Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Socialinės paslaugos

Šilutės rajono socialinių paslaugų teikimo ir organizavimo infrastruktūra

Socialinės paramos skyrius:

Organizuoja bendrąsias socialines paslaugas: Savivaldybė teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei transporto organizavimo bendrąsias paslaugas. Savivaldybė administruoja, o nevyriausybinė organizacija Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės Viltis“ teikia transporto paslaugas rajono neįgaliesiems.

Organizuoja socialinės priežiūros paslaugas (pagalbos į namus, laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo nakvynės namuose ar savarankiško gyvenimo namuose, socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas ir pan.): senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, socialinių poreikių turintiems vaikams, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus, šeimoms bei suaugusiems socialinę riziką patiriantiems asmenims. Šias paslaugas teikia Šilutės socialinių paslaugų centras, rajono nevyriausybinės organizacijos.

Organizuoja socialinės globos paslaugas (dienos socialinės globos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas), kurias  teikia Savivaldybės pavaldumo Šilutės socialinės globos namai, Šilutės socialinių paslaugų centras bei Vaiko gerovės ir globos centras. Nesant galimybės ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikti Savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų  įstaigose, jos yra teikiamos valstybiniuose, kito pavaldumo bei privačiuose globos namuose.

Vykdo neįgaliųjų integraciją į visuomenę: būsto (aplinkos) pritaikymo programa, transporto organizavimas asmenims, kurie  dėl judėjimo problemų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, neįgaliųjų interesų atstovavimas teismuose ir kita.

Skiria ir moka socialines išmokas: socialinę pašalpą, vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, vienkartinę išmoką gimus vaikui, išmokas vaikams, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti ir kitas išmokas. Skaičiuoja ir moka kompensacijas už kietą kurą, naudojamą buto šildymui. Tikrina asmens (šeimos) teisę į kompensacijos už buto šildymą, karštą ir šaltą vandenį gavimą.

Skiria ir moka slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją.

Administruoja socialinę paramą, aptarnauja Šilutės miesto gyventojus socialinių išmokų klausimais.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis nuo 2013 m. gegužės 8 d. įgyvendinamas projektas „Dienos socialinė globa ir slauga namuose“ (Intergrali pagalba). Nuo 2016 m. birželio 1 d. projektą įgyvendina Šilutės socialinių paslaugų centras (Projekto veiklos pratęstos iki 2021-12-31).  Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose (Integralios pagalbos) gavėjai – vaikai, suaugę asmenys ir senyvo amžiaus asmenys su negalia, kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Šilutės rajono savivaldybėje. Paslauga skiriama Šilutės rajono savivaldybės administracijos Šilutės rajone gyvenančių asmenų nukreipimo į socialinės globos įstaigas komisijos sprendimu, pateikus reikalingus dokumentus paslaugai gauti.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinami projektai:

1. Savivaldybė tęsia projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ veiklų įgyvendinimą su projekto partneriais: BĮ „Vaiko gerovės ir globos centras“, VšĮ „Šilutės miesto, krizių, pagalbos ir informacijos centras“, Vilkyčių bendruomenės centru „Viltis“, Vainuto seniūnijos bendruomene. Įgyvendinant projektą įsteigti trys nauji vaikų dienos centrai ir vykdoma Vaiko gerovės ir globos centro vaikų dienos centro plėtra. Projekto lėšomis vaikų dienos centrų patalpos pritaikytos neįgaliesiems, įsigyta įvairi įranga ir priemonės vaikų dienos centrų veiklai vykdyti.

2. Savivaldybė įgyvendino projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Šilutės rajone“ veiklas, t. y. įsigyti 3 gyvenamieji namai Šilutės rajono savivaldybėje, tinkantys Vaiko gerovės ir globos centro bendruomeninių vaikų globos namų paslaugai teikti. Vienas iš įsigytų namų bus pritaikytas neįgaliesiems, visiems trims namams bus įsigyjami įvairūs baldai ir įranga.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis Žemaičių Naumiestyje įkurti Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose teikiamos šios paslaugos: psichosocialinė pagalba šeimoms, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, pozityvios tėvystės mokymai, informacinių iniciatyvų organizavimas ir kt. Šiomis paslaugomis gali naudotis globėjų (rūpintojų) šeimos, auginančios neįgalius vaikus. Taip pat projekto lėšomis teikiamos Asmeninio asistento paslaugos suaugusiems asmenims su negalia. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: NVO „Žemaičių Naumiesčio bendruomenė“ ir Šilutės socialinių paslaugų centru.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų dirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ veiklos. Projekto veiklos įgyvendinamos  kartu su partneriais: Užimtumo tarnyba, VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija,  VšĮ Socialinių inovacijų centru ir Koordinaciniu centru „Gilė“.

Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas (toliau – Projektas). Nuo 2011 m. Projektas vykdomas ir administruojamas bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis. Projekto lėšomis NVO teikia neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padeda atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didina jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Vaiko gerovės ir globos centras įgyvendina projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra Šilutės rajone“. Projekto lėšomis Vaiko gerovės ir globos centro veikla iš dalies finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS 

Kab.

Nr.

Pareigos

Vardas ir pavardė

Kontaktai

 

 

112

                                                

Vedėja

Audra Barauskienė

Tel. (8 441) 79 242
Mob. 8 655 94 831
El. p. audrone.barauskiene@silute.lt

 

 

113

Viešojo administravimo specialistė

Jurgita Dinienė

Tel. (8 441) 79 243
Mob. 8 655 94829
El. p. globa@silute.lt

 

Asmenų prašymų registracija, sutarčių, sprendimų dėl socilainių paslaugų skyrimo, gaunamų ir siunčiamų raštų registracija. 

111

Vyriausiasis specialistas

Vaidas Kuzas

Tel. (8 441) 79 241

Mob. 8 656 84909
El. p. vaidas.kuzas@silute.lt

 

Neįgaliųjų atstovavimas teismuose, asmens veiksnumo ribojimas. Būsto pritaikymas neįgaliesiems. 

103

Vyriausioji specialistė 

 Asta Lileikienė 

 Tel. (8 441) 79 236
El. p. asta.lileikiene@silute.lt

 

 

Kompensacijos renovuojamų namų gyventojams. Tikslinės, sąlyginės, periodinės pašalpos. Macikų ir Šilutės senelių globos namai.

105

Vyresnioji specialistė

Ingrida Zakaraitė

Tel. (8 441) 79 238

El. p. ingrida.zakaraite@silute.lt

 

Socialinės išmokos ir tikslinės kompensacijos, parama maisto produktais - C,Č,E,Ė,F,CH, H,I,J,N,O.  Lėšų poreikio skaičiavimas, ataskaitos, parama maisto produktais.

108

Vyriausioji specialistė

Vilma Šperbelienė

Tel. (8 441) 79 237

El. p. vima.sperbeliene@silute.lt

 

Socialinės išmokos ir tikslinės kompensacijos, parama maisto produktais - Š,T,U,Ū,V,Z.  Globos namai „Senjorų Eldoradas“ , "Globavita" ir „Pamario senjorų namai“. 

104

Socialinių išmokų specialistė

Jolita Macko

Tel. (8 441) 79 274

El. p. jolita.macko@silute.lt

 

 

 

Socialinės išmokos  ir tikslinės kompensacijos, parama maisto produktais - A,D,L,M,P.

102

Socialinių išmokų  specialistė

Danutė Medingienė

Tel. (8 441) 79 240

El. p. danute.medingiene@silute.lt

 

 

 

Socialinės išmokos ir tikslinės kompensacijos, parama maisto produktais - B,K,R,Ž.

109 Vyriausioji specialistė Justina Šileikienė Tel. (8 441) 79 239
El. p. justina.sileikiene@silute.lt
Mob. 8 659 09490

 

Nemokamas mokinių maitinimas, vienkartinė išmoka įsikurti, globos (rūpybos) išmokos.

108

Socialinių išmokų specialistė

Vilma Dobravalskytė

Tel. +370 669 97633

El. p. vilma.dobravalskyte@silute.lt
 
Kompensacijos renovuojamų namų gyventojams. Specialiųjų laidojimo išmokų mokėjimas.   

109

Socialinių išmokų specialistė

Marija Knystautienė

Mob. +370 692 05182
El. p. marija.knystautiene@silute.lt

 

Socialinės išmokos ir tikslinės kompensacijos, parama maisto produktais - G, S.  Išmoka vaikui dirbantiems užsienyje.  II laipsnio valstybinė pensija. 

110

Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė

Vaida Lotužienė

Mob. 8 659 93873
El. p. vaida.lotuziene@silute.lt

 

Užimtumo didinimo programos modelio įgyvendinimas.                                

 

     

 

 

107

Vyriausioji specialistė

Vida Rimkutė

Tel. (8 441) 79 251
Mob. 8 655 94 781
El. p. vida.rimkute@silute.lt

 

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, dienos socialinė globa institucijoje/asmens namuose.

106

Vyriausioji specialistė

Loreta Valienė

Tel. (8 441) 79 257

Mob. 8 640 55392

El. p. loreta.valiene@silute.lt

 

Nestacionarių socialinių paslaugų administravimas (pagalbos į namus paslaugos, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre, savarankiško gyvenimo namuose). 

111

Vyriausioji specialistė

Aušra Barbutkienė

Tel. (8 441) 79 241
Mob. 8 659 62463
El. p. ausra.barbutkiene@silute.lt

 

Transporto paslaugos asmeninė pagalba.

109

Vyriausioji specialistė

Inga Užgalienė

Tel. (8 441) 79 239
Mob. 8 659 62097
El. p.inga.uzgaliene@silute.lt

 

Paslaugų, teikiamų rizikos šeimoms, globėjams, administravimas.

 

 Seniūnijos gyventojai dėl socialinės paramos kreipiasi į socialinio darbo organizatores.

Dėl socialinių  įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų kreipiasi į socialinius darbuotojus su socialinės rizikos šeimomis (Šilutės socialinių paslaugų centro darbuotojus).

 

Seniūnijos 

Seniūnijos pavadinimas

Socialinio darbo organizatoriai

Kontaktai

Gardamo seniūnija

Diana Formanikaitė

Tel.  (8 441) 43 292
Mob. 8 699 26391
El. p. diana.formanikaite@silute.lt

Juknaičių 
seniūnija

Vita Gečienė

Tel. (8 441) 58 654 
Mob. 8 640 55397
El. p. vita.geciene@silute.lt

Katyčių 
seniūnija

Neringa Petrovienė

Tel. (8 441) 41 685
Mob. 8 659 93185
El. p.neringa.petroviene@silute.lt

Kintų 
seniūnija

Jūratė Jakienė 

Tel. (8 441) 47 187
Mob. 8 615 50920
El. p. [email protected]

Rusnės 
seniūnija

 Birutė Knapkienė

Tel. (8 441) 58 260
Mob. 8 682 14242
El. p. birute.knapkiene@silute.lt

Saugų 
seniūnija

Daiva Kazlauskienė

Tel. (8 441) 46 848
Mob. 8 659 17226
El. p. daiva.kazlauskiene@silute.lt

Šilutės 
seniūnija

Lina Ozgirdaitė

Tel. (8 441) 62 125
Mob. 8 611 30886
El. p. lina.ozgirdaite@silute.lt

Šilutės 
seniūnija

 Oksana Kalitina

Tel. (8 441) 62 125
Mob. 8 659 61675
El. p. oksana.kalitina@silute.lt

Švėkšnos 
seniūnija

Neringa Andrijauskienė

Tel. (8 441) 48 204
Mob. 8 659 18367
El. p. neringa.andrijauskiene@silute.lt

Usėnų 
seniūnija

Greta Zairytė

Tel. (8 441) 40 132
Mob. 8 655 94810
El. p. greta.zairyte@silute.lt

Vainuto 
seniūnija

Jurgita Šadzevičienė

Tel. (8 441) 44 109
Mob.  8 659 60716
El. p. jurgita.sadzeviciene@silute.lt

Žemaičių Naumiesčio 
seniūnija

Alma Pupšienė

Tel. (8 441) 59 809
Mob. 8 656 21396
El. p. alma.pupsiene@silute.lt

 

 

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"