Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Priimami prašymai gauti materialinio nepritekliaus mažinimo programos socialinę kortelę

Priimami prašymai gauti materialinio nepritekliaus mažinimo programos socialinę kortelę

Pasibaigus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) lėšomis finansuotam projektui „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis II“,  nuo 2024-01-01 jį keičia 2021–2027 m. Materialinio nepritekliaus mažinimo (toliau – MNM) programa.

MNM programos tikslas – spręsti materialinio nepritekliaus problemą labiausiai skurstantiems asmenims, įskaitant vaikus, suteikiant pagalbą įsigyti maisto produktus ir (ar) būtinojo vartojimo prekes.

Nuo 2023-12-01 priimami prašymai socialinei kortelei ir (ar) donacijai (maisto produktams) gauti. Gyventojai, gavę jiems skirtas socialines korteles, patys spręs, ką nori įsigyti jų pasirinktame prekybos tinkle. Gyventojai galės laisvai naudoti pinigus kortelėse ne tik rinkdamiesi jiems patinkančius produktus ar prekes, bet ir juos įsigyti sau patogiu laiku.

Kaip veiks socialinė kortelė?

Naudojantis socialine kortele bus galima įsigyti visus maisto produktus ir kitas būtinojo vartojimo prekes (pvz., asmens higienos, buities apyvokos daiktus, namų švaros prekes, kūdikių prekes, drabužius, avalynę ir kt.). Bus draudžiama įsigyti alkoholinius gėrimus, tabaką, loterijos bilietus. Taip pat nebus galima sumokėti už trečiųjų šalių teikiamas paslaugas.

Kortele bus galima atsiskaityti nuo 2024 m. kovo 15 d.

Planuojama, kad pinigai į korteles bus pervedami 4 kartus per metus: kovo 15 d., birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d. Naudotis nustatytais limitais kortelėse galima nuo jų gavimo momento iki ateinančių kalendorinių metų kovo 15 d. Lėšų iš kortelių nebus galima išsigryninti.

Kas turi teisę gauti kortelę?

Teisę gauti paramą pagal MNM programą turi šie asmenys (šeimos):

- kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio;

- kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų viršija 1,5 VRP,  bet neviršija 2,5 VRP dydžio:

 • kai vienas iš tėvų augina vaiką (vaikus);
 • kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų;
 • kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo augina vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatytas neįgalumo lygis;
 • kai vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra asmuo (-ys) su negalia;
 • kai vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra sukakę pensinį amžių;
 • kai vienas gyvenantis asmuo ir (ar) bendrai gyvenantys asmenys patiria socialinę riziką;
 • kai vaikui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje;
 • kai vienam gyvenančiam asmeniui nuo 18 metų arba bent vienam iš bendrai gyvenančių asmenų nuo 18 metų paskirta ir mokama globos (rūpybos) išmoka;
 • kai paskirtas nemokamas maitinimas pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą;
 • asmeniui (šeimai) nukentėjus nuo gaisro (pateikus Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą apie gaisrą), stichinės nelaimės atveju (pateikus pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius patirtus nuostolius ar aplinkybes).

Šiuo metu Vyriausybės patvirtintas valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) yra 176,00 eurai (1,5 VRP – 264,00 eurai; 2,5 VRP – 440,00 eurų).

Atkreiptinas dėmesys, kad pasikeitus asmens ir (ar) su juo bendrai gyvenančio (-ių) asmens (-ų) pajamoms (atsiradus pajamų šaltiniui), asmuo raštu privalo ne vėliau kaip per mėnesį informuoti Savivaldybės administraciją ar seniūniją apie materialinės padėties pasikeitimą ir (ar) atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į paramą, teikiamą pagal MNM programą. Dėl paramos tokiais atvejais reikia kreiptis iš naujo.

Dokumentai, reikalingi paramai gauti:

 Asmens, turinčio teisę gauti minėtą paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas.

 1. Prašymas ir (ar) Sutikimas.
 2. Pažyma apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-228 redakcija).
 3. Kiti dokumentai (teismo sprendimas; pažyma apie gautus alimentus ar kt.).*

* Prašymą teikiančiam asmeniui nereikia pateikti dokumentų (pažymų) apie pajamas, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

 Prašymai dėl paramos pagal MNM programą gavimo priimami pagal asmens faktinę gyvenamąją vietą:

 • Šilutės miesto gyventojai – Socialinės paramos skyriuje;
 • Šilutės seniūnijos kaimiškosios dalies gyventojai – Šilutės seniūnijoje;
 • kitų seniūnijų gyventojai – seniūnijose.

MNM programos veiklos Šilutės rajono savivaldybėje bus įgyvendinamos kartu su Labdaros ir paramos fondu ,,Maisto bankas“  (toliau – Maisto bankas). Maisto bankas atiduos socialines korteles, teiks donacijas ir kt. Detalesnę informaciją apie paramą Maisto bankas teiks per 2024 metų I ketvirtį prašymus pateikusių ir teisę į paramą turinčių asmenų nurodytais kontaktais.

Svarbu! Pildant prašymą paramai nurodyti teisingus kontaktus, kuriais norima gauti informaciją apie paramos teikimą.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"