Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Jaunimo organizacijos

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Kontaktai

Pastabos

JAUNIMO ORGANIZACIJOS

1.

Šilutės jaunieji šauliai

 Kristina Bataitytė

Tel. 8 636 66 289

bataitytek@gmail.com

Visuomeninė jaunimo organizacija. Rūpinasi jaunimo tautiniu, patriotiniu ugdymu. Organizuoja mokymus, stovyklas.

2.

Vainuto jaunimo klubas „Saulėtekis“

Daiva Juraškienė,

tel. 8 610 61 415,

 d.juraskiene@gmail.com

Visuomeninė jaunimo organizacija. Rūpinsi jaunimo užimtumu. Vienija seniūnijos jaunimą bendrai veiklai. Bendradarbiauja su kitų seniūnijų jaunimo organizacijomis. Organizuoja renginius bendruomenei.

3.

Jaunimo edukacinis centras

Rimutė Pilipavičienė,

tel. 8 615 74 500,

jeducc@gmail.com

Jaunimo edukacinio centro veikla skirta, jauno žmogaus organizacinių gebėjimų stiprinimui ir bendradarbiavimo plėtrai su kitomis jaunimo ir bendruomenių organizacijomis rajone, regione, šalyje. Organizuoja įvairius mokymus jaunimo organizacijoms.

4.

Juknaičių jaunimo klubas

 [email protected]

 

 

Visuomeninė organizacija organizuojanti jaunimo užimtumo ir profesinio orientavimo veiklą. Padeda pagalbos prašantiems seniems, sergantiems, skurstantiems, neįgaliems vietos žmonėms spręsti buitines problemas. Integruotis į šviečiamąją veiklą, kultūrinę, aplinkosauginę, sportinę bendruomenės veiklą.

5.

Šilutės skautų Švėkšnos skyrius

 Violeta Stonienė,

Tel. 8 655 27 980 ,

violeta.violetukasston@gmail.com

Visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo organizacija. Vadovaudamiesi pradininko Roberto Baden-Powelio (1857-1941) išdėstytomis idėjomis, skautai siekia ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei. Skautų šūkis – „Dievui, Tėvynei, Artimui“.

6.

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) Šilutės filialas

Deimantė Šiaulitytė

Tel. 8 699 03 946 

deimante.saulityte2006@gmail.com

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) – tai viena iš seniausių Lietuvos jaunimo organizacijų, šiuo metu vienijanti daugiau nei tūkstantį jaunų žmonių visoje Lietuvoje. Tai savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė Lietuvos jaunimo organizacija.

7.

Žemaičių Naumiesčio jaunimo asociacija

 Pirmininkė Lina Balčiauskienė,

Tel. 8 658 45 543

balciauskiene.lina79@gmail.com  

Visuomeninė jaunimo organizacija. Rūpinsi jaunimo užimtumu. Bendradarbiauja su kitų seniūnijų jaunimo organizacijomis.

8.

Asociacija „Stubrių jaunimas“

 Pirmininkas Edvardas Juraška,

Tel. 8 630 87 351,

edwardass14@gmail.com

Burti kaimo jaunimą bendroms veikloms.

9.

Asociacija „Kintų jaunimo klubas“

 Laimondas Taroza,

Tel. 868097731

l.taroza@gmail.com

Vienas ir pagrindinių tikslų aktyvinti kaimo jaunimą. Organizuoja įvairius jaunimo renginius. Rengia projektus neformaliam jaunimo užimtumui organizuoti. Bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis. Prisideda prie atviros jaunimo erdvės koordinavimo.

10.

Šilutės liberalaus jaunimo organizacija

Vanesa Levičeva

Lietuvos liberalus jaunimas – nepriklausoma, nepartinė, intelektuali ir pažangi nevyriausybinė jaunimo organizacija, puoselėjanti  laisvės ir teisingumo idėjas.

11.

Lietuvos moksleivių sąjungas, Šilutės skyrius

Gustė Petrauskytė

806552775

guste.petrauskyte@gmail.com

 

Lietuvos moksleivių sąjungos, Šilutės skyriaus tikslai: stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono bendrojo ugdymo įstaigų; ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą; skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

Visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija.

NEFORMALIOS JAUNIMO GRUPĖS

1.

Šilutės Pirmosios gimnazijos teatro studija „Dryžuotas šalikas“

Jolita Jurkienė
jolita.jurkiene@gmail.com

Jaunimo vaidybos ugdymas, teatrinės kultūros populiarinimas jaunimo tarpe.

2.

Žemaičių Naumiesčio neformali jaunimo grupė

 Virginija Rupainienė
Tel. 861828182

virginija.rp@gmail.com  

 

 Jaunimo dalyvavimas ugdymo veikloje, kurioje svarbiausi principai yra jaunimo savęs pažinimas, pasitikėjimo savimi, vertybių ugdymąsi, savo talentų ir pašaukimo aiškinimasis, socialinių kompetencijų ugdymas, nukreiptas į gebėjimą draugiškai sugyvent su savo bendraamžiais ir kitais asmenimis, pozityviai spręsti konfliktines situacijas su savimi ir kitais

 

 

 

ORGANIZACIJOS DIRBANČIOS SU JAUNIMU*

1.

Šilutės jaunimo šokių klubas „Žvaigždūnė“

Loreta Stanelienė,

tel. 8 670 15 523,

info@zvaigzdune.lt

„Žvaigždūnė“ – tai, įvairių stilių šokių klubas vaikams, jaunimui ir suaugusiems, kuris padeda atsiskleisti ir tobulėti asmenybei. Ugdo vertybines nuostatas ir asmenines savybes. Skatina išraiškos laisvę, lavina meninius ir sceninius gabumus. Suteikia galimybę naudingai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.

2.

Šilutės sportinių šokių klubas „Lūgnė“

Asta Maigienė,

tel. 8 698 46 320,

a.maigiene@gmail.com

Populiarina sportinius šokius Šilutės rajone. Sudaro sąlygas vaikams ir jaunimui įgyti elementaraus šokio pagrindus, ugdyti savo sugebėjimus.

3.

Šilutės sporto klubas „Atėnė“

Jūratė Gricevičienė, jurate.griceviciene@gmail.com

Jaunimo užimtumas per sportą. Populiariną aerobiką, ugdo ir lavina šios sporto šakos mėgėjus. Reprezentuoja mūsų kraštą Lietuvoje ir užsienyje. Organizuoja įvairaus pobūdžio sportinę veiklą  aerobikai ir sveikam gyvenimo būdui populiarinti. Dalyvauja rajoninėse, respublikinėse ir tarptautinėse varžybose, čempionatuose, pirmenybėse.

4.

VšĮ „Kintai ARTS“

Laurynas Juodeška,

tel. 8441 47 472, 8 671 98 415,

laurynas.juodeska@gmail.com,

www.kintukaituklubas.lt

Jaunimo užimtumas. Organizuojamos stovyklos jaunimui. Buriavimas, kaitavimas.

5.

Šilutės kultūros ir pramogų centras

Direktorė Jūratė Pancerova,

tel. 8 441  77 113,

siluteskultura@gmail.com,

www.siluteskulturoscentras.lt.

 

Dalyvauja formuojant Šilutės rajono jaunimo politiką; sudaro sąlygas laisvalaikio užimtumui įvairių interesų ir pomėgių jaunimui. Jaunimo organizacijoms nemokamai suteikia patalpas veiklai, padeda įgyvendinti projektus, prisideda prie jaunimo užimtumo. Bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis.

6.

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka

Dalia Bardauskienė

tel. 8 441 459 67

dalia.bardauskiene@silutevb.lt

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyrius organizuoja jaunimui daug įdomių, aktualių ir naudingų jaunimui renginių. Šilutės jaunimas noriai dalyvauja bibliotekos renginiuose bei mokymuose, nes taip įgyja ne tik naujų žinių, įgūdžių, bet ir suranda bendraminčių, padedančių realizuoti gimusias kūrybines idėjas. Jiems biblioteka yra erdvė  savirealizacijai, iššūkiams ir atradimams. Atsižvelgdami į tai, bibliotekininkai stengiasi patenkinti jų poreikius. Nuolat ieškoma naujovių, originalių renginio formų, kviečiamasi garsių ir įdomių šalies kultūros, mokslo ir meno žmonių. Užsukęs į biblioteką jaunimas tikrai ras, tai kas jį labiausiai domina.

8.

Šilutės rajono policijos komisariatas, Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Policijos rėmėjai

 Prevencijos poskyrio specialistė

Jūratė Kaktienė

Tel. 8 655 48287

jurate.kaktiene@policija.lt

Policijos rėmėjai padeda policijai: užtikrinti žmogaus teises ir laisves; saugoti viešėją tvarką; prižiūrėti eismo saugumą; kontroliuoti kaip laikomasi aplinkos apsaugos ir tvarkymo reikalavimų; užkardyti nusikaltimus bei kitus teisės pažeidimus ir juos atskleidžia teikia visokeriopą pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų ar nelaimingų atsitikimų, arba tiems, kurių būklė bejėgiška; gelbėti žmones ir turtą stichinės nelaimės ar kito ypatingo įvykio, keliančio grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju; kartu su policijos komisariatų savivaldybių policijos nepilnamečių reikalų inspektoriais, globos ir rūpybos darbuotojais lankosi socialinės rizikos šeimose nepilnamečių teisių užtikrinimo, jų nusikalstamumo prevencijos klausimais.

Policijos rėmėjais gali tapti ne jaunesnis kaip 18 metų, mokantis lietuvių klabą, neteistas LR pilietis, pagal asmenines ir moralines savybes tinkantis būti policijos rėmėju.

* Pagal Jaunimo politikos pagrindų įstatymą su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.

 

 

 

JAUNIMO CENTRAI, JAUNIMO ERDVĖS

 

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Kontaktai

Veikla

  1.  

Šilutės atviras jaunimo centras

Rimvydas Petrauskis

silutesajc@gmail.com,

tel. 860327933

Liepų g. 16., Šilutė

Darbo laikas: kiekvieną darbo dieną nuo 15.00 val. iki 20.00 val.

 

Atviras darbas su jaunimu, siekiant suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio               galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems

žmonėms bei palengvinti jų               integraciją į gyvenamąją aplinką, savanorystės skatinimas.

 

  1.  

Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcis skyrius

Atvira jaunimo erdvė „NORIU, GALIU, DARAU“

Asta Gužauskienė

tel. 8 441 47135;

direktorius@kintai.silute.lm.lt

Kuršių g. 23, Kintų mstl., Kintų sen., LT-99358 Šilutės r. sav.

Jaunimo darbuotojas Vilija Ašmonaitė tel. 8 643 07 046

vilijaasmonaite@kintumokykla.lt

 

 

Atviras darbas su jaunimu, siekiant suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio               galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems

žmonėms bei palengvinti jų               integraciją į gyvenamąją aplinką, savanorystės skatinimas.

 

 

 

 

 

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"