Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Parengtos keturios galimybių studijos

Parengtos keturios galimybių studijos

Baigtos rengti keturios galimybių studijos: „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“ ir „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ (galimybių studijų projektai ir jų patikslinimai skelbiami Savivaldybės internetinio portalo www.silute.lt nuorodoje „Galimybių studijos“). 

Studijos parengtos įgyvendinant projektą „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“ pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai". 

Galimybių studijoje „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“ ir jos prieduose išanalizuotos ir įvertintos galimybės, kaip optimaliai išnaudoti Šilutės rajono savivaldybės turizmo potencialą, panaudoti istorinį-kultūrinį paveldą, rekreacinius gamtos išteklius, plėtoti turistines zonas ir traukos centrus, vystyti turizmo infrastruktūrą, nustatyti turistinės veiklos sferas, kurioms bus teikiami prioritetai. 

Galimybių studijoje „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“ išanalizuota, kaip skatinti ūkinės veiklos įvairovę, kokiu būdu galima pagerinti žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir ką reikėtų daryti, kad Šilutės rajone būtų galima plėtoti gebantį konkuruoti žemės ūkį. 

Galimybių studijos „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės" tikslas identifikuoti esamas sporto ir jaunimo užimtumo sektorių problemas ir ieškoti galimų sprendimų alternatyvų ne tik infrastruktūros gerinimui bei plėtrai, bet ir su šiomis sritimis susijusių problemų mažinimui. 

Galimybių studijoje „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas “ išnagrinėta dabartinė Šilutės miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistema, įvertinti dabartiniai Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo modernizavimo poreikiai. Išanalizuotos reikalingas investicijos ir nauda iš gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklo modernizavimo. 

Minėti dokumentai buvo rengiami įgyvendinant projektą „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“. Projekto tikslas – užtikrinti darnią Šilutės rajono savivaldybės plėtrą, gerinant veiklos valdymą ir tobulinant Šilutės rajono savivaldybės strateginio planavimo procesą. Savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-28 pritarė parengtoms galimybių studijoms, iš jų išskirtomis priemonėmis papildė Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 m. strateginį plėtros planą. 

Projektu prisidedama prie Savivaldybės veiklos gerinimo, strateginio planavimo proceso tobulinimo. Šios studijos padės geriau pasirengti naujajam 2014-2020 m. Europos Sąjungos paramos finansavimo laikotarpiui, tinkamai įsisavinti investicijas.

  Galimybių studijos galutinė versija.

Informaciją parengė
Planavimo ir plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Asta Jagelavičienė

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"