Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Daugiabučio namo, esančio Katalikų bažnyčios g. 2a, Šilutėje, butų ir kitų patalpų savininkų pakartotinio balsavimo raštu protokolas

2021 m. liepos 29 d. Nr. TUR-P-46
Šilutė

Posėdis įvyko 2021-07-29, 10 val. 00 min.
1. Balsavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266, faks. (8 441) 51 517, kodas 188723322, el. p. administracija@silute.lt, www.silute.lt, atsakingas asmuo už balsavimo organizavimą Zita Tautvydienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 441) 79 206.
2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai:
Zita Tautvydienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
Nijolė Grigonienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
Lina Dromantienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisija sudaryta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-17 įsakymu Nr. A1- 373.
3. Svarstytas klausimas (klausimai):
3.1. Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo iš naujo.
4. Įteiktų (išsiųstų) biuletenių skaičius: 5 vnt.
5. Organizatoriui grąžintų biuletenių skaičius: 2 vnt.
5.1. iš jų galiojantys: 2 vnt.;
5.2. negaliojantys 0 vnt.
6. Balsavusių elektroninėmis ryšio priemonėmis skaičius: 0 vnt.
7. Išvada dėl kvorumo: kvorumas yra.
8. Balsavimo rezultatai:
8.1. pagal šio protokolo 3.1 papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 2, pritarė 2 bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“, nepritarė 0, nepareiškė nuomonės 0, nuspręsta bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „In domu“.

Kiekvieno buto/kitos patalpos savininko balsavimo rezultatai:
Buto/kitos patalpos numeris
(savininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimui pritarė)                          Buto/kitos patalpos numeris
                                                                                                            (savininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimui nepritarė)
UAB „In domu“ – 4, 5 butai

9. Pastabos:
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 19 punktą, pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pakartotinį butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkime, jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar susirinkimas neįvyko, balsavo daugiau kaip 50 procentų balsavime raštu ar susirinkime dalyvavusių butų ir kitų patalpų savininkų, tačiau ne mažiau kaip ¼ visų butų ir kitų patalpų savininkų, todėl Komisija siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui daugiabučio namo, esančio Katalikų Bažnyčios g. 2A, Šilutėje, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi paskirti UAB „In domu“ penkerių metų laikotarpiui.

Komisijos pirmininkas: Zita Tautvydienė
Komisijos nariai: Lina Dromantienė,  Nijolė Grigonienė

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"