Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacija apie parengtą Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimą

Šilutės rajono savivaldybės administracija informuoja apie Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo sprendinių parengimą ir galimybę teikti pasiūlymus dėl sprendinių.

Planavimo pagrindas – Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimas Nr. T1-1122 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo“ ir  Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas Nr. A1-166 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo“.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

 

Planuojama (koreguojama) teritorija – Šilutės rajono savivaldybės teritorija,  apie 171319 ha.

 

Planavimo organizatorius – Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, el. p. administracija@silute.lt, tel. (8 441) 79266.

 

Plano rengėjas – UAB ,,Atamis“, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 2728334, el. paštas adm@atamis.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. +370 686 74252, el. paštas  a.kaziene@atamis.lt.

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

  1. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms įgyvendinti atsinaujinančios energijos išteklių plėtros projektus;
  2. suformuoti ilgalaikes savivaldybės vietovių atsinaujinančios energijos elektrinių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti atsinaujinančios energijos elektrinių statybai reikalingas teritorijas;

 

  1. numatyti galimą atsinaujinančios energijos elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamai aplinkai bei kompensacinės priemones jai mažinti;

 

  1. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;

 

  1. sudaryti sąlygas darniai Šilutės rajono savivaldybės teritorijos raidai, suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, aprūpinant vartotojus energijos išteklius.

Bendra informacija apie projektą. Rengiant Bendrojo plano keitimo koregavimą tyrimai ir galimybių studijos neatliekami. Bendrojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija nerengiama ir neatliekamas koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas. Strateginis pasekmių vertinimas (SPAV) neatliekamas. Koreguojant Šilutės rajono savivaldybės bendrojo plano keitimą, taikoma Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatyta bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2023-04-07 raštu Nr. R3-1932 pritarė sprendinių konkretizavimo stadijos sprendiniams.

Supažindinimo tvarka. Su Bendrojo plano keitimo sprendiniais ir kita dokumentacija galima susipažinti nuo 2023 m. balandžio 21 d. iki gegužės 22 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.silute.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-88-22-846). Informacija teikia Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja–vyriausioji architektė Gintautė Sandarienė, tel. +370 659 09865, el. paštas: gintaute.sandariene@silute.lt.

 

Sprendinių viešas svarstymas su visuomene vyks 2023 m. gegužės mėn. 23 d. 12.00 val. Šilutės rajono savivaldybės salėje, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė. Vieša ekspozicija organizuojama nuo 2023 m. balandžio 24 d. iki gegužės 22 d. imtinai.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymus dėl Bendrojo plano keitimo koregavimo sprendinių visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Šilutės rajono savivaldybės administracijai, Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, tel. 8 441 79266, el. paštas administracija@silute.lt, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-88-22-846).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas, pridėti privalomi priedai.

 

Pridedama:

  1. Pagrindinis brėžinys, 1 lapas;
  2. Aiškinamasis raštas, 46 lapai.

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"