Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Investicijų projektas „Šilutės rajono savivaldybės Šilutės miesto lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“

Įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-apva-v-006 priemonę „potvynių rizikos valdymas“

Eil Nr. Investicijų projekto duomenys Investicijų projekto duomenų aprašymas
1. Viešoji paslauga, kurios kokybeigerinti skirtas investicijų projektas Įgyvendinus projektą, bus sumažinti potvynių sukeliami nuostoliai, pagerintos 1,336 tūkst. Šilutės miesto ir Rusnės miestelio bei šalai jo išsidėsčiusių gyvenviečių gyventojų gyvenimo, ekonominės ir kt. veiklos sąlygos, apsaugoti Šilutės miestui itin svarbūs visuomeniniai objektai, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai (dirvožemio erozija, maisto medžiagų nuoplovos į paviršinius vandens telkinius, paviršinio ir gruntinio vandens tarša), teritorija taip pat apsaugota ir nuo 1 proc., vidutinės tikimybės potvynių.Projekto tiesioginės tikslinės grupės:Gyventojai – projekto „Šilutės rajono savivaldybės Šilutės miesto Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“ įgyvendinimo teritorijoje, Šilutės miesto ir Rusnės žiemos polderio sausinimo sistemų dalis perteklinį vandenį nuveda nuo 1 685,94 ha sausinamo ploto, išsidėsčiusio apie tankiai apgyvendintas teritorijas – Šilutės miestą ir Rusnės miestelį bei šalia jo išsidėsčiusias gyvenvietes, kuriose gyvena 1,336 tūkst. gyventojų.Projekto netiesioginės tikslinės grupės:Valstybė – projekto investicijos skirtos valstybei nuosavybės teise priklausančio turto – hidrotechnikos, melioracijos statinių būklės pagerinimui. Įgyvendinus projektą, bus pagerinta valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechnikos, melioracijos statinių techninė būklė bei užtikrintas reikalingas Šilutės rajono savivaldybėje, Šilutės ir Rusnės seniūnijose sausinimo sistemų veikimas.Šilutės rajono savivaldybė – patikėjimo teise valdanti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir atsakanti už jo techninę būklę, priežiūrą bei eksploataciją.
2. Projekto tikslas Įgyvendinant potvynių rizikos mažinimo priemones Šilutės miesto ir Rusnės žiemos polderio teritorijose, minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą.
3. Projekto veikla Rekonstruoti Šilutės miesto ir Rusnės žiemos polderio teritorijose išsidėsčiusias apsaugos nuo potvynių priemones, hidrotechnikos, melioracijos statinius. Įvykdžius projekto veiklą bus pasiektas projekto rezultatas, kurį apibrėš fiziniai projekto veiklos įgyvendinimo rodikliai: Šilutės m., Šilutės r. sav.: •   Gelžbetoninės sienutės rekonstrukcija – 0,450 km;•   Kelio – pylimo rekonstrukcija – 0,380 km.Rusnės žiemos polderis, Rusnės mstl., Šilutės r. sav.:•   Pylimo rekonstrukcija – 0,530 km;•   Griovių rekonstrukcija – 18,432 km;•   Krantinės rekonstrukcija – 0,430 km;•   Gelžbetoninės sienutės rekonstrukcija – 0,670 km;•   Pylimo šlaito gelžbetoninių plokščių rekonstrukcija – 2580 kv. m.
4. Projekto pareiškėjas Šilutės rajono savivaldybės administracija
5. Projekto partneris (-iai) Nėra
6. Projekto biudžetas, Eur Bendrasis projekto investicijų poreikis yra 4 529 102,96 Eur su PVM. 
7. Prašomas finansavimas, Eur Prašomos Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijos – parama sudaro 92,5 % nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t.y. 4 189 420,24 Eur.
8. Pareiškėjo lėšos, Eur Pareiškėjo – savivaldybės biudžeto lėšų suma skiriama projekto įgyvendinimui 339 682,72 Eur.
9. Projekto įgyvendinimo vieta Projekto „Šilutės rajono savivaldybės Šilutės miesto Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“ įgyvendinimo teritorija išsidėsčiusi Šilutės rajono savivaldybėje, Rusnės ir Šilutės kadastrinėse vietovėse, Rusnės ir Šilutės seniūnijose.
10. Projekto įgyvendinimo trukmė Projekto įgyvendinimo rodiklius planuojama pasiekti per 20 mėnesių nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos (2019-2021 m.).

Asmenys ryšiams:

Projekto vadovė  Rita Maziliauskienė, UAB „Plan2study“, el. paštas: ritamaziliauskiene@gmail.com,

Projekto koordinatorė Alva Olberkienė, Šilutės rajono savivaldybės administracija, el. paštas: alva.olberkienė@silute.lt

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"