Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacinis pranešimas apie teritorijų planavimą – Šilutės rajono savivaldybės Kintų miestelio teritorijos bendrasis planas

Informuojame, kad su patikslintais, pagal derinimo metu teiktas pastabas, Šilutės rajono savivaldybės Kintų miestelio teritorijos bendrojo plano sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-88-21-289).

 

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, el. p. administracija@silute.lt, tel. (8 441)  79 266, interneto svetainė www.silute.lt.

Plano rengėjas: UAB „CityForm LT“, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, tel. 8 698 79 972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

 

Planavimo pagrindas – Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimas Nr. T1-598 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kintų miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo“.

 

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje

sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-88-21-289).

 

Planavimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai Kintų miestelio raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam šalies gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

 

Planavimo uždaviniai: numatyti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis: optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T1-1331 sprendinius; detalizuojant savivaldybės lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus nustatyti Kintų miestelio teritorijos socialinės infrastruktūros sistemos vystymo poreikius; patikslinti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime numatytų urbanizuotų ir (ar) urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius; detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; detalizuoti Kintų miestelio teritorijos kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, architektūrinę erdvinę kompoziciją.

 

Išsamesnė informacija teikiama plano rengėjo aukščiau nurodytais kontaktais bei Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, kontaktinis asmuo – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus Teritorijų planavimo specialistė Ramunė Vytartienė, tel. 8 659 92 312, el. p. ramune.vytartiene@silute.lt.

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"