Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Jaunimo organizacijos

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Kontaktai

Pastabos

JAUNIMO ORGANIZACIJOS

1.

Asociacija  Pamario jaunimas“

Lijana Jagintavičienė,
tel. 8 651 28 554,
lijana.jagintaviciene@gmail.com,

Visuomeninė jaunimo organizacija. Siekia suburti regiono jaunimą, su jaunimu dirbančias ir jaunimo organizacijas.

2.

Šilutės šaulių kuopa

Giedrius Gavėnis,
tel. 8 671 79 999,
g.gavenis@gmail.com

Visuomeninė jaunimo organizacija. Rūpinasi jaunimo tautiniu, patriotiniu ugdymu. Organizuoja mokymus, stovyklas.

3.

Asociacija „Pašyšių jaunimas“

-

Visuomeninė jaunimo organizacija. Rūpinsi jaunimo užimtumu. Bendradarbiauja su kitų seniūnijų jaunimo organizacijomis.

4.

Vainuto jaunimo klubas „Saulėtekis“

Daiva Juraškienė, 
tel. 8 610 61 415,
 d.juraskiene@gmail.com

Visuomeninė jaunimo organizacija. Rūpinsi jaunimo užimtumu. Vienija seniūnijos jaunimą bendrai veiklai. Bendradarbiauja su kitų seniūnijų jaunimo organizacijomis. Organizuoja renginius bendruomenei.

5.

Usėnų jaunimo centras „Nemunas“

-

Visuomeninė jaunimo organizacija. Rūpinsi jaunimo užimtumu. Bendradarbiauja su kitų seniūnijų jaunimo organizacijomis.

6.

Rusnės jaunimo klubas

-

Visuomeninė jaunimo organizacija. Rūpinasi jaunimo užimtumu. Organizuoja įvairius mokymus jaunimo organizacijoms.

7.

Šilutės fotografų klubas


 fotoklubas@gmail.com

Šilutės fotografų klubas yra savarankiška, vienijanti fotografijos, foto ir videomenu besidominčius asmenis, siekiančius savo turimomis žiniomis ir gebėjimais pasidalinti su kitais, propaguoti foto ir videomeną visuomenėje. Prisideda prie pilietinės visuomenės kūrimo proceso, jaunimo estetinio ir kūrybinio auklėjimo.

8.

Jaunimo edukacinis centras

Rimutė Pilipavičienė, 
tel. 8 615 74 500,
jeducc@gmail.com

Jaunimo edukacinio centro veikla skirta, jauno žmogaus organizacinių gebėjimų stiprinimui ir bendradarbiavimo plėtrai su kitomis jaunimo ir bendruomenių organizacijomis rajone, regione, šalyje. Organizuoja įvairius mokymus jaunimo organizacijoms.

9.

Juknaičių jaunimo klubas

klubas@juknaiciai.lt
 
Kuratorė: Rimutė Pilipavičienė,
tel. 8 615 74 500,
jeducc@gmail.com

Visuomeninė organizacija organizuojanti jaunimo užimtumo ir profesinio orientavimo veiklą. Padeda pagalbos prašantiems seniems, sergantiems, skurstantiems, neįgaliems vietos žmonėms spręsti buitines problemas. Integruotis į šviečiamąją veiklą, kultūrinę, aplinkosauginę, sportinę bendruomenės veiklą.

10.

Degučių jaunimo organizacija „Jaunatis“

djojaunatis@gmail.com

Jaunimo organizacija „Jaunatis“ savo veiklą pradėjo vykdyti dar oficialiai neįsikūrusi: prieš lapkričio 1 d. buvo tvarkomos Degučių kapinės. Taip pat, Degučių vaikams ir jaunimui bendruomenės namuose buvo surengusi filmo peržiūrą. Nors asociacijos narių skaičius nėra didelis, tačiau ji vienija aktyvų jaunimą norintį prikelti gimtąjį kaimą naujam gyvenimui.
Pagrindinis asociacijos tikslas: telkti ir ugdyti Degučių kaimo jaunimą siekiant užtikrinti jo užimtumą, skatinti prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas. 
Asociacijos uždaviniai: telkti jaunimą bendroms, aktualioms problemoms spręsti, skatinti jaunimo iniciatyvumą, tarpusavio supratimą, plėtoti jaunimo turimus sugebėjimus, ugdyti jaunimo verslumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlymą jaunimui ir kt. 

11.

Šilutės skautų tuntas

pamarioskautas@takas.lt

Šilutės skautai turi sustabdę savo veiklą, tačiau aktyviai veikia Švėkšnos skautai.

12.

Šilutės skautų tunto Švėkšnos skyrius

Irma Gorytė,
 nvs.skautai@gmail.com

Visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo organizacija. Vadovaudamiesi pradininko Roberto Baden-Powelio (1857-1941) išdėstytomis idėjomis, skautai siekia ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei. Skautų šūkis – „Dievui, Tėvynei, Artimui“.

13.

Jaunimo organizacijos „DARBAS“ Šilutės skyrius


 
silute.jod@gmail.com

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

14.

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) Šilutės filialas

Ugnė Benkunskaitė,

 

 

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) – tai viena iš seniausių Lietuvos jaunimo organizacijų, šiuo metu vienijanti daugiau nei tūkstantį jaunų žmonių visoje Lietuvoje. Tai savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė Lietuvos jaunimo organizacija.

15.

Žemaičių Naumiesčio jaunimo asociacija

Pirmininkė Lina Balčiauskienė,
tel. 8 658 45 543
balciauskiene.lina79@gmail.com

Visuomeninė jaunimo organizacija. Rūpinsi jaunimo užimtumu. Bendradarbiauja su kitų seniūnijų jaunimo organizacijomis.

16.

Asociacija „Stubrių jaunimas“

Pirmininkas Edvardas Juraška,
tel. 8 630 87 351,
edwardass14@gmail.com

Burti kaimo jaunimą bendroms veikloms.

17.

Asociacija „Kintų jaunimo klubas“

Pirmininkas Laimondas Taroza,
 l.taroza@gmail.com

Vienas ir pagrindinių tikslų aktyvinti kaimo jaunimą. Organizuoja įvairius jaunimo renginius. Rengia projektus neformaliam jaunimo užimtumui organizuoti. Bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis. Prisideda prie atviros jaunimo erdvės koordinavimo.

NEFORMALIOS JAUNIMO GRUPĖS

1.

Šilutės Pirmosios gimnazijos teatro studija „Dryžuotas šalikas“

Jolita Jurkienė,
jolita.jurkiene@gmail.com

Jaunimo vaidybos ugdymas, teatrinės kultūros populiarinimas jaunimo tarpe.

       

3.

Vilkyčių neformali jaunimo grupė „Vilkyčių šviesa“

 

Vienas ir pagrindinių tikslų aktyvinti kaimo jaunimą, o ypač mažuosius; parodyti jaunimui, kad Vilkyčiuose galima nuveikti kažką naudingesnio, negu tiesiog sėdėti už mokyklos, ar „šlaistytis“ gatvėmis.  
Organizuoja įvairias veiklas (diskotekos, kino vakarai, akcijos, talkos ir pan.). Siekia, kad suaugusieji suprastų, jog Vilkyčių jaunimas irgi gali prisidėti prie kaimo gerovės.

4.

Šilutės rajono mokinių taryba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Lietuvos moksleivių sąjunga

Pirmininkė Ugnė Mauricaitė,
tel. 8 630 78463,
ugnemauricaite21@gmail.com

Kuratorė Vida Kubaitienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. 8 441 79 281
vida.kubaitiene@silute.lt
 
 
 
 
 
Atstovė Šilutės rajone Ugnė Mauricaitė,
tel. 8 63 78463
ugnemauricaite21@gmail.com 

Šilutės rajono mokinių tarybos tikslai: stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono bendrojo ugdymo įstaigų; ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą; skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą. 

 
 
  

 

 

Visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija.

 5.

 Žemaičių Naumiesčio gimnazijos neformali jaunimo grupė


Virginija Rupainienė
Tel. 861828182,

virginija.rp@gmail.com

 Jaunimo dalyvavimas ugdymo veikloje, kurioje svarbiausi principai yra jaunimo savęs pažinimas, pasitikėjimo savimi, vertybių ugdymąsi, savo talentų ir pašaukimo aiškinimasis, socialinių kompetencijų ugdymas, nukreiptas į gebėjimą draugiškai sugyvent su savo bendraamžiais ir kitais asmenimis, pozityviai spręsti konfliktines situacijas su savimi ir kitais.ORGANIZACIJOS DIRBANČIOS SU JAUNIMU*

1.

Šilutės jaunimo šokių klubas „Žvaigždūnė“

Loreta Stanelienė, 
tel. 8 670 15 523,
info@zvaigzdune.lt

„Žvaigždūnė“ – tai, įvairių stilių šokių klubas vaikams, jaunimui ir suaugusiems, kuris padeda atsiskleisti ir tobulėti asmenybei. Ugdo vertybines nuostatas ir asmenines savybes. Skatina išraiškos laisvę, lavina meninius ir sceninius gabumus. Suteikia galimybę naudingai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.

2.

Šilutės sportinių šokių klubas „Lūgnė“

Asta Maigienė, 
tel. 8 698 46 320, 
a.maigiene@gmail.com

Populiarina sportinius šokius Šilutės rajone. Sudaro sąlygas vaikams ir jaunimui įgyti elementaraus šokio pagrindus, ugdyti savo sugebėjimus.

3.

Šilutės sporto klubas „Atėnė“

Jūratė Gricevičienė, 

jurate.griceviciene@gmail.com

Jaunimo užimtumas per sportą. Populiariną aerobiką, ugdo ir lavina šios sporto šakos mėgėjus. Reprezentuoja mūsų kraštą Lietuvoje ir užsienyje. Organizuoja įvairaus pobūdžio sportinę veiklą  aerobikai ir sveikam gyvenimo būdui populiarinti. Dalyvauja rajoninėse, respublikinėse ir tarptautinėse varžybose, čempionatuose, pirmenybėse.

4.

VšĮ „AMBR“

Jurgis Ašmonas,
tel.. 8 630 30 290, 
info@ambr.lt

Jaunimo laisvalaikio organizavimas. Hip-Hop‘o šokių mokymas.

5.

VšĮ „Kintai ARTS“

Laurynas Juodeška,
tel. 8441 47 472, 8 671 98 415,
laurynas.juodeska@gmail.com,
www.kintukaituklubas.lt

Jaunimo užimtumas. Organizuojamos stovyklos jaunimui.

6.

Šilutės kultūros ir pramogų centras

Direktorė Jūratė Pancerova,
tel. 8 441  77 113,
siluteskultura@gmail.com,
www.silutekpc.lt

Dalyvauja formuojant Šilutės rajono jaunimo politiką; sudaro sąlygas laisvalaikio užimtumui įvairių interesų ir pomėgių jaunimui. Jaunimo organizacijoms nemokamai suteikia patalpas veiklai, padeda įgyvendinti projektus, prisideda prie jaunimo užimtumo. Bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis.

7.

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka

Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė Akvilė Tamošiūnė,
tel. 8 441 77 137,
akvile.tamosiune@silutevb.lt

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyrius organizuoja jaunimui daug įdomių, aktualių ir naudingų jaunimui renginių. Šilutės jaunimas noriai dalyvauja bibliotekos renginiuose bei mokymuose, nes taip įgyja ne tik naujų žinių, įgūdžių, bet ir suranda bendraminčių, padedančių realizuoti gimusias kūrybines idėjas. Jiems biblioteka yra erdvė  savirealizacijai, iššūkiams ir atradimams. Atsižvelgdami į tai, bibliotekininkai stengiasi patenkinti jų poreikius. Nuolat ieškoma naujovių, originalių renginio formų, kviečiamasi garsių ir įdomių šalies kultūros, mokslo ir meno žmonių. Užsukęs į biblioteką jaunimas tikrai ras, tai kas jį labiausiai domina.

8.

Šilutės rajono policijos komisariatas, Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

 

Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė

Jurgita Kaktienė

tel. 865548287

jurate.kaktiene@policija.lt

Jaunuoju policijos rėmėju (toliau – JPR) gali būti jaunuoliai nuo 14 iki 18 metų. Pagrindinis tikslas – padėti policijos komisariatui vykdyti nepilnamečių nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją. Norintis tapti JPR nariu pateikia raštišką prašymą, susipažįsta su JPR nuostatais, dalyvauja JPR rengiamuose susirinkimuose, dalyvauja prevencinėse priemonėse su policijos pareigūnais, teikia visokeriopą informaciją apie ruošiamus daryti ar padarytus nusikaltimus, teisės pažeidimus. JPR sistemingai gilina teisines žinias (apmokyti jaunuoliai teisine tematika veda pamokėles vaikų darželiuose, pradinių klasių mokinimas), padeda policijos pareigūnams organizuoti renginius, dalyvauja stovyklose.

.

 

 

Policijos rėmėjai padeda policijai: užtikrinti žmogaus teises ir laisves; saugoti viešėją tvarką; prižiūrėti eismo saugumą; kontroliuoti kaip laikomasi aplinkos apsaugos ir tvarkymo reikalavimų; užkardyti nusikaltimus bei kitus teisės pažeidimus ir juos atskleidžia teikia visokeriopą pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų ar nelaimingų atsitikimų, arba tiems, kurių būklė bejėgiška; gelbėti žmones ir turtą stichinės nelaimės ar kito ypatingo įvykio, keliančio grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju; kartu su policijos komisariatų savivaldybių policijos nepilnamečių reikalų inspektoriais, globos ir rūpybos darbuotojais lankosi socialinės rizikos šeimose nepilnamečių teisių užtikrinimo, jų nusikalstamumo prevencijos klausimais.
Policijos rėmėjais gali tapti ne jaunesnis kaip 18 metų, mokantis lietuvių klabą, neteistas LR pilietis, pagal asmenines ir moralines savybes tinkantis būti policijos rėmėju.

* Pagal Jaunimo politikos pagrindų įstatymą su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.JAUNIMO CENTRAI, JAUNIMO ERDVĖS

Pavadinimas

Kontaktai

Veikla

Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcis skyrius
Atvira jaunimo erdvė „NORIU, GALIU, DARAU“

Asta Gužauskienė
tel. 8 441 47135;
direktorius@kintai.silute.lm.lt 
Kuršių g. 23, Kintų mstl., Kintų sen., LT-99358 Šilutės r. sav.

Jaunimo darbuotojas Laimondas Taroza

l.taroza@mail.com

Atviras darbas su jaunimu, siekiant suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio  galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems 
žmonėms bei palengvinti jų  integraciją į gyvenamąją aplinką, savanorystės skatinimas.

 

 

 

Šilutės atviras jaunimo centras

Rimvydas Petrauskis,

tel. 8 603 27 933,

silutesajc@gmail.com

Darbo laikas: kiekvieną darbo dieną nuo 15.00 val. iki 20.00 val.

Atviras darbas su jaunimu, siekiant suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio  galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems 
žmonėms bei palengvinti jų  integraciją į gyvenamąją aplinką, savanorystės skatinimas.


  ŠILUTĖS JAUNIMO DARBO CENTRAS

Pavadinimas

Kontaktai

Veikla

Jaunimo (JDC) darbo centras

Kristina Normantienė
tel. (8 441) 78 047
kristina.normantiene@ldb.lt
Dariaus ir Girėno g. 10, Šilutė

Plečiant darbo biržos atviro informavimo ir konsultavimo paslaugas nuo 1999 m. pradėti steigti Jaunimo darbo centrai. Projektu siekta pagerinti jaunimo profesinį orientavimą ir jaunuolių integraciją darbo rinkoje bei taip sumažinti nedarbo lygį jaunimo tarpe.

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"