Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginis plėtros planas

„Šilutės kraštas – kur vanduo ir žmonės kuria veržlų gyvenimą. Tai kultūrinis ir gamtinis turizmas, draugiškas gamtai verslas, ekologiškas žemės ūkis ir žuvininkystė, žalioji energija šiuolaikinėje infrastruktūroje, paslaugų darni plėtra bei aktyvus ir jaunėjantis kraštas – čia žmogui gyventi ir dirbti gera“. Tokia Savivaldybės plėtros vizija numatoma spalio 24 d. Tarybos  patvirtintame Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginiame plėtros plane.

 

Šilutės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas apima esamos situacijos ir SSGG analizes, viziją ir plėtros prioritetus, priemonių planą su jo įgyvendinimo rodikliais ir stebėsenos sistema. Vizijai siekti suformuluotos keturios prioritetinės sritys, kurios orientuotos į verslo, kultūros ir turizmo plėtrą, Savivaldybės veiklos gerinimą, infrastruktūros plėtojimą, žemės ūkio verslo plėtrą bei švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus plėtrą.

Strateginis plėtros planas buvo rengiamas pasitelkus į pagalbą įvairių tikslinių grupių atstovus: Tarybos narius, Savivaldybės administracijos darbuotojus, Savivaldybės įstaigų bei įmonių atstovus, o taip pat verslo ir bendruomenių atstovus. Strateginio plėtros plano rengimui buvo sudarytos ir Savivaldybės tarybos patvirtintos (2013-01-31 sprendimas Nr. T1-644, 2013-03-28 sprendimas Nr. T1-731) Koordinacinė, Ekonomikos, Visuomenės, Aplinkos, Žemės ūkio ir Konsultantų darbo grupės. Šios grupės svarstė ir aptarė visus su strateginio plėtros plano rengimu susijusius klausimus. Darbo grupių pasiūlymai, pastabos ir idėjos buvo generuojami Strateginio plėtros plano rengimo Koordinacinėje darbo grupėje.

Su Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano projektu turėjo galimybę susipažinti ir visuomenė – šio dokumento projektas buvo skelbiamas Savivaldybės internetiniame portale. Čia esančiame skyrelyje „Strateginio plėtros plano 2015-2024 m. rengimas“ yra patalpinti visi su naujuoju Strateginiu plėtros planu susiję dokumentai. Tai „Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005-2014 metams poveikio įvertinimo  ataskaita (monitoringas)“, „Esamos rajono ekonominės, ekologinės ir socialinės būklės analizė“, „Investicijų pritraukimo Šilutės rajono savivaldybėje studija“, „Šilutės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2015-2024 m. metmenys ir Strateginio planavimo priežiūros metodika.

Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginį plėtros planą Savivaldybei padėjo rengti atvirą konkursą laimėjusi UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.

Strateginis plėtros planas parengtas įgyvendinant projektą „Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 metams parengimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (85 proc.) ir Savivaldybės biudžeto (15 proc.) lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirti 75 600,0 Lt.

Rengė
Asta Jagelavičienė
Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"