Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

GALIMYBIŲ STUDIJOS

 

Regioninė galimybių studija "Vakarų krantas"   


Parengtos keturios galimybių studijos 

Baigtos rengti keturios galimybių studijos: „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“ ir „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ (galimybių studijų projektai ir jų patikslinimai skelbiami Savivaldybės internetinio portalo www.silute.lt nuorodoje „Galimybių studijos“). 

Studijos parengtos įgyvendinant projektą „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“ pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai". 

Galimybių studijoje „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“ ir jos prieduose išanalizuotos ir įvertintos galimybės, kaip optimaliai išnaudoti Šilutės rajono savivaldybės turizmo potencialą, panaudoti istorinį-kultūrinį paveldą, rekreacinius gamtos išteklius, plėtoti turistines zonas ir traukos centrus, vystyti turizmo infrastruktūrą, nustatyti turistinės veiklos sferas, kurioms bus teikiami prioritetai. 

Galimybių studijoje „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“ išanalizuota, kaip skatinti ūkinės veiklos įvairovę, kokiu būdu galima pagerinti žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir ką reikėtų daryti, kad Šilutės rajone būtų galima plėtoti gebantį konkuruoti žemės ūkį. 

Galimybių studijos „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės" tikslas identifikuoti esamas sporto ir jaunimo užimtumo sektorių problemas ir ieškoti galimų sprendimų alternatyvų ne tik infrastruktūros gerinimui bei plėtrai, bet ir su šiomis sritimis susijusių problemų mažinimui. 

Galimybių studijoje „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas “ išnagrinėta dabartinė Šilutės miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistema, įvertinti dabartiniai Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo modernizavimo poreikiai. Išanalizuotos reikalingas investicijos ir nauda iš gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklo modernizavimo. 

Minėti dokumentai buvo rengiami įgyvendinant projektą „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“. Projekto tikslas – užtikrinti darnią Šilutės rajono savivaldybės plėtrą, gerinant veiklos valdymą ir tobulinant Šilutės rajono savivaldybės strateginio planavimo procesą. Savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-28 pritarė parengtoms galimybių studijoms, iš jų išskirtomis priemonėmis papildė Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 m. strateginį plėtros planą. 

Projektu prisidedama prie Savivaldybės veiklos gerinimo, strateginio planavimo proceso tobulinimo. Šios studijos padės geriau pasirengti naujajam 2014-2020 m. Europos Sąjungos paramos finansavimo laikotarpiui, tinkamai įsisavinti investicijas.

  Galimybių studijos galutinė versija.

Informaciją parengė
Planavimo ir plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Asta Jagelavičienė


GALIMYBIŲ STUDIJA „TURIZMO VERSLO SKATINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ 

     2015-04-14 savivaldybės tinklapyje buvo skelbta informacija, kad pradėta rengti galimybių studija „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“. 2015-08-07 įvyko ketvirtasis Darbo grupės susitikimas, kurio metu pritarta parengtai galimybių studijai. Plačiau.... 

Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje (galimybių studija) 

Priedai: 

1. 1P 1 lentelė. Turizmo planavimo dokumentai Šilutės rajono savivaldybėje 

2. Nemuno deltos regioninis parkas gamtinio turizmo ašis 

3. Šilutės rajono savivaldybės turizmo infrasturktūros vertnimas 

4. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinami/ įgyvendinti turizmo verslo ir rekreacijos plėtros projektai, 2007–2014 m. 


Galimybių studija „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ 

Viena iš studijų „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ jau parengta . Galimybių studiją rengė atvirą konkursą laimėjusi įmonė UAB „Smart Continent LT“.  Plačiau...


Galimybių studija „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ 

Šiuo metu konsultacinė bendrovė UAB „Smart Continent LT“ Šilutės rajono savivaldybės administracijos užsakymu rengia galimybių studiją „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ (projektas „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“ VP1-4.2-VRM-02-R-33-011). Plačiau...


Rengiamos  keturios galimybių studijos

Šilutės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-33-011, kuris finansuojamas pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai" (projektas yra patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos  2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 51/3S-51). Projekto tikslas – užtikrinti darnią Šilutės rajono savivaldybės plėtrą, gerinant veiklos valdymą ir tobulinant Šilutės rajono savivaldybės strateginio planavimo procesą. Projektui įgyvendinti skirta 77 238,08 Eur suma (iš jų 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos, 15 proc. Savivaldybės biudžeto lėšos), tačiau įvykus atviram konkursui, galimybių studijų parengimo paslauga įsigyta už 34 693,60 Eur. Siekiant užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją, galimybių studijų parengimo paslaugos pirkimas buvo skaidomas į keturias dalis, todėl ir laimėtojų yra net trys: UAB „Eurointegracijos projektai“, UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir UAB „Smart Continent Lt“.  Plačiau...

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"