Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Gyventi

ŠILUTĖ - MIESTAS, KURIAME MALONU GYVENTI. SIEKIAME, KAD ŠILUTĖ, BŪTŲ NE TIK PATRAUKLUS MIESTAS KURTI, BET IR GYVENTI GAMTOJE IR ŠALIA GAMTOS. TODĖL DAUG INVESTUOJAME NE TIK Į INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMĄ, BET IR NEFORMALAUS UGDYMO PLĖTRĄ, LAISVALAIKIO PASLAUGŲ PLĖTIMĄ.

Šilutės rajono savivaldybėje veikia 27 švietimo įstaigos ir 10 skyrių: 5 gimnazijos, 1 pradinė, 1 – Rusnės specialioji ir 8  pagrindinės mokyklos, 1  mokykla – darželis, 1 jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, 1 meno ir 1 sporto mokyklos, 7 lopšeliai – darželiai ir Švietimo pagalbos tarnyba.  Visose švietimo įstaigose veikia neformaliojo ugdymo būreliai: šokių, muzikos, dailės, teatro, informacinių technologijų, gamtos mokslų, sporto, kūrybinių darbelių. Šilutėskultūros ir pramogų centre 2022 m. įsikūrė  Inovacijų ir robotikos centras, kur vaikai gali mokytis robotukų projektavimo ir gamybos.

Gimnazijos

 • Šilutės pirmoji gimnazija;
 • Šilutės Vydūno gimnazija;
 • Švėkšnos „Saulės“ gimnazija;
 • Žemaičių Naumiesčio gimnazija;
 • Vainuto gimnazija;
 • Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų centras;

Pagrindinės mokyklos

 • Juknaičių pagrindinė mokykla;
 • Katyčių pagrindinė mokykla;
 • Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla;
 • Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla;
 • Šilutės Pamario pagrindinė mokykla;
 • Usėnų pagrindinė mokykla;
 • Vilkyčių pagrindinė mokykla;
 • Šilutės Žibų pagrindinė mokykla;
 • Kintų pagrindinė mokykla;
 • Rusnės specialioji mokykla;

Mokykla - darželis ir lopšeliai - darželiai

 • Žemaičių Naumiesčio mokykla – darželis;
 • Šilutės lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“
 • Šilutės lopšelis – darželis „Žvaigždutė“
 • Šilutės lopšelis – darželis „Žibutė“
 • Šilutės lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė“
 • Šilutės lopšelis – darželis „Gintarėlis“
 • Šilutės lopšelis – darželis „Pušelė“
 • Švėkšnos lopšelis – darželis

Neformaliojo švietimo įstaigos

 • Šilutės meno mokykla;
 • Šilutės sporto mokykla;

Inovacijų ir robotikos centras

įsikūręs Šilutės pirmojoje gimnazijoje. Šioje laboratorijoje, kuri sukurta mažos gamyklos principu, projektuojami robotai ir su specialios įrangos pagalba gaminamos visos reikiamos detalės. Vaikai yra mokomi taikomosios mechanikos ir elektronikos inžinerijos.

Jaunimo informavimo taškas

Šilutės Fridricho Bajoraičio bibliotekoje įsteigtas Jaunimo informavimo taškas, skirtas palaikyti atvirą ir prieinamą erdvę, kurioje galima rasti informacinių leidinių, bendradarbiauti su regione veikiančiomis organizacijomis, teikiančiomis įvairias paslaugas jauniems žmonėms. Taip pat įsteigti 4 Jaunimo informavimo taškai rajone: Kintuose, Rusnėje, Švėkšnoje, Žemaičių Naumiestyje.

Trečiojo amžiaus universitetas

Šilutėje gali mokytis ne tik jaunimas, bet ir vyresnio bei pensinio amžiaus žmonės.Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – neformaliojo ugdymo suaugusiųjų švietimo organizacija, kuri vienija Šilutės miesto ir rajono žmones įvairioms veikloms. TAU nariais gali tapti 50 metų ir vyresni asmenys. Mokslo trukmė – dveji metai. Du fakultetai – humanitarinių ir socialinių, sveikatos mokslų. Klausytojai, baigę TAU studijas, gauna garbės diplomus.

Šilutės atviras jaunimo centras, atvira jaunimo erdvė

Šilutėje nuo 2021 m. veiklą vykdo Šilutės atviras jaunimo centras. Tai įstaiga, vykdanti darbą su jaunimu, teikianti socialines, pedagogines, psichologines paslaugas 14-29 metų asmenims, sudaranti sąlygas jaunimo užimtumo, neformaliojo ugdymo, lavinimo ir saviraiškos poreikius tenkinanti, socializuotis. 2022 m. Šilutės atviras jaunimo centras pradėjo teikti mobiliąsias jaunimo paslaugas Vainuto ir Švėkšnos seniūnijose.

Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkciniame centre nuo 2013 m. veikia atvira jaunimo erdvė „NORIU, GALIU, DARAU“.  Atvira jaunimo erdvė – patalpa, skirta ir pritaikyta atviram darbui su jaunimu. Atviras darbas su jaunimu - tai viena iš darbo su jaunimu formų, kuria siekiama suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką. Ši jaunimo jaunimo ugdymosi veikla atvira visiems tam tikroje teritorijoje gyvenantiems, savanoriški dalyvaujantiems ir bendrų taisyklių sutinkantiems laikytis jaunuolius nepriklausomai nuo to, kokiai organizacijai, grupei ar religinei bendruomenei jie priklauso. Atvirumo principas taip pat pasireiškia jautrumu aktualiems jaunimo poreikiams ir siūlomų veiklų lankstumu.

KUKULIS
M. Jankaus g. 8, Šilutės m., Šilutės sen.

Žaidimų kambarys. Šeimos laisvalaikio erdvė. Stovyklos, gimtadieniai - organizavimas. Teminiai vakarėliai, personažas į namus.
Daugiau informacijos:Tel +3706 652 34741

Išlyginamoji klasė

Grįžusiems iš užsieniai vaikams nemokantiems lietuvių kalbos, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje įsteigta išlyginamoji klasė.

Savivaldybės ir mokyklos tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis asmenų poreikius, sudaryti galimybes integracijai. Išklausomi atvykusių mokinių ir jų tėvų lūkesčiai ir norai dėl  mokymosi kartu su bendraamžiais, švietimo pagalbos poreikio ar poreikio intensyviau mokytis lietuvių kalbos. Į pagalbą pasitelkiami mokiniai savanoriai, galintys padėti sklandžiau įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis. Sudaromas individualus ugdymo planas, organizuojamos mokytojų konsultacijos, individualios veiklos ugdymo programų skirtumams likviduoti. Esant būtinybei, yra galimybė organizuoti lietuvių kalbos mokymą intensyviu būdu – išlyginamosiose klasėse ar grupėse. Organizuojamas maitinimas, kaimo vietovėse gyvenančių mokinių pavėžėjimas.

Vasaros darželiai gyvenančių užsienyje vaikams

Į Lietuvą atostogauti, susitikti su artimaisiais grįžta vis daugiau emigravusiųjų. Žinoma, drauge su suaugusiais grįžta ir vaikai, kurie savo gimtojoje šalyje praleis visą vasarą. Sudarysime galimybę vaikui kalbėti gimtąją kalba, bendrauti su bendraamžiais, susipažinti su ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamomis paslaugomis. 

Jei norite, kad vaikas įdomiai praleistų laiką, savo gimtojoje šalyje, mes galime Jums padėti. Sudarysime galimybę vasaros laikotarpiu lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą. 

Jums reikia:

 • kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių;
 • turėti pažymą iš šeimos gydytojo apie vaiko sveikatos būklę;
 • parašyti prašymą, kad vasaros laikotarpiu pageidaujate lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
 • Vasaros laikotarpiu veikia du lopšeliai – darželiai.

Jei grįžote ir ruošiatės gyventi Lietuvoje, turite žinoti, kad:

           Ikimokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) pageidavimu gali būti teikiamas vaikams nuo 1 m. iki 6 metų (kaimo vietovėse nuo 2 m.).

           Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jis teikiamas nuo 5–6 metų.  Šios ugdymo programos skirtos padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pradinėje mokykloje.

            Rajone vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes. Prašymus galite pateikti:

 1. Šilutės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje „Priėmimas į darželius“
 2. Šilutės rajono savivaldybės viename langelyje arba Švietimo skyriuje užpildant prašymą, pridedant vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 3. El paštu siunčiate užpildytą prašymą ir pridedate vaiko gimimo liudijimo kopiją (prašymo pavyzdys savivaldybės puslapyje-paslaugos-švietimo skyrius-centralizuotas vaikų priėmimas į Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes).

            Ikimokykliniam (lopšelis ir darželis) ir priešmokykliniam (priešmokyklinio amžiaus grupė) ugdymui skiriamas dalinis valstybės finansavimas (mokinio krepšelis), kuris yra 4 val. per dieną arba 20 val. per savaitę. Kitą dalį finansuoja savivaldybė kartu su tėvais (tėvai moka tik už vaiko maitinimą skaičiuojama, kiek dienų vaikas praleido darželyje. Savivaldybės darželio kaina skaičiuojama priklausomai nuo faktiškai lankytų dienų, bet vidutiniškai gali siekti apie 50 Eur/mėn.)

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Neformalusis suaugusiųjų švietimas sudaro sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius. tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kvalifikacijų.

  NEFORMALIOJO  SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGAS  TEIKIA:

 • Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras
 • Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
 • Šilutės profesinio mokymo centras
 • Šilutės profesinio mokymo centro paslaugų ir turizmo skyrius
 • Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyrius
 • Kultūros centrai
 • Šilutės Hugo Šojaus muziejus
 • Šilutės r. savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji  biblioteka
 • Šilutės meno mokykla
 • Šilutės rajono seniūnijos
 • Visuomenės sveikatos  biuras
 • Vietos veiklos grupė (VVG) asociacija „Lamatos žemė“
 • Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“
 • Šilutės miesto vietos veiklos grupė (VVG)  „Pamario kraštas“
 • Kitos viešosios įstaigos, privatus sektorius, asociacijos

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinatorė rajone – Daiva Budvytienė, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja.

Kontaktai – K.Kalinausko g. 10, Šilutė LT 99130; 
www.smc.silute.lm.lt  
rastine@smsc.silute.lm.lt 
Tel (8 441) 62 045

1000

- tokia premija kiekvienais metais skiriama "Lietuvininkų vilties" laureatui. Šilutės rajono savivaldybė yra vienintelė Klaipėdos regione, kuri nuo 2002 m. įsteigusi "Lietuvininkų vilties" premiją ir kasmet yra apdovanojamas jaunas, aktyvus žmogus, jaunimo darbuotojas ar organizacija, savo pasiekimais garsinantys Pamario kraštą. Ši premija įteikiama minint Vasario 16 d.

2000

-tokią premiją 2021 m. Liepos 29 d. nuspręsta skirti „Metų mokytojas“ laureatui.

Mokytojai bus vertinami pagal  pastarųjų 3 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą. Mokytojo, kuris pretenduoja į „Metų mokytojo“ premiją, veikla turi pasižymėti šiomis savybėmis: pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškų vertybių diegimu, ugdomosios veiklos meistriškumu, inovatyviais metodiniais darbais, aktyvia ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, reikšmingu dalyvavimu profesinėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje ir kt.

Kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti gali siūlyti mokyklų vadovai, savivaldybė, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenės, socialiniai partneriai.

500

- tokią premiją Šilutės rajono savivaldybės Sporto taryba nuo 2020 metų skiria populiariausiam sportininkui. Šilutės sportininko rinkimuose,viską lemia tik visuomenės balsavimas.

Šilutė – miestas vakarinėje Lietuvos dalyje, Klaipėdos krašte, netoli Kuršių marių ir 8 km iki Rusnės salos. Miestas yra nutolęs 50 km į pietus nuo Klaipėdos. Šilutė yra Pamario krašto, Šilutės rajono savivaldybės ir seniūnijos centras.

Pamario kraštą pasieksite:

Oro avialinijomis iš tarptautinių Palangos, Kauno, Vilniaus, Rygos oro uostų

Nuo tarptautinio Palangos oro uosto iki Šilutės yra 74 km. Nuo tarptautinio Kauno oro uosto iki Šilutės yra 184 km. Nuo tarptautinio Vilniaus oro uosto iki Šilutės yra 284 km. Nuo tarptautinio Rygos oro uosto iki Šilutės yra 313 km.

Vandens transportu iš Tarptautinės jūrų perkėlos reisais

Kylis - Klaipėda, Karlshamnas - Klaipėda. Šiuos pervežimus jūrų keliais organizuoja tarptautinė kompanija "DFDS Seaways"

Viešuoju transportu

Iš autobuso stoties miesto centrą pasieksite pėsčiomis arba taksi.

Jaunoms šeimoms – subsidijos pirmam būstui regionuose

Jaunos šeimos, pateikusios prašymus finansinei paskatai gauti nuo 2019 m. sausio 1 d., gali pretenduoti į subsidiją, įsigydamos būstą regione.

Socialinis saugumas

Šilutės rajono savivaldybė kasmet plečia socialinių paslaugų tinklą, organizuodama ir teikdama naujas socialines paslaugas pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį. 2016 metais buvo išplėtotos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, dienos užimtumas vaikų dienos centruose, išaugo ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius.

Taip pat yra numatytos programos siekiant užtikrinti neįgaliųjų, skurstančių ir gausių šeimų socialinį saugumą.

Socialinis saugumas svarbus siekiant kurti savo miestui, daugiau informacijos apie tai rasite Šilutė savivaldybės puslapyje.

Galvoji apie grįžimą į Lietuvą? Sužinok, kokie yra pirmieji žingsniai sugrįžus Renkuosi Lietuvą puslapyje.

Nekilnojamas turtas

Šilutėje palankus darbo užmokesčio ir nekilnojamojo turto santykis, kad susikurtumėte jaukius namus. Savo svajonę įsigyti nuosavą būstą paversti realia galėsite daug greičiau, o namai darbas ir darželis bus kelių kilometrų atstumu ir kamščius galėsite iškeisti į laiką su šeima.

Norite įsigyti būstą? Pradėkite paieškas dabar!

Laisvalaikis

Išskirtinė geografinė padėtis, unikalus kraštovaizdis ir savita etnokultūra – Šilutės rajono išskirtinės detalės, apie kurias žino visi. Norintiems pasigrožėti unikalia Pamario gamta, architektūra, susipažinti su šio krašto paveldu, siūlome pėsčiųjų, dviračių, automobilių bei vandens maršrutus. Gamtos mylėtojams – pažintiniai takai, dviračių gerbėjams – gražiausios rajono apylinkės, automobilių turėtojams – žymių žmonių gyvenimo vietos. Nemuno Deltos upių (Minijos, Atmatos, Skirvytės, Rusnės, kt.) kraštovaizdžiu ir šios vietovės biologine įvairove galima susipažinti plaukiant laivu iš Šilutės, Rusnės, Minijos ar Ventės.

Norintiems pasivaikščioti po unikaliais vaizdais išsiskiriančius Šilutės rajono pažintinius takus, kurių net penki: Tulkiaragės, Aukštumalos, Pakalnės, Žalgirių bei Kintų girinkijos.

8 skirtingi dviračių maršrutai, kuriuos galima įveikti Šilutės rajone ir atveria įspūdingą rajono kraštovaizdį.

Sportas - Šilutės savivaldybės prioritetas, nes jis yra svarbus socialinis faktorius ugdant sąmoningą ir sveiką visuomenę. Šilutės rajono savivaldybė remia sporto renginius, sporto organizacijas ir tam yra numačiusi specialias finansavimo programas. 

BASEINAS IR SPA ZONA

Iš 3851,72 kv.m laisvalaikio ir sporto namų ploto baseino ir SPA zona užima 1153,54 kv.m.

Baseino technologinė įranga yra pilnai automatizuota, visi duomenys tiesiogiai perkeliami į kompiuterį.

Dezinfekcijai ir chloro junginių naikinimui įdiegta naujausia UV filtravimo sistema.

Baseine įrengti keturi 25 m ilgio takeliai. Baseino gylis yra nuo 1,28 m iki 1,82 m.

SPA zonoje veikia trys pirtys, sūkurinė vonia, pramoginiai baseinas kūdikiams, vaikams ir suaugusiems su masažinėmis sistemomis.

Dvi pirtys yra garinės, o trečioji yra su natūralia Himalajų druskos sienele. Sūkurinėje vonioje telpa apie 15 lankytojų.

Baseine 2 kartus per savaitę su instruktoriumi vyksta sveikatinimo užsiėmimai suaugusiems. Taip pat vykdomos individualios plaukimo pamokos.

Nuo spalio mėnesio 2023 m. vyksta plaukimo užsiėmimai miesto ir rajono mokyklų pradinukams. Po pietų vyksta moksleivių NVŠ užsiėmimai.

Per savaitę baseino užsiėmimuose dalyvauja apie 750 moksleivių.

Pagal sutartį su Šilutės ligonine darbo dienomis vieną valandą baseine pacientams vyksta reabilitacinės mankštos, kurias veda ligoninės kineziterapeutė.

Vienu metu baseine gali lankytis apie 60 žmonių.

TRENIRUOKLIŲ SALĖ

Rugsėjo mėnesį atidarytoje 373 kv.m sporto salės erdvėje įrengti modernūs kardiotreniruokliai (bėgimo takeliai, dviračiai, elipsiniai), laisvų svorių treniruokliai, skirti pečių, rankų, kojų, nugaros ir kitų raumenų stiprinimui, laisvų svorių zona, taip pat yra funkcinių treniruočių platforma ir papildomas sportinis inventorius (kamuoliai, kilimėliai, šuolių platformos, gumos ir kt.).

Salėje 2 kartus per savaitę vyksta funkcinės treniruotės. Taip pat galima užsisakyti asmeninę treniruotę ir individualios programos sudarymą.

Vienu metu treniruoklių salėje gali lankytis apie 40 žmonių.

Daugiau informacijos galima rasti: https://www.silutessportomokykla.lt/silutes-baseinas

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"