiai savanorių turinčių savivaldybių Lietuvoje (lenkia tik didieji miestai), tad buvo padėkota dešimčiai akredituotų priimančių organizacijų: Šilutės socialinių paslaugų centrui, Šilutės kultūros ir pramogų centrui, Šilutės Hugo Šojaus muziejui, Šilutės socialiniams globos namams, Šilutės kameriniam dramos teatrui, Šilutės r. Kintų pagrindinei mokyklai, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai, Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, VšĮ „Šilutės beglobiai“, Šilutės vaiko geroves ir globos centrui bei jų mentoriams.

 

 

 

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"