Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Mokesčių tarifai ir lengvatos

Žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatos, žemės nuomos mokesčių tarifų ir mokėjimo terminų nustatymas

 1. žemės ir valstybinės žemės nuomos mokestis neimamas iš asmenų, kuriems nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d.- ir I bei II grupės invalidai), senatvės pensininkų  ir nepilnamečių vaikų, kai nurodytųjų mokėtojų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų. Ši lengvata teikiama, jeigu nurodytųjų asmenų privatūs ir išnuomoti žemės sklypai yra ne didesni kaip 0,06 ha Šilutės mieste ir 1 ha - kaimo vietovėje.
 2. valstybinės žemės nuomos mokestis kasmet turi būti sumokamas iki lapkričio 15 dienos;
 3. iš gyventojų neimamas apskaičiuotas valstybinės žemės nuomos mokestis, jei jis yra 5 litai arba mažesnis;
 4. naujai  apmokestinti fiziniai ir juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį turi sumokėti ne vėliau kaip per 30 dienų po apmokestinimo.

Plačiau:  
2012-03-23 Tarybos sprendimas Nr. T1-297
Verčių zonų paieška pagal savivaldybes


 

 

Lengvatos verslo liudijimams, leidimams prekiauti

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T1-217  „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2012 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo“ nustatytos tokios lengvatos:

1.  100 procentų mažinamas verslo liudijimo fiksuotas pajamų mokestis neįgaliesiems asmenims, netekusiems 50 ir daugiau procentų darbingumo, jeigu verslo liudijime nėra įrašyti darbingo amžiaus šeimos nariai;

2.  50 procentų mažinamas verslo liudijimo fiksuotas pajamų mokestis:

 • neįgaliesiems asmenims, netekusiems iki 50 procentų darbingumo, jeigu verslo liudijime nėra įrašyti darbingo amžiaus šeimos nariai,
 • asmenims, sukakus senatvės pensijos amžiui, jeigu verslo liudijime nėra įrašyti darbingo amžiaus šeimos nariai,
 •  motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniuose skyriuose, augina vienas (viena),
 • tėvams (įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose,
 • tėvams (įtėviams), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
 • bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviams ir studentams,
 • bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti teritorinėje darbo biržoje,
 • asmenims, kurie laikotarpiu, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų.

3.  30 procentų mažinamas verslo liudijimo fiksuotas pajamų mokestis asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla.

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2010-03-25 sprendimu Nr. T1-1305  „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ nustatė, kad vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mažinami 50 procentų neįgaliesiems asmenims, senatvės pensininkams, taip pat asmenims, kurie vieni augina bent vieną vaiką (įvaikį) iki 18 metų, sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba neįgalų vaiką.

Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. T1-1532 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų pakeitimo“.


2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai
2011-05-19  Tarybos sprendimas Nr. T1-59

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049, Žin., 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:
1.1. 0,3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui (išskyrus nekilnojamajam turtui, nurodytam 1.2 papunktyje);
1.2. 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui, kuris yra  naudojamas ne pagal paskirtį arba yra apleistas ir nenaudojamas.
2. Patvirtinti nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 1 procento mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"