Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Butų ir kitų patalpų savininkų Žuvų g. 3, Šilutėje, pakartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2021 m. liepos 7 d. Nr. TUR-P-40
Šilutė

Posėdis įvyko 2021 m. liepos 7 d. 10.30 val.

1. Balsavimo organizatorius Šilutės rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266, faks. (8 441) 51 517, kodas 188723322, el. p. administracija@silute.lt
2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai:
Zita Tautvydienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
Auksė Rupainienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
Nijolė Grigonienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisija sudaryta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-17 įsakymu Nr. A1- 373.

Butų ir kitų patalpų savininkai nepareiškė pageidavimo dalyvauti Komisijos posėdyje ir būti Komisijos nariu.
3. Sprendžiamas klausimas (klausimai):
3.1. Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo iš naujo.
4. Įteikta (išsiųsta) biuletenių 6 (šeši).
5. Gauti 5 (penki) biuleteniai:
5.1. iš jų galiojančių 5 (penki) biuleteniai;
5.2. negaliojančių 0 (nulis) biuletenių.
6. Išvada dėl balsavimo – pakartotinis balsavimas laikomas įvykusiu, nes iki balsavimo pabaigos gauta daugiau kaip ¼ patalpų savininkų galiojančių biuletenių.
7. Balsavimo rezultatai:
7.1. pagal šio protokolo 3.1. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 5, pritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“ 5 balsai, nepritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB Mano Būstas Vakarai 5 balsai, nepritarė bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „Inservis“ 5 balsai, Nuspręsta administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“.

Kiekvieno buto/kitos patalpos savininko balsavimo rezultatai
Buto/kitos patalpos numeris (savininkas balsavo sprendimui pritarti)               Buto/kitos patalpos numeris  (savininkas balsavo sprendimui nepritarti)
UAB „In domu“ – 1, 2, 3, 4, 5 butai.
UAB Mano Būstas Vakarai – 0 butų.
UAB „Inservis“ – 0 butų.

8. Balsų skaičiavimo komisijos pastabos ir siūlymai:
Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84. straipsnio 4 dalį daugiabučio namo, esančio, Žuvų g. 3, Šilutėje, butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko kitą bendrojo naudojimo objektų administratorių (balsavo daugiau kaip ½ butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“), todėl Komisija siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui daugiabučio namo, esančio Žuvų g. 3, Šilutėje, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi paskirti UAB „In domu“ penkerių metų laikotarpiui.

Komisijos pirmininkas: Zita Tautvydienė

Komisijos nariai: Nijolė Grigonienė, Auksė Rupainienė

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"