Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Savivaldybės partneriai

Šilutės rajono savivaldybės užsienio partneriai:

1991 m. gegužės 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės miesto ir Emmericho miesto (Vokietija).
1992 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta Draugystės ir bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Ljungby savivaldybės (Švedija).                              

1998 m. vasario 22 d. Malborke (Lenkijos) Šilutės rajono savivaldybė

(Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sudėtyje) pasirašė euroregiono „Baltija“ įkūrimo sutartį

2001 m. rugsėjo 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo ir draugystės sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Ostroda savivaldybės (Lenkija).
2004 m. gegužės 29 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Lenkijos Gdanski Pruszcz savivaldybės.

2007 m. gegužės 28 d. pasirašytas Ketinimų protokolas, o 2007 m. liepos 23 d.

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Lenkijos Gdanski poviato (apskrities).

2009 m. vasario 10 d. Biuselyje (Belgijos) Šilutės rajono savivaldybė pasirašė susitarimą - Merų paktą.
2009 m. gegužės 29 d. pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Saldus rajono ir Saldus miesto administracijų (Latvija). 
2011 m. gruodžio 5 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Cittaducale savivaldybe (Italija).
2014 m. birželio 2 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Alanijos miesto (Turkija)
2016 m. rugsėjo 24 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Skadovsko miesto (Ukraina).
2017 m. liepos 8 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Kolobžego rajono savivaldybės (Lenkija). 
2022 m. gegužės 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Tskaltubo savivaldybės (Sakartvelas).


    
 

Šilutės rajono savivaldybės partneriai Lietuvoje:

 

Nuo 1995 m. birželio mėnesio Šilutės rajono savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė. Lietuvos savivaldybių asociacija - organizacija, vienijanti visas 60 savivaldybių, sprendžianti savo narių - savivaldybių - bendrąsias problemas, atstovaujanti savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos strategiją, stiprinanti vietos savivaldą.

  

2000 m. gruodžio 29 d. pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos. Sprendžiant mokslo ir praktikos problemas, žengiant į XXI amžių, svarbu glaudžiau konsoliduoti mokslininkų ir šalies regionų specialistų bendradarbiavimo ryšius. Pamario žmonėms aktualios ekonominės pertvarkos, kultūros paveldo ir vertybių išlikimo problemos, svarbūs polderių, vandens telkinių, žuvininkystės plėtros, socialinės raidos klausimai, kurių sprendimą lemia mokslo plėtotė šalyje. Šalys ketina: organizuoti Pamario krašte Akademikų dienas, rengti bendrus seminarus, informacijos ir konsultacijų dienas, kitus renginius, keistis istorinėmis-pažintinėmis krašto paveldo ir etnokultūros ekspozicijomis, rengti naujų mokslo darbų ir idėjų pristatymus, plėtoti kitus abipusiai naudingus kontaktus.

2010 m. birželio 1 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos. Sutarties pagrindu abi šalys siekia plėtoti bendrą ateities viziją atitinkantį bendradarbiavimą tarp Lietuvos mokslų akademijos ir Šilutės rajono savivaldybės bendruomenių, pripažįsta, kad bendros ateities vizijos pagrindas yra siekis sukurti išsimokslinusią, kūrybišką, modernią ir pilietišką bendruomenę, trokšta svariai prisidėti prie Lietuvos valstybės klestėjimo.

 

 

2001 m. birželio 6 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Neringos savivaldybės. Abi savivaldybės susitarė skatinti, remti ir koordinuoti bendradarbiavimą kultūros ir turizmo, jaunimo politikos, socialinės paramos srityse.

 

2008 m. sausio 29 d. pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Palangos savivaldybės. Pripažindami bendradarbiavimo didelę reikšmę ir siekdami abiejų savivaldybių darnios plėtotės Europos Sąjungos struktūrose, nusprendė, kad būtinas glaudus bendradarbiavimas tarp savivaldybių siekiant plėsti ir stiprinti bendradarbiavimą kultūros, turizmo, verslo aplinkos gerinimo bei strateginio planavimo srityse, ypatingai akcentuojant savivaldybių dalyvavimą Europos Sąjungos paramos programose ruošiant dvišalius bei daugiašalius projektus ir juos įgyvendinant.

 

2010 m. lapkričio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Mykolo Romerio universiteto. Šia sutartimi šalys susitarė bendradarbiauti vykdant universitetines studijas, sudarant palankias sąlygas gyventojų tęstiniam mokymuisi pagal jų poreikius, organizuojant Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija.

 

2011 m. vasario 11 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Klaipėdos universiteto. Šia sutartimi įstaigos sutarė bendradarbiauti taikant universitetines žinias, sudarant palankias sąlygas gyventojų tęstiniam mokymuisi bei kvalifikacijos kėlimui, taip pat kuriant Savivaldybės plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija.

   

2012 m. vasario 20 d. pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Šia sutartimi šalys, siekdamos glaudesnio bendradarbiavimo, turi bendrą tikslą gerinti studijų kokybę, tęstinio mokymosi, specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir projektinės veiklos sritis. Susitarė bendradarbiauti vykdant universitetines studijas, sudarant palankias sąlygas asmenų tęstiniam mokymuisi ir organizuojant Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija.

    

2012 m. gegužės 17 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos. Šia sutartimi siekiama sudaryti palankias sąlygas energetiškai efektyviems sprendimams plėtoti ir Šilutės rajono savivaldybėje sukurti dalykiškumo, pasitikėjimo, ūkiškumo, vystant regioną, bei abipusio naudingumo principais paremtus partnerių interesų ryšius.

  

2013 m. sausio 22 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Vilniaus dailės akademijos. Šia sutartimi siekiama įtraukti Šilutės rajono savivaldybę kaip socialinius partnerius ir galimus darbdavius į studijų programų vadybą, supažindinant juos su naujausiais Vilniaus dailės akademijos studijų programų siekiniais, taip pat su pasiekimais meninės kūrybos ir tyrimų srityse. Socialinių partnerių dalyvavimas leidžia nuolat tobulinti Vilniaus dailės akademijos vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, kurti naujas perspektyvias studijų programas ar atnaujinti jau veikiančias.

 2013 m. gegužės 18 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų priešmininio laivo "Skalvis". Šalys bendradarbiaudamos ir stiprindamos draugystę siekia Lietuvos kariuomenės propagavimo, jaunimo patriotinio ugdymo kultūros, švietimo ir sporto srityse. Susitarė bendradarbiauti rengiant seminarus, konferencijas, paskaitas Lietuvos Respublikos valstybingumo, jaunimo patriotinio ugdymo, Lietuvos kariuomenės ir kitomis su šalimis susijusiomis temomis. Palaikyti nuolatinius ryšius tarp sutarties šalių organizuojant ir dalyvaujant renginiuose, skirtuose Lietuvos Respublikos valstybinėms šventėms, Karinių jūrų pajėgų, laivo "Skalvis" bei Savivaldybės istorinėms datoms paminėti, skatinti šalių atstovų bendrus sporto ir kultūrinius renginius.

 

2014 m. kovo 18 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Šilutės Rotary klubo. Šalys įsipareigoja skatinti krašto žinomumą, skelbti apie nuveiktus darbus, palaikyti kultūrines iniciatyvas, išskirti Šilutės krašto kultūros paveldo priorutetus.

 2015 m. gegužės 30 d. pasirašyta Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės, Jurbarko rajono savivaldybės, Pagėgių savivaldybės ir Tauragės rajono savivaldybės. 

 

 

  
2016 m. sausio 14 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Nemuno deltos regioninio parko. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant projektus susijusius su Nemuno deltos regioniniu parku.

 

 


 2017 m. rugsėjo 25 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinės. Šalys susitarė tarpusavyje bendradarbiauti siekiant Savivaldybėje gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, plėtojant bei įgyvendinant veiklas gyventojų poilsio organizavimo, sporto, ugdomųjų priemonių organizavimo, viešosios tvarkos palaikymo, administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų prevencijos ir užkardymo priemonių srityse.

   

 

2017 m. sausio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Lietuvos verslo kolegijos. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti atliekant regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus, teikiant paslaugas verslui, tuo tikslu organizuojant mokymo procesą ir specialistų parengimą, rengiant mokslines konferencijas, seminarus, tuo pačiu įtraukiant Kolegijos studentus į organizuojamus renginius.

 

    

2017 m. spalio 17 d. pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas su Klaipėdos universitetu. Šalys įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti, siekiant bendro tikslo - savarankiškai veikiančio, Baltijos jūros regione lyderiaujančio Klaipėdos universiteto, kuris prisidėtų prie Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, stiprinimo bei Vakarų Lietuvos regiono ekonominio augimo, sveikos aplinkos, turizmo, rekreacinės, socialinės ir kultūrinės darnos užtikrinimo.

 

  

2018 m. liepos 4 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos. Šalys sutaria plėtoti bendradarbiavimą keičiantis ir dalijantis patirtimi, žiniomis bei informacija, organizuojant taikomuosius mokslinius tyrimus, mokymus, seminarus, kursus ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei perkvalifikavimą, rengiant ir vykdant nacionalinius bei tarptautinius projektus, organizuojant pramoginius, sporto, kultūrinius ir edukacinius renginius, stiprinant specialistų profesinius ryšius, analizuojant rinką ir verslo vystymąsi, ugdant Kolegijos studentų praktinius įgūdžius, skleidžiant naujas idėjas.

 

 

 2018 m. liepos 26 d.pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Hummel. Šalys sutaria šios sutarties galiojimo laikotarpiu šioje sutartyje nustatytomis ar atskirai šalių suderintomis priemonemis ir būdais tarpusavyje bendradarbiauti plėtojant bei įgyvendinant veiklas sveikos gyvensenos ir sporto srityse, vykdant nacionalinius bei tarptautinius projektus, organizuojant pramoginius, sporto, kultūrinius ir edukacinius renginius, skleidžiant naujas idėjas'

 

2021 m. vasario 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir VšĮ „Kintai Arts“. Partneriai susitarė, kad sujungus pastangas būtų tinkamai įgyvendintas 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ projektas, jei projektui bus skirtas finansavimas. Projekto tikslas - pasitelkiant šiuolaikinį profesionalų meną ir kūrybišką vietokūrą, aktualizuoti pamario krašto kultūrinius išteklius, sukurti vietos kultūros traukos tašką, jungiantį bendruomenę, gamtą, paveldą su atvykstančiais menininkais, su atvykstančiais menininkais, turistais ir kitomis kultūrinėmis iniciatyvomis.

 2021 kovo 10 d. pasirašytas bendradarbiabimo susitarimas tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Pagėgių pasienio rinktinės. Partneriai susitarė tarpusavyje bendradarbiauti siekiant Šilutės r. savivaldybėje gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, plėtojant bei įgyvendinant veiklas gyventojų poilsio organizavimo, sporto, ugdomųjų priemonių organizavimo, viešosios tvarkos palaikymo, administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų prevencijos ir užkardymo priemonių srityse.


 Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės veikla Europos sąjungos bendrijoje 2013 m.

   Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės veikla Europos sąjungos bendrijoje 2012 m.

  Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės veikla Europos sąjungos bendrijos kontekste

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"