Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Butų ir kitų patalpų savininkų Knygnešių g. 2, Šilutėje, balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

Posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 30 d. 14 val.

  1. Balsavimo organizatorius Šilutės rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266, faks. (8 441) 51 517, kodas 188723322, el. p. administracija@silute.lt
  2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai:

Zita Tautvydienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja (komisijos pirmininkė);

Auksė Rupainienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė;

Lina Dromantienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisija sudaryta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-23 įsakymu Nr. A1- 1310.

Butų ir kitų patalpų savininkai nepareiškė pageidavimo dalyvauti Komisijos posėdyje ir būti Komisijos nariu.

  1. Sprendžiamas klausimas (klausimai):

3.1. Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo iš naujo.

  1. Įteikta (išsiųsta) biuletenių 30 (trisdešimt).
  2. Gauta, užpildyta (jei balsuota elektroninio ryšio priemonėmis) biuletenių 21 (dvidešimt vienas).

5.1. iš jų galiojantys 20 (dvidešimt) biuletenių;

5.2. negaliojantis 1 (vienas) biuletenis.

  1. Išvada dėl balsavimo – balsavimas įvyko.
  2. Balsavimo rezultatai:

7.1. pagal šio protokolo 3.1. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 20, pritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“ 18 balsų, pritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB Mano Būstas Vakarai 2 balsai, nepritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“ 2 balsai, nepritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB Mano Būstas Vakarai 18 balsų, nepritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „Inservis“ 20 balsų. Nuspręsta administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“.

Kiekvieno buto/kitos patalpos savininko balsavimo rezultatai

Buto/kitos patalpos numeris

(savininkas balsavo sprendimui pritarti(administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“)

Buto/kitos patalpos numeris

(savininkas balsavo sprendimui nepritarti)

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30

4, 12

  1. Balsų skaičiavimo komisijos pastabos ir siūlymai:

                      Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 19 punktą pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu ar susirinkime balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, todėl komisija siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui daugiabučio  namo, esančio Knygnešių g. 2, Šilutėje, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi paskirti UAB „In domu“ penkerių metų laikotarpiui.

Komisijos pirmininkas:

 

Zita Tautvydienė

Komisijos nariai:

 

Lina Dromantienė

   

Auksė Rupainienė

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"