Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Asmeninė pagalba asmeniui su negalia Šilutės rajono savivaldybėje

Asmeninė pagalba asmeniui su negalia Šilutės rajono savivaldybėje

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą atliekant darbus ir vykdant veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninę pagalbą teikia Šilutės socialinių paslaugų centras.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys su negalia, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra apriboti (negali savarankiškai orientuotis, nuvykti iš taško A į tašką B ir (ar) tvarkyti asmeninio ir (ar) socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 1. yra vyresni nei 14 metų ir kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 3. gyvena vieni.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūniją (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) arba įstaigą, teikiančią socialines paslaugas (jei asmuo, pageidaujantis asmeninės pagalbos, yra socialinių paslaugų gavėjas).

Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas dvejiems metams, jie pradedami skaičiuoti nuo visų šalių pasirašytos Asmeninės pagalbos teikimo sutarties dienos.

Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai pagal Asmeninės pagalbos poreikio vertinimo klausimyne nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninę pagalbą, poreikius, užpildant klausimyną pagal šiuos kriterijus:

 1. asmuo turi pirmumo teisę;
 2. asmens socialinis dalyvumas (pvz., dirba, mokosi);
 3. asmens judumas vykstant į darbovietę, ugdymo, neformaliojo ugdymo įstaigas, dienos centrus, valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, laisvalaikio praleidimo ir kitas vietas;
 4. asmens sveikatos būklė;
 5. kasdienė asmens veikla ir asmeninės pagalbos poreikis vykdant veiklas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai) namuose ir viešojoje aplinkoje.

Asmeninės pagalbos teikėjas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes ir Sutartyje nustatytas sąlygas:

 1. teikia asmeniui pagalbą atliekant darbus ir vykdant veiklas (darbai ir vykdomos veiklos atliekamos kartu, bet ne už asmenį), kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse;
 2. teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.), tačiau neatlieka asmeniui akių, ausų, nosies, burnos, nagų ir kitų organų higieninės priežiūros, nemaudo asmens, nekeičia asmeniui higieninių priemonių, medicinos priemonių (pvz., kateterių, tvarsčių);
 3. lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt., tačiau neatlieka asmens kūno padėties keitimo veiksmų už asmenį, tik padeda jam pakeisti kūno padėtį (pvz., jeigu dėl fizinės būklės asmuo negali aktyviai dalyvauti kūno padėties keitimo procese, rekomenduojamos alternatyvios socialinės paslaugos, pvz., dienos globa asmens namuose ar panašiai;
 4. teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paduoda stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.), tačiau negamina maisto, neplauna indų;
 5. teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, priminti vaistų vartojimą ir kt.).

Asmeninės pagalbos teikėjas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, darbo funkcijų, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros dėl jo amžiaus procesu (pvz., neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, mokytojo ar mokinio padėjėjo, studijų padėjėjo, darbo asistento funkcijų, neteikia pagalbos priimant kasdienius sprendimus, nelydi vaiko iki 8 metų į ugdymo įstaigas ir iš jų, neatstovauja vaikui iki 18 metų, nedalyvauja kartu su asmeniu medicininės reabilitacijos veiklose, asmens ugdymo ar užimtumo veiklose, kurios vykdomos socialines ir ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose, nepadeda teisėtiems asmens atstovams užtikrinti jo priežiūros, kurią turi užtikrinti patys teisėti asmens atstovai, ir kt.).

Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir specialiąsias socialines paslaugas.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis nustatomas pinigine išraiška individualiai asmeniui.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. A1-804 ,,Dėl Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 27 straipsnio įgyvendinimo

Šilutės rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 8 d. potvarkis Nr. M1-78 ,,Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilutės rajono savivaldybėje“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T1-185 ,,Dėl 2024 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-1171 ,,Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo Šilutės rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“

Išsamesnę informaciją teikia Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Valienė, tel. +370 441 79 257, mob. +370 640 55 392 arba el. p. paštu loreta.valiene@silute.lt

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"