Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Butų ir kitų patalpų savininkų Vytauto g. 8, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., pakartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2021 m. liepos 7 d. Nr. TUR-P-42
Šilutė

Posėdis įvyko 2021 m. liepos 7 d. 11.30 val.

1. Balsavimo organizatorius Šilutės rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266, faks. (8 441) 51 517, kodas 188723322, el. p. administracija@silute.lt
2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai:
Zita Tautvydienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
Auksė Rupainienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
Nijolė Grigonienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisija sudaryta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-17 įsakymu Nr. A1- 373.
Butų ir kitų patalpų savininkai nepareiškė pageidavimo dalyvauti Komisijos posėdyje ir būti Komisijos nariu.
3. Sprendžiamas klausimas (klausimai):
3.1. Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.
4. Įteikta (išsiųsta) biuletenių 7 (septyni).
5. Gauta 2 (du) biuleteniai:
5.1. iš jų galiojančių 2 (du) biuleteniai;
5.2. negaliojančių 0 (nulis) biuletenių.
6. Išvada dėl balsavimo – balsavimas laikomas įvykusiu, nes buvo gauta ne mažiau kaip ¼ galiojančių balsavimo biuletenių.
7. Balsavimo rezultatai:
7.1. pagal šio protokolo 3.1. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 2, pritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB Mano Būstas Vakarai 2 balsai, nepritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“ 2 balsai, nepritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „Inservis“ 2 balsai. Nuspręsta administratoriumi pasirinkti UAB Mano Būstas Vakarai.

Kiekvieno buto/kitos patalpos savininko balsavimo rezultatai
Buto/kitos patalpos numeris (savininkas balsavo sprendimui pritarti)                                  Buto/kitos patalpos numeris (savininkas balsavo sprendimui nepritarti)
UAB Mano Būstas Vakarai – 5, 6 butai.
UAB „Inservis“ – 0 butų.
UAB „In domu“ – 0 butų.

8. Balsų skaičiavimo komisijos pastabos ir siūlymai:
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 19 punktą, pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pakartotinį butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkime, jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar susirinkimas neįvyko, balsavo daugiau kaip 50 procentų balsavime raštu ar susirinkime dalyvavusių butų ir kitų patalpų savininkų, tačiau ne mažiau kaip ¼ visų butų ir kitų patalpų savininkų, todėl Komisija siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui daugiabučio namo, esančio Vytauto g. 8, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriumi paskirti UAB Mano Būstas Vakarai penkerių metų laikotarpiui.

Komisijos pirmininkas: Zita Tautvydienė
Komisijos nariai: Nijolė Grigonienė, Auksė Rupainienė

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"