Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Rengiamos keturios galimybių studijos

Šilutės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-33-011, kuris finansuojamas pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai" (projektas yra patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos  2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 51/3S-51). Projekto tikslas – užtikrinti darnią Šilutės rajono savivaldybės plėtrą, gerinant veiklos valdymą ir tobulinant Šilutės rajono savivaldybės strateginio planavimo procesą. Projektui įgyvendinti skirta 77 238,08 Eur suma (iš jų 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos, 15 proc. Savivaldybės biudžeto lėšos), tačiau įvykus atviram konkursui, galimybių studijų parengimo paslauga įsigyta už 34 693,60 Eur. Siekiant užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją, galimybių studijų parengimo paslaugos pirkimas buvo skaidomas į keturias dalis, todėl ir laimėtojų yra net trys: UAB „Eurointegracijos projektai“, UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir UAB „Smart Continent Lt“.  

Projekto įgyvendinimo metu bus parengtos 4 galimybių studijos: „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“ (galimybių studiją rengs UAB „Eurointegracijos projektai“), „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“ (galimybių studiją rengs UAB „Nacionalinių projektų rengimas“), „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“ (galimybių studiją rengs UAB „Nacionalinių projektų rengimas“) ir „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ (galimybių studiją rengs UAB „Smart Continent Lt“).

Minėtų galimybių studijų rengimui Savivaldybės mero potvarkiu buvo sudarytos darbo grupės. Šių grupių narius galimybių studijų rengėjai supažindins su atliktais darbais, derins siūlomus sprendimus, pateiks galutines galimybių studijų ataskaitas. Šių metų sausio-vasario mėnesiais vyko darbo grupių narių pirmieji susitikimai su galimybių studijų rengėjais. Susitikimų metu buvo aptariama galimybių studijų rengimo eiga, pristatomi jau atlikti darbai. Susitikimų metu vyko aktyvios diskusijos, darbo grupių nariai teikė savo pastabas bei pasiūlymus.

Tikimasi, jog galimybių studija „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“ padės išsiaiškinti, kaip optimaliai išnaudoti Šilutės rajono savivaldybės turizmo potencialą, panaudoti istorinį-kultūrinį paveldą, rekreacinius gamtos išteklius, plėtoti turistines zonas ir traukos centrus, vystyti turizmo infrastruktūrą, nustatyti turistinės veiklos sferas, kurioms bus teikiami prioritetai, taip pat įvertins rajono pranašumus šioje srityje ir svarstys, kaip juos tinkamai panaudoti. Šiuo metu jau yra parengta galimybių studijos I dalis - atlikta esamų turizmo išteklių ir paslaugų potencialo, turizmo verslo aplinkos analizė, turizmo informacijos ir rinkodaros vertinimas, išskirtos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (pridedama). Pagal darbo grupės narių pareikštas pastabas buvo patikslinta galimybių studijoje esanti informacija apie infrastruktūrą (pridedama).  Dokumentas šiuo metu vis dar tikslinamas, kadangi iš darbo grupės narių buvo sulaukta ir daugiau pastabų.

Galimybių studijos „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“ pagalba tikimasi nustatyti, kaip skatinti ūkinės veiklos įvairovę, kokiu būdu galima pagerinti žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą, ir ką reikėtų daryti, kad Šilutės rajone būtų galima plėtoti gebantį konkuruoti žemės ūkį. Ypatingas dėmesys šioje galimybių studijoje bus skiriamas smulkiems gamintojams. Studijos rengėjai jau yra parengę ir darbo grupės nariams pateikę įvertinti minėtos galimybių studijos I dalį (pridedama ). Iš darbo grupės narių buvo gauta pastaba, jog minėtoje galimybių studijoje trūksta informacijos apie žuvininkystės sektorių (esamą situaciją, gautą paramą ir kt.).

Galimybių studijos „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“ tikslas identifikuoti esamas sporto ir jaunimo užimtumo sektorių problemas ir ieškoti galimų sprendimų alternatyvų ne tik infrastruktūros gerinimui bei plėtrai, bet ir su šiomis sritimis susijusių problemų mažinimui. Galimybių studija turės pasiūlyti sprendinius, susijusius su materialinės sporto bazės Šilutės rajono savivaldybėje atnaujinimu ir išplėtimu, kūno kultūros ir sporto  plėtros programos įgyvendinimu, jaunimo užimtumo problemų sprendimu. Studijos rengėjai susitiko su  Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų bei sporto tarybų nariais ir aptarė numatomus atlikti darbus. Šiuo metu jau yra parengta ir anksčiau minėtų tarybų nariams išsiųsta  galimybių studijos I dalis (pridedama ).

Tinkamai parengta „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo galimybių studija“ padės išnagrinėti dabartinę Šilutės miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemą, leis įvertinti dabartinius Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo modernizavimo poreikius. Taip pat leis įvertinti reikalingas investicijas ir naudą iš gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklo modernizavimo siekiant numatytų Šilutės rajono ir bendrai visos Lietuvos energetinių tikslų.

UAB „Smart Continent LT“ jau atliko galimybių studijos I dalies darbus – gatvių ir viešųjų erdvių Šilutės rajono savivaldybėje apšvietimo esamos situacijos analizę, LED šviestuvų panaudojimo kituose regionuose patirties analizę ir rinkoje siūlomų apšvietimo sprendimų apžvalgą (pridedama ).

Atlikus Šilutės rajono savivaldybėje apšvietimo esamos situacijos analizę nustatyta, jog iki šiol kai kuriose seniūnijose (Juknaičių, Katyčių, Kintų ir Gardamo) gatvių apšvietimui vis dar naudojami gyvsidabrio šviestuvai, kurie Europos Sąjungoje yra pripažinti pavojingais žmonių sveikatai ir aplinkai dėl gyvsidabrio keliamo pavojaus ir šiuo metu jau uždrausti pardavinėti. Kol kas nei viena iš seniūnijų nenaudoja gatvių apšvietimui LED šviestuvų, kurie šiuo metu yra patraukliausia alternatyva, atnaujinant gatvių apšvietimo sistemas. Kaip ir gatvių apšvietimo atveju, taip ir viešųjų erdvių apšvietimui Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos daugiausia naudoja natrio šviestuvus, tačiau viešųjų erdvių apšvietimui taip pat yra naudojami ir LED, halogeniniai, kaitriniai šviestuvai.

Tolesniuose galimybių studijos „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ rengimo etapuose UAB „Smart Continent LT“ vykdys ekonominius gatvių apšvietimo renovacijos atsiperkamumo skaičiavimus, rengs rekomendacijas dėl šviestuvų techninių charakteristikų ir reikalavimų kokybei bei alternatyvas, kaip įdiegti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą be nuosavo kapitalo investicijų, pasitelkiant privatų sektorių.

Galimybių studijos bus rengiamos etapais. Atliktų studijų rezultatai bus integruoti į Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 m. strateginį plėtros planą.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Galimybių studijas ketinama užbaigti iki 2015 m. gegužės 28 d.

Informaciją parengė
Asta Jagelavičienė
Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"