Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Butų ir kitų patalpų savininkų Laisvės al. 2, Šilutėje, balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2020 m. liepos 16 d. Nr. TUR-P-16
Šilutė

Posėdis įvyko 2020 m. liepos 16 d. 10.30. val.

 1. Balsavimo organizatorius Šilutės rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266, faks. (8 441) 51 517, kodas 188723322, el. p. administracija@silute.lt
 2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai:
 • Stanislova Dilertienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 • Auksė Rupainienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė;
 • Lina Dromantienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisija sudaryta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-23 įsakymu Nr. A1- 1310.

Butų ir kitų patalpų savininkai nepareiškė pageidavimo dalyvauti Komisijos posėdyje ir būti Komisijos nariu.

 1. Sprendžiamas klausimas (klausimai):

3.1. Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo iš naujo.

 1. Įteikta (išsiųsta) biuletenių 45 (keturiasdešimt penki).
 2. Gautas 31 (trisdešimt vienas) biuletenis.

5.1. iš jų galiojantys 25 (dvidešimt penki) biuleteniai;

5.2. negaliojantys 6 (šeši) biuleteniai.

 1. Išvada dėl balsavimo – balsavimas laikomas įvykusiu, nes galiojančių biuletenių iki balsavimo pabaigos grąžinta daugiau kaip ½ visų patalpų savininkų.
 2. Balsavimo rezultatai:

7.1. pagal šio protokolo 3.1. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 25, pritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“ 25 balsai, nepritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „Inservis“ 25 balsai, nepritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB Mano Būstas Vakarai 25 balsai. Nuspręsta administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“.

Kiekvieno buto/kitos patalpos savininko balsavimo rezultatai

Buto/kitos patalpos numeris

(savininkas balsavo sprendimui pritarti(administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“)

Buto/kitos patalpos numeris

(savininkas balsavo sprendimui nepritarti)

2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45

 1. Balsų skaičiavimo komisijos pastabos ir siūlymai:

                       Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 19 punktą pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu ar susirinkime balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, todėl komisija siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui daugiabučio  namo, esančio Laisvės al. 2, Šilutėje, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi paskirti UAB „In domu“ penkerių metų laikotarpiui.

Komisijos pirmininkas:

 

Stanislova Dilertienė

Komisijos nariai:

 

Lina Dromantienė

   

Auksė Rupainienė

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"