Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

INFORMACIJA TĖVAMS / GLOBĖJAMS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (TOLIAU – NVŠ) PROGRAMŲ PASIRINKIMO

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos požymius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

 • Teisę gauti NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.
 • Tėvai / globėjai ir vaikai, norintys gauti NVŠ krepšelį, gali rinktis iš akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo, kuris skelbiamas Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.silute.lt/veiklos-sritys/svietimas/neformalus-vaiku-svietimas/136
 • Tėvai / globėjai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo, turi kreiptis į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir NVŠ krepšelio skyrimo sąlygas. Tėvai / globėjai, norintys vaikui gauti NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį.  NVŠ teikėjai per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.
 • Tėvams / globėjams į NVŠ teikėją rekomenduojama kreiptis iki rugsėjo 14 d. / sausio 14 d. ir išreikšti norą lankyti pasirinktą programą, kadangi tuo metu skiriamas lėšos NVŠ teikėjams pagal pateiktus vaikų sąrašus. Tačiau dėl NVŠ krepšelio tėvai / globėjai gali kreiptis į teikėją visus mokslo metus. Dėl vaikų kaitos programose dažnu atveju atsiranda galimybė lankyti norimą programą ją pasirinkus vėliau. 
 • Šilutės rajono savivaldybėje NVŠ krepšelio dydis 15–20 Eur. Prioritetinėms programoms skiriama po 20 Eur. Kai vaikui pritaikomas NVŠ krepšelis, tėvai / globėjai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti numatyta suma mažiau (15–20 Eur), kuri nurodoma pasirašytoje sutartyje. NVŠ teikėjas negali siūlyti alternatyvių modelių (pvz., lankyti daugiau užsiėmimų ir dėl to nemažinti kainos arba tas lėšas panaudoti kitoms reikmėms).
 • Specialiųjų ugdymosi (vidutinių, didelių ir labai didelių) poreikių turintiems vaikams skiriamas dvigubas NVŠ krepšelis – 30–40 Eur.
 • NVŠ skiriamų lėšų dydis programoms priklauso nuo Savivaldybei skirtų valstybės lėšų, akredituotų programų skaičiaus ir vaikų skaičiaus programose, todėl NVŠ krepšelių dydis nėra pastovus.
 • Jei vaikas per mėnesį lanko mažiau nei 4 pedagogines valandas, tą mėnesį NVŠ krepšelis neskiriamas, todėl yra svarbu užtikrinti vaiko lankomumą.
 • NVŠ krepšelis gali būti skiriamas 10 mėnesių (liepa–rugpjūtis nefinansuojami).
 • Norėdami pasinaudoti NVŠ krepšeliu tėvai / globėjai turi laiku pasirašyti mokymo sutartį su NVŠ programos teikėju. Pasirašę sutartį, tėvai / globėjai privalo užtikrinti reguliarų vaiko užsiėmimų lankomumą, informuoti būrelio vadovą apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo. Nusprendę nutraukti arba pakeisti veiklą, tėvai / globėjai turi kuo greičiau informuoti NVŠ teikėją bei sutvarkyti reikiamus dokumentus.
 • Jei NVŠ teikėjai nesuteikia visos informacijos dėl NVŠ krepšelio gavimo arba nesumažina programos kainos, prašome kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrių tel. 8 (441) 79 235 arba el. paštu kubaitiene@silute.lt.
social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"