Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacija neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams, 2016 metais ketinantiems pretenduoti į neformaliojo ugdymo programų dalinį finansavimą iš valstybės biudžeto

    Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, gebėjimų plėtotei, jų įtraukimui į prasmingas veiklas nuo 2016 m. vasario 1 d. bus tęsiamas dalinis finansavimas iš valstybės biudžeto neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ). Lėšos numatytos devyneriems metų mėnesiams.

   Iš valstybės biudžeto Šilutės savivaldybei yra skirta 17 000 eurų/mėn. suma. Lėšos NVŠ programų įgyvendinimui bus  skiriamos pagal Mokinių registre registruotų dalyvių skaičių ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-185 patvirtintus Šilutės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo kriterijus.

  Planuojamas dviejų etapų finansavimas: vasario - birželio ir rugsėjo - gruodžio mėnesiams.

  Teikėjai gali būti savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti kūrėjai, atitinkantys Švietimo ir mokslo ministerijos bei savivaldybių nustatytus reikalavimus.

    NVŠ programų paraiškos savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje bus priimamos 2 kartus per metus - birželio ir gruodžio mėn., konkreti data bus paskelbta atskirai savivaldybės tinklalapyje. Programa gali būti parengta devyneriems, šešeriems, trejiems  mėnesiams, turėtų būti  tęstinė.

  Visi nauji NVŠ teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o jų programos – užregistruotos KTPRR. Administracijos Švietimo skyriaus specialistė Nijolė Petkevičienė (nijole.petkeviciene@silute.lt; 8 (441) 79 289) atlieka teikėjų registraciją ŠMIR‘e  ir konsultuoja dėl teikėjų atitikties reikalavimams (išsilavinimo, kvalifikacijos ir kompetencijų - kurie jų dar nėra įgiję).  Jeigu įstaiga ar fizinis asmuo - laisvasis mokytojas - jau registruoti ŠMIR, iš naujo registruotis nereikia. Iškilus problemoms dėl KTPRR registracijos, reikia kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą (ITC). Teikėjai, naujai įgiję pedagoginių - psichologinių žinių kurso pažymėjimą, turi apie tai  informuoti Švietimo skyrių ir pateikti pažymėjimo kopiją.

  Teikėjų dėmesiui:

  2016 metams buvo pateikta 65 NVŠ programų paraiškos, akredituota - 57.

  Registruoti NVŠ dalyvius Mokinių registre bus galima tik patvirtinus NVŠ programas KTPRR‘e, todėl teikėjai turi:

  1. Pakoreguoti jų turinį atsižvelgiant į vertinimo komisijos rekomendacijas, jei tokių yra;
  2. Nuskanuoti ir įkelti NVŠ programas į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR).

  Pateikti NVŠ programos dalyvių sąrašus ir užsiėmimų grafikus (vasario - birželio mėn.)   savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (raštvedei Jolantai Mickutei) iki š.m. vasario 11 dienos.

  Lėšų paskirstymą planuojama atlikti iki š.m. vasario 15 dienos.   

   Mokinių registre dalyviai registruojami pagal sudarytas su tėvais (arba globėjais) sutartis, kuriose garantuojama, kad vaikai pasirinko tik vieną finansuojamą programą, yra susipažinę su užsiėmimų grafikais, nedalyvauja analogiškose meno, sporto mokyklų programose, yra įsipareigoję lankyti programą mažiausiai 3 mėnesius. Mokiniai gali nebelankyti pasirinktos programos ir būti išregistruoti iš Mokinių registro  2-3 kartus per metus, prieš tai  informavus Švietimo skyrių.

  Informaciją ir konsultacijas dėl dalyvių registracijos Mokinių registre teikia Administracijos Švietimo skyriaus specialistė Vitalija Jurienė (el.p. vitalija.juriene@silute.lt; 8 (441) 79 269).

2016 metų NVŠ dokumentai:

  1.  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T1-185 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  2.  Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl NVŠ programų akreditavimo projektas.

Darbai registruose ir informacinėse sistemose:

Švietimo ir mokslo įstaigų registras (ŠMIR) - NVŠ teikėjų registraciją vykdo Švietimo skyriaus atsakingas specialistas.

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras (KTPRR) – NVŠ programų registraciją  vykdo teikėjai.

Mokinių registras (MR) - mokinių registraciją  vykdo NVŠ programų teikėjai.

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS) - lėšų skyrimo ir panaudojimo ataskaitas teikia  NVŠ programų teikėjai.

 Giedrė Milukienė, Administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 8 (441) 79 235; giedre.milukiene@silute.lt

 

social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"