Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Asmenys ir šeimos iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo išbraukiami, kai

1.  įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą šio Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą plotą;

2. jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 20 procentų viršija šio Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto šiuos dydžius:

2.1. asmens be šeimos, gyvenančio Šilutės rajono savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 32 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių  (1 VRP – 102 Eur);

2.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Šilutės rajono savivaldybėje, grynosios metinės pajamos –  63 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių  (1 VRP – 102 Eur);

2.3. keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Šilutės rajono savivaldybėje, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 19 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių (1 VRP – 102 Eur);

3. miršta į sąrašą įrašytas asmuo;

4. asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme (toliau – Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas);

5. asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas;

6. asmenys ir šeimos, kuriems siūloma Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku  be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į Savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į Savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos;

7. jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;

8. pateikia rašytinį prašymą Savivaldybės vykdomajai institucijai išbraukti jį (juos) iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo;

9. asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos.

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"