Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacija apie UAB „Dauparų žuvis“ žuvies perdirbimo pajėgumų didinimo galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV)  užsakovas – UAB „Dauparų žuvis“, Šilo g. 7, Šilutė, tel.: 8 441 51165.

2. PŪV pavadinimas - Žuvies perdirbimo pajėgumų didinimas UAB „Dauparų žuvis“.

3. PŪV vieta – Šilo g. 7, Šilutės m., Šilutės r. sav.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros (toliau-Agentūra)) priimta atrankos išvada (2016-06-10 rašto Nr. ((28.5)-A4-6074), kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Šilutės skyrius (toliau - NVSC) 2016-06-16 raštu Nr. 2.3.24-195(18.26.3.3.3.24) kreipėsi į Agentūrą persvarstyti atrankos išvadą, nes nepateikti duomenys apie PŪV taršos mastą ir atitikimą higienos normoms, nepateikti išmetamų oro teršalų, kvapų, triukšmo sklaidos skaičiavimai, nepateikti duomenys apie sanitarinės apsaugos zonos ribų (SAZ) nustatymą.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą –  PŪV aplinkosauginiu požiūriu yra nejautrioje vietoje, atitinka Šilutės r. sav. teritorijos bendrojo plano sprendinius. PŪV SAZ ribos bus nustatomos atliekant PVSV. Buitinės ir gamybinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto nuotekų tinklus. Prognozuojamos teršalų koncentracijos aplinkos ore, kvapai bei triukšmas neviršys ribinių verčių.  Susidariusios atliekos bus perduotos atliekų tvarkytojams. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius ir NVSC pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

7. Priimta galutinė atrankos išvada – Agentūra (2017-03-14 raštu Nr. (28.5)-A4-2694) priėmė galutinę atrankos išvadą, kad PŪV – žuvies perdirbimo pajėgumų didinimas UAB „Dauparų žuvis“- poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"