Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Daugiabučio namo, esančio Beržų g. 1, Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu protokolas

021 m. gegužės 31 d. Nr. TUR-P-25
Šilutė

Posėdis įvyko 2021-05-31, 10 val. 45 min.

1. Balsavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266, faks. (8 441) 51 517, kodas 188723322, el. p. administracija@silute.lt, www.silute.lt, atsakingas asmuo už balsavimo organizavimą Zita Tautvydienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 441) 79 206.

2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai:
Zita Tautvydienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
Auksė Rupainienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
Lina Dromantienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisija sudaryta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-17 įsakymu Nr. A1- 373.

3. Svarstytas klausimas (klausimai):
3.1. Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo iš naujo.

4. Įteiktų (išsiųstų) biuletenių skaičius: 25 vnt.

5. Organizatoriui grąžintų biuletenių skaičius: 14 vnt.
5.1. iš jų galiojantys: 14 vnt.;
5.2. negaliojantys 0 vnt.

6. Balsavusių elektroninėmis ryšio priemonėmis skaičius: 0 vnt.

7. Išvada dėl kvorumo: kvorumas yra.

8. Balsavimo rezultatai:
8.1. pagal šio protokolo 3.1 papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 14, pritarė 14 (bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“ – 12, UAB „Inservis“ – 2), nepritarė 0, nepareiškė nuomonės 0. Bendrojo naudojimo objektų administratorius nepasirinktas.
Kiekvieno buto/kitos patalpos savininko balsavimo rezultatai:
Buto/kitos patalpos numeris
(savininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimui pritarė)                                              Buto/kitos patalpos numeris
                                                                                                                               (savininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimui nepritarė)
UAB „In domu“ – 2, 3, 4, 6, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 butai
UAB „Inservis“ – 5, 8 butai

9. Pastabos:
Pagal Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 19 punktą pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu ar susirinkime balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, o pagal 24 punktą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirenka, savivaldybės vykdomoji institucija administratoriumi skiria daugiausia balsų per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkimą surinkusį asmenį, todėl Komisija siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui daugiabučio namo, esančio Beržų g. 1, Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriumi paskirti UAB „In domu“ penkerių metų laikotarpiui.

Komisijos pirmininkas: Zita Tautvydienė
Komisijos nariai: Lina Dromantienė, Auksė Rupainienė

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"