Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Apdovanoti Šilutės vardą garsinantys mokiniai bei jų mokytojai

Apdovanoti Šilutės vardą garsinantys mokiniai bei jų mokytojai

Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, mero pavaduotojas Sigitas Šeputis bei administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Žebelienė birželio 8 d. padėkos raštais ir dovanų kuponais apdovanojo mokinius, laimėjusius prizines vietas tarptautinėse bei šalies olimpiadose, konkursuose. Mero padėka taip pat apdovanoti juos parengę mokytojai. Pamaryje auga itin gabūs vaikai, kurių pasiekimai Šilutės vardą garsina ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Padėkos žodžiai ir dovanos šiandien skirti šiems mokiniams bei jų mokytojams:

Mokinio ar mokytojo vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas

Renginio pavadinimas

Lukrecijai Lazaraitytei,  Pirmosios gimnazijos III klasės mokinei

Už I vietos laimėjimą Žemaitijos regiono konkurse „Skaitymas žemaitiškai“, už II vietos laimėjimą Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros olimpiados II ture bei Šilutės krašto garsinimą

Taip pat įteikiamas Etninės kultūros globos tarybos specialus prizas ir diplomas

Vaidai Galinskienei, Pirmosios gimnazijos mokytojai

Už labai gerą mokinės parengimą Žemaitijos regiono konkursui „Skaitymas žemaitiškai“ ir Mažosios Lietuvos regiono mokinių etninės kultūros olimpiadai.

Taip pat įteikiama Etninės kultūros globos tarybos padėka

Emilijai Pleikytei,  Pirmosios gimnazijos IV klasės mokinei

Už laimėjimus respublikiniame moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konkurse-parodoje „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“ bei Šilutės krašto garsinimą

Ainorui Plotnikovui,  Pirmosios gimnazijos IV klasės mokiniui

Už laimėjimus respublikiniame moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konkurse-parodoje „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“ bei Šilutės krašto garsinimą

Nijolei Titienei,

Pirmosios gimnazijos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą Lietuvos moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konkursui-parodai „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“

Godai Džalagonijai,  Pirmosios gimnazijos I klasės mokinei

Už III vietos laimėjimą respublikiniame lietuviškos dainos festivalyje-konkurse „Mūsų dienos 2022“ bei Šilutės krašto garsinimą

Vygantui Stoškui,

Pirmosios gimnazijos neformaliojo švietimo būrelio „Estrados studija“ vadovui

Už labai gerą mokinės parengimą respublikiniam lietuviškos dainos festivaliui-konkursui „Mūsų dienos 2022“

Vėjūnei Leškytei,

Vydūno gimnazijos IV klasės mokinei

Už laimėjimą respublikiniame kūrybiniame komiksų konkurse „Kuriame saugų internetą kartu“ bei Šilutės krašto garsinimą

Valentinai Barauskaitei, Šilutės Vydūno gimnazijos IV klasės mokinei

Už laimėjimą respublikiniame kūrybiniame komiksų konkurse „Kuriame saugų internetą kartu“ bei Šilutės krašto garsinimą

Tatjanai Balvočienei, Šilutės Vydūno gimnazijos informatikos mokytojai

Už labai gerą mokinių parengimą respublikiniam kūrybiniam komiksų konkursui „Kuriame saugų internetą kartu“

Lukui Bliūdžiui, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos IV klasės mokiniui

Už I vietos laimėjimą ES jaunųjų mokslininkų konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

Danguolei Šaulienei, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą ES jaunųjų mokslininkų konkursui

Aurelijai Skurdelytei, Šilutės r. Vainuto gimnazijos 9 klasės mokinei

Už I vietos laimėjimą Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros olimpiados II ture bei Šilutės krašto garsinimą

Taip pat įteikiamas Etninės kultūros globos tarybos specialus prizas ir diplomas

Vincui Žąsyčiui,

Šilutės r. Vainuto gimnazijos mokytojui

Už labai gerą mokinio parengimą Mažosios Lietuvos regiono mokinių etninės kultūros olimpiadai

Taip pat įteikiama Etninės kultūros globos tarybos padėka

Ugniui Urnikiui,

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 5 klasės mokiniui

Už dalyvavimą respublikinio Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ respublikiniame etape bei Šilutės krašto garsinimą

Vidilijai Aidukienei, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos muzikos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą respublikiniam Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkursui „Dainų dainelė“

Faustai Balodytei, Šilutės meno mokyklos mėgėjų 1 klasės mokinei

Už iškovotą laureatės vardą respublikiniame Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ bei Šilutės krašto garsinimą

Kristinai Kasperaitytei, Šilutės meno mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą respublikiniam Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkursui „Dainų dainelė“

Aušrinei Kuršelytei, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 3 klasės mokinei

Už I vietos laimėjimą „Lietuvos vaikų balsas“ pranešimų konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

Ugnei Barakauskaitei, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio  3 klasės mokinei

Už I vietos laimėjimus respublikiniuose piešinių konkursuose „Gandrai, gandrai, ga, ga, ga…“, „Stebuklinga gėlė“, „Saugus eismas kelyje 2022“ ir laimėjusiai III vietą respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Gamtos įkvėpti“ bei Šilutės krašto garsinimą

Ritai Judžentienei,

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokytojai metodininkei

Už labai gerą mokinių parengimą „Lietuvos vaikų balsas“ pranešimų konkursui, respublikiniams piešinių konkursams ir mokinių kūrybinių darbų konkursui

Mero padėka ir dovanų kuponai už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą įteikti šiems mokiniams:

Robertai Petrylaitei, Šilutės pirmosios gimnazijos IV klasės mokinei

Nojui Stankevičiui, Šilutės pirmosios gimnazijos III klasės mokiniui

Linui Kirjanovui, Šilutės Vydūno gimnazijos I klasės mokiniui

Giedriui Eidukiui, Šilutės Vydūno gimnazijos III klasės mokiniui

Dominykui Stankui, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės" gimnazijos 7 klasės mokiniui

Gyčiui Nogaičiui, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 8 klasės mokiniui

Martynai Daukšaitei, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 6 klasės mokinei

Benui Laurinaičiui, Šilutės r. Vainuto gimnazijos 12 klasės mokiniui

Markui Adomaičiui, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniui

Mantui Stakvilevičiui, Šilutės Pamario progimnazijos 6 klasės mokiniui

Nedai Alškaitei, Šilutės Pamario progimnazijos 8 klasės mokinei

Simui Jankauskui, Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniui

Saulei Kazlauskaitei, Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinei

Viliui Budvyčiui, Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniui

Tomai Girdvainytei, Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos

10 klasės mokinei

Armantei Vytuvytei, Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos

6 klasės mokinei

Rūteniui Urbonui, Šilutės Žibų pradinės mokyklos 4 klasės mokiniui

Vitalijai Kostrubaitei, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 4 klasės mokinei

Majui Vilkui, Šilutės meno mokyklos 6 klasės mokiniui

Mero padėka bei dovanų kuponai įteikti šiems Šilutės meno mokyklos mokiniams už reikšmingus laimėjimus tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose:

Pijui Pirogovui, meno mokyklos 7 klasės mokiniui

XXII  Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas, laureatas;

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“, Grand Prix, Lietuva

VI tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas, 2 vieta

De Bach Au Jazz 2021 International Piano Competition – Classical Piano (online), 1 vieta, Prancūzija-Italija;

International Piano Competition „FREDERIC CHOPIN“, 10th edition, 1 vieta, Bacau, Rumunija (online)

Milanai Čuchriajevai, meno mokyklos 5 klasės mokinei

XXII  Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas, laureatė

I tarptautinis lietuvių ir latvių fortepijoninės muzikos festivalis-konkursas „MUZIKINIAI TILTAI“, 1 vieta

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų-pianistų konkursas „MUZIKINIS PAVASARIS“, 1 vieta

III respublikinis pianistų konkursas „CRESCENDO“ , 1 vieta

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „MUZIKOS GARSAI“, laureatė

Evai Stonytei, meno mokyklos 7 klasės mokinei

I tarptautinis lietuvių ir latvių fortepijoninės muzikos festivalis-konkursas ,,Muzikiniai tiltai“

1 vieta

II respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas ,,Primo Violino“, laureatė

Vaikų ir jaunimo festivalis ,,Muzika kviečia kiekvieną“, laureatė;

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų – pianistų konkursas ,,Muzikinis pavasaris“, 1 vieta

Liudmilai Mikkelsen, meno mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams

Medai Siliūtei, meno mokyklos išplėstinio ugdymo 1 klasės mokinei

XXII  Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas, laureatė

VIII tarptautinis jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos konkursas skirtas Leonui Povilaičiui atminti, 1 vieta

 VII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas “Mano vaikystės draugas-fortepijonas”, 1 vieta

V-asis tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Konsonansas disonansas“, 1 vieta

III  respublikinis pianistų konkursas „Crescendo“, Grand Prix;

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“, laureatė

XII Tarptautinis jaunųjų pianistų Brolių Medins konkursas, 1 vieta

Ąžuolui Lukošiui,  meno mokyklos 2 klasės mokiniui

VIII tarptautinis jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos konkursas skirtas Leonui Povilaičiui atminti, 1 vieta

VII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „MANO VAIKYSTĖS DRAUGAS – FORTEPIJONAS“, 1 vieta

XII tarptautinis jaunųjų pianistų Brolių Medins konkursas, 2 vieta

V Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Konsonansas-Disonansas“, 2 vieta

III Respublikinis pianistų konkursas „CRESCENDO“, 1 vieta

III Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „MUZIKOS GARSAI“, Grand Prix

Nerija Vytuvytė, meno mokyklos 4 klasės mokinei

VIII Tarptautinis jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos konkursas, skirtas Leonui Povilaičiui atminti, 2 vieta

VII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“, 1 vieta

V tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Konsonansas–disonansas“, 1 vieta

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“, laureatė

Liudmilai Sandrai Tunaitienei, meno mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams

Liepai Žadeikaitei, meno mokyklos 3 klasės mokinei

Tarptautinis Franz Liszts pianistų konkursas Ispanijoje, I vieta

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Scherzo“, I vieta

I tarptautinis lietuvių ir latvių fortepijoninės muzikos festivalis-konkursas „Muzikiniai tiltai“, I vieta

VII tarptautinis konkursas-festivalis „Kalėdų žvaigždės“, I vieta, Nur-Sultan, Kazachstanas

JAV virtualus pianistų konkursas, I vieta, JAV (online)

Tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas „Citta di Massa“ Italijoje,  II vieta

Tarptautinis Brolių Medins jaunųjų pianistų konkursas Rygoje, III vieta

Lietuvos fortepijono muzikos konkursas-festivalis „Žvėrelių karnavalas“, III vieta.

Žydrei Adomaitienei, meno mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos konkursams

Austėjai Dromantaitei, meno mokyklos 2 klasės mokinei

I tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika 2022”, 1 vieta

X tarptautinis jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkursas ,,Muzikos burtai 2022“

2 vieta

IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“, 1 vieta

2-sis respublikinio jaunųjų muzikantų konkursas ,,In Corpore“, 1 vieta

Majai Orentaitei,

Meno mokyklos 2 klasės mokinei

I tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika 2022”, 2 vieta

X tarptautinis jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkursas ,,Muzikos burtai 2022“

1 vieta

IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“, 2 vieta

2-asis respublikinio jaunųjų muzikantų konkursas ,,In Corpore", 1 vieta

Mildai Odinbergaitei,

meno mokyklos

1 klasės mokinei

I tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika 2022”, 2 vieta

Nuotolinis III respublikinis I–IV klasių kanklininkų konkursas ,,Dainuojančios kanklės 2022”, 2 vieta

IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“, 1 vieta

2-asis respublikinio jaunųjų muzikantų konkursas ,,In Corpore“, 1 vieta

Mildai Gutauskaitei,

Meno mokyklos 6 klasės mokinei

I tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika 2022”, 3 vieta

IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“, 2 vieta

VII respublikinis Lietuviškos pjesės konkursas

1 vieta

Gretai Gelžinytei,

Meno mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams

Danielei Mamkaitytei,

Meno mokyklos 3 klasės mokinei

I tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika 2022”, 3 vieta

IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“, 3 vieta

X tarptautinis jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkursas ,,Muzikos burtai 2022“

3 vieta

Karolinai Šikšniūtei,

Meno mokyklos 3 klasės mokinei

I tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika 2022”, 3 vieta

IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“, 1 vieta

I respublikinis vaikų ir jaunimo atlikėjų tautiniais instrumentais konkursas „Muzikinės kelionės 2022“, 3 vieta

VII respublikinis Lietuviškos pjesės konkursas

3 vieta

Aivarui Lidžiui, meno mokyklos mokytojui

Už labai gerą mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos konkursams

Mero padėka ir čekiais apdovanoti bendrojo ugdymo mokyklų meno kolektyvai:

1

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos teatro studija

Meninio skaitymo konkurse laimėjo III vietą

 

Jūratei Daugalienei, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai

Už labai gerą kolektyvo parengimą meninio skaitymo konkursui

2.

Vydūno gimnazijos komandai „PROGREDIS“

Europos statistikos konkurso (2021–2022 m. m.)  nacionaliniame etape laimėjo II vietą ir gavo pakvietimą atstovauti Lietuvai šio konkurso europiniame etape

 

Alicijai Odinbergienei, Vydūno gimnazijos mokytojai

Už labai gerą kolektyvo parengimą Europos statistikos konkursui

3.

Pirmosios gimnazijos komandai „Kuriame Lietuvą“

Respublikinio pilietinių iniciatyvų projekto „Kuriame Lietuvą!” nugalėtojai. Laimėjo kelionę į Europos Parlamentą Briuselyje, 2022 m. gegužės mėn.

 

Daivai Strazdauskienei, Pirmosios gimnazijos mokytojai

Už labai gerą komandos parengimą pilietinių iniciatyvų projektui „Kuriame Lietuvą!”

4.

Pirmosios gimnazijos jaunajai bendrovei „Jaunosios ekspertės“

Lietuvos Junior Achievement projekte „Praktinio verslumo ugdymas“ regioninėje jaunųjų bendrovių konkurse eXpo 2022 laimėta nominacija „Komandinio darbo pavyzdys“

 

Daivai Jakienei, Pirmosios gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Už labai gerą mokinių komandos parengimą verslumo konkursui

5.

Pirmosios gimnazijos komanda „Kūrėjų oazė“

Respublikiniame drabužių dizaino ir įvaizdžio konkurse-festivalyje „KŪRĖJŲ OAZĖ 2022“  laimėta 3 vieta

 

Nijolė Titienė, pirmosios gimnazijos mokytoja

 

Renginio akimirkos

Komunikacijos skyrius

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"