Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašymas į sąrašus bei perrašymas į kitą sąrašą

Savivaldybės administracijoje nuolat priimami šeimų ir asmenų prašymai įrašyti (perrašyti) į Savivaldybėje sudaromus sąrašus.

Prašymai registruojami vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos aprašu.

Šeimos ir asmens eilės numerį sąraše nustato kompiuterinė programa pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

Kartu su prašymu (prašymo forma ) pateikiami šie dokumentai:

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (visų šeimos narių);

2. santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją;

3. metinė gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už kalendorinius metus, pildomą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Kęstučio g. 2, Šilutė). Savivaldybė, gavusi pareiškėjo sutikimą, gaus pati Jūsų deklaruoto turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos kopiją.

4. esant reikalui neįgalumą, lėtinę ligą, specialiųjų poreikių tenkinimo reikmę ar likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinantys dokumentai.

5. kitus papildomus dokumentus, jeigu pareiškėjas nepateikia kartu su prašymu, įrodančius teisę į socialinę paramą būstui išsinuomoti ar nuomojamo būsto sąlygų pagerinimą, tai Savivaldybės vykdomoji institucija trūkstamus papildomus dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos surenka iš  valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų, jei ir yra asmens (kai kreipiasi šeima – visų pilnamečių šeimos narių) sutikimas.

5.1 Jei reikiami papildomi dokumentai nepateikiami kartu su prašymu ir asmuo nesutinka, kad juos surinktų savivaldybės vykdomoji institucija, taip pat jei yra kitų prašymo ar papildomų dokumentų trūkumų, savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie nustatytus prašymo ar papildomų priedų trūkumus ir nustato protingą terminą trūkumams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis nei 20 darbo dienų nuo informavimo dienos.

5.2. Jei asmuo per 5.1. punkte nustatytą terminą pašalina nurodytus prašymo ar papildomų dokumentų trūkumus, prašymo nagrinėjimo terminai pradedami skaičiuoti nuo trūkumų pašalinimo dienos. Trūkumų nepašalinus laiku, prašymas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"