Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Šilutės krašto mokinių bei jų mokytojų apdovanojimų ceremonija

Šilutės krašto mokinių bei jų mokytojų apdovanojimų ceremonija

 

Šilutės rajono savivaldybės vadovai, taip pat Administracijos Švietimo skyriaus specialistai birželio 17 d. dalyvavo gabių, talentingų vaikų bei jų mokytojų iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje.

Mero padėkos raštais ir dovanų kuponais apdovanoti net 55 mokiniai ir 6 kolektyvai, kurie laimėjo prizines vietas tarptautiniuose bei šalies olimpiadose, konkursuose. Padėkos įteiktos ir visus juos paruošusiems pedagogams. „Džiaugiuosi šiandien čia matydamas susirinkusį elitinį akademinį bei meninį jaunimą. Šie metai buvo labai sudėtingi – ir mokytojai, ir mokiniai susidūrė su didžiuliais iššūkiais. Tačiau įdėdami dar daugiau savo darbo bei pastangų pasiekėte labai daug. Ačiū jums visiems už norą siekti daugiau nei kiti. Tai didžiulis indėlis į visos mūsų savivaldybės gyvenimą“, - apdovanojimų metu kalbėjo meras Vytautas Laurinaitis.

2021 m. apdovanoti šie Šilutės rajono savivaldybės mokiniai ir mokytojai:

Eil. nr.

Mokinio ar mokytojo vardas, pavadė, įstaigos pavadinimas

Renginio pavadinimas

 1.  

Robertai Petrylaitei,  Pirmosios gimnazijos IIIb klasės mokinei

Už laimėjimą Lietuvos mokinių oratorių konkurse anglų kalba bei Šilutės krašto garsinimą

 

Kristinai Sodonienei, Pirmosios gimnazijos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą Lietuvos mokinių oratorių konkursui anglų kalba

 1.  

Gyčiui Nogaičiui, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 7b klasės mokiniui

Už laimėjimą Lietuvos mokinių oratorių konkurse anglų kalba bei Šilutės krašto garsinimą

 

Daliai Lengvinienei,  Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą Lietuvos mokinių oratorių konkursui anglų kalba

 1.  

Joriui Mikužiui, Pamario pagrindinės mokyklos 8a klasės mokiniui

Už laimėjimą Lietuvos mokinių oratorių konkurse anglų kalba bei Šilutės krašto garsinimą

 

Vilmai Saldauskienei, Pamario pagrindinės mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą Lietuvos mokinių oratorių konkursui anglų kalba

 1.  

Karoliui Daniuliui, Katyčių pagrindinės mokyklos 10 klasės mokiniui

Už laimėjimą tarptautiniame matematikos konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 

Danutei Pielikienei, Katyčių pagrindinės mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinio(-ių) parengimą tarptautiniam matematikos konkursui

 1.  

Motiejui Girčiui, M. Jankaus pagrindinės mokyklos 1b klasės mokiniui

Už laimėjimą tarptautiniame matematikos konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 

Nidai Vismantienei, M. Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinio(-ių) parengimą tarptautiniam matematikos konkursui

 1.  

Emiliui Paičiui, M. Jankaus pagrindinės mokyklos 3b klasės mokiniui

Už laimėjimą tarptautiniame matematikos konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 

Snieguolei Diekantienei, M. Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinio(-ių) parengimą tarptautiniam matematikos konkursui

 1.  

Agnei Arnašiūtei, Katyčių pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinei

Už laimėjimą Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje bei Šilutės krašto garsinimą

 

Marytei Lukošaitienei,  Katyčių pagrindinės mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą Lietuvos mokinių geografijos olimpiadai

 1.  

Markui Adomaičiui, M. Jankaus pagrindinės mokyklos 7b klasės mokiniui

Už laimėjimą Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje bei Šilutės krašto garsinimą

 

Lioliai Baguckienei, M. Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą Lietuvos mokinių geografijos olimpiadai

 1.  

Ignui Želviui, Vydūno gimnazijos IIIg klasės mokiniui

Už laimėjimą Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje

 

Vilmai Zėčienei, Vydūno gimnazijos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą šalies lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadai

 1.  

Domui Jurkšaičiui, Vydūno gimnazijos IVk klasės mokiniui

Už laimėjimą tarptautiniame „Europos egzaminas“ konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 1.  

Donatai Kinčiūtei, Vydūno gimnazijos IIIt klasės mokinei

Už laimėjimą tarptautiniame „Europos egzaminas“ konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 

Sauliui Zdanevičiui,  Vydūno gimnazijos mokytojui

Už labai gerą mokinių parengimą tarptautiniam konkursui

 1.  

Gabrielei Bernotaitei, Vydūno gimnazijos IIe klasės mokinei

Už laimėjimą tarptautiniame „Europos statistikos“ konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 1.  

Austėjai Bendikaitei, Vydūno gimnazijos IIIg klasės mokinei

Už laimėjimą tarptautiniame „Europos statistikos“ konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 1.  

Benui Tarozai, Vydūno gimnazijos IVt klasės mokiniui

Už laimėjimą tarptautiniame „Europos statistikos“ konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 1.  

Valentinui Ubartui, Vydūno gimnazijos IVt klasės mokiniui

Už laimėjimą tarptautiniame „Europos statistikos“ konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 1.  

Dominykai Paičiūtei, Vydūno gimnazijos IIg klasės mokinei

Už laimėjimą tarptautiniame „Europos statistikos“ konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 1.  

Paulinai Ubartaitei, Vydūno gimnazijos Is klasės mokinei

Už laimėjimą tarptautiniame „Europos statistikos“ konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 

Alicijai Odinbergienei, Vydūno gimnazijos mokytojai

Už labai gerą mokinių parengimą tarptautiniams konkursams

 1.  

Ugnei Barakauskaitei, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 2 klasės mokinei

Už laimėjimą Lietuvos mokinių dailės konkurse bei Šilutės krašto garsinimą

 1.  

Nojui Marozai, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 2 klasės mokiniui

Už laimėjimą Lietuvos mokinių konkurse „Lietuvos vaikų balsas“

 

Ritai Judžentienei, Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio mokytojai

Už labai gerą mokinių parengimą nacionaliniams konkursams

 1.  

Agnei Krūgelytei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos IIg klasės mokinei

Už laimėjimą Lietuvos mokinių technologijos olimpiadoje

 

Klarai Pozingienei,  Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą Lietuvos mokinių technologijų olimpiadai

 1.  

Linui Kirjanovui, Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniui

Už laimėjimą Lietuvos televizijos projekte „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ bei Šilutės krašto garsinimą

 

Daliai Agintienei, Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojai

Už mokinio skatinimą dalyvauti Lietuvos televizijos projekte „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“

Mero padėka ir dovanų kuponai už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą įteikiama šiems mokiniams:

 1.  

Emilijai Bernotaitei, Pirmosios gimnazijos IVb klasės mokinei

 1.  

Rūtai Mikužytei, Pirmosios gimnazijos IVc klasės mokinei

 1.  

Rūtai Degutytei, Vydūno gimnazijos IVr klasės mokinei

 1.  

Inetai Paulauskaitei, Vydūno gimnazijos IVv klasės mokinei

 1.  

Jorūnei Milerytei, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 8 klasės mokinei

 1.  

Domantui Arnašiui, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos IIIg klasės mokiniui

 1.  

Lukui Bliūdžiui, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos IIIg klasės mokiniui

 1.  

Viliui Gailiūnui,  Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos Ibg klasės mokiniui

 1.  

Arenijui Juraškai, Vainuto gimnazijos IVg klasės mokiniui

 1.  

Džiugai Sidaravičiūtei, Juknaičių pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinei

 1.  

Darintai Ašmantaitei, Juknaičių pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei

 1.  

Vasarei Banelytei, Kintų pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei

 1.  

Matui Eidukoniui, Kintų pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniui

 1.  

Andriui Mcivor, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos 5 klasės mokiniui

 1.  

Elzei Jauniūtei, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinei

 1.  

Gabijai Grunskytei, Pamario pagrindinės mokyklos 6e klasės mokinei

 1.  

Mykolui Mauriui, Pamario pagrindinės mokyklos 8a klasės mokiniui

 1.  

Deimantei Lizunovaitei, Usėnų pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinei

 1.  

Kornelijai Nikitai Mincevič, Usėnų pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei

 1.  

Dovydui Valučiui, Vilkyčių pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniui

 1.  

Ievai Lekštutytei, Žibų pradinės mokyklos 4b klasės mokinei

 1.  

Godai Padimanskaitei, Žibų pradinės mokyklos 4c klasės mokinei

 1.  

Emilijai Petrošiūtei, Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio 4 klasės mokinei

Mero padėka bei dovanų kuponai įteikiami Šilutės meno mokyklos mokiniams bei meno kolektyvams už reikšmingus laimėjimus tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose:

 1.  

Pijui Pirogovui, meno mokyklos 6 klasės mokiniui

International competition for young pianists, Ryga, I vieta;

Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso laureatas;

International F.Chopin competition, Estija, I vieta;

Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas FORTE & PIANO, Grand Prix;

Virtual International Music Competition Malaysia, I vieta;

Tarptautinis konkursas-festivalis „Muzika be sienų“, I vieta;

Neapolitan Masters Competition/International Online Piano Edition, II vieta;

Šalies jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2021“, I vieta;

International Competition for Young Performers of Instrumental Music „Ad libitum“, Grand Prix;

Tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos konkursas-festivalis, skirtas Fryderykui Chopinui, Grand prix;

 1.  

Milanai Čuchriajevai, meno mokyklos 4 klasės mokinei

Tarptautinis konkursas „Muzikos garsai“, laureato diplomas);

Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas FORTE & PIANO, Latvija, I vieta;

Tarptautinis Vytauto Mikalausko jaunųjų pianistų konkursas, II vieta;

Šalies jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2021“, I vieta;

Tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos konkursas, skirtas F. Chopinui – International Polish piano music competition – festival dedicated to F. Chopin, I vieta

 1.  

Joriui Mikužiui, meno mokyklos išplėstinio ugdymo 1 klasės mokiniui

Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2021“, I vieta

International Competition for Young Performers of Instrumental Music „Ad libitum“, I vieta

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas, skirtas L. Van Beethoven -osioms gimimo metinėms, I vieta

Tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos konkursas, skirtas F. Chopinui – International Polish piano music competition – festival dedicated to F. Chopin, III vieta

 

Liudmilai Kašėtienei, meno mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams

 1.  

Medai Siliūtei, meno mokyklos 7 klasės mokinei

Respublikinis konkursas „Crescendo“, Grand prix

Tarptautinis Johano Sebastiano Bacho  jaunųjų pianistų konkursas „J. S. BACH IN VILNIUS“, I vieta

Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“ Grand Prix;

Tarptautinis jaunimo muzikos konkursas „Premio Scarlatti“, 1 vieta

Tarptautinis konkursas „Muzika be sienų“ 1 vieta;

Tarptautinis instrumentinės muzikos jaunųjų atlikėjų konkursas „AD LIBITUM“ 1 vieta;

Tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos festivalis-konkursas, skirtas F. Chopinui – International Polish piano music competition – festival dedicated to F. Chopin, 2 vieta

 1.  

Ąžuolui Lukošiui,  meno mokyklos 1 klasės mokiniui

Respublikinis pianistų solistų ir ansamblių konkursas

„Amžinybe alsuojanti muzika, laureatas;

Respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas “Muzika-@”, Grand prix;

Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkursas “Šypsenėlė”, I vieta

 

Liudmilai Sandrai Tunaitienei, meno mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams

 1.  

Liepai Žadeikaitei, meno mokyklos 2 klasės mokinei

Tarptautinis konkursas „Bach in Vilnius“, III vieta;

Tarptautinis konkursas „Muzikos garsai“, laureatas;

Tarptautinis Vytauto Mikalausko jaunųjų pianistų konkursas, I vieta

Tarptautinis konkursas Memorial „Sanja Pavlovič“ Aleksinas, Serbia, II vieta;

Tarptautinis pianistų konkursas „Astana Stars, Nur-Sultan, Kazachstan, Grand Prix;

Tarptautinis Franz Liszts pianistų konkursas Ispanijoje, III vieta;

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Scherzo“, Grand Prix;

Tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas „Citta di Massa“ Italijoje,  I vieta

Tarptautinis muzikos konkursas „Wiener Klassiker“ Danubia  Talents. Budapeštas, Vengrija, III vieta;

Tarptautinis muzikos konkursas „Amigdala“ Giuseppe Raciti atminimui. Katanija, Sicilija, Italija, II vieta;

Tarptautinis Brolių Medins jaunųjų pianistų konkursas Rygoje, III vieta;

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Saulėtos gaidos“, laureatė;

Respublikinis jaunųjų atlikėjų-pianistų konkursas „Muzikinis pavasaris“, I vieta;

Respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika-@“,   Grand  Prix

 1.  

Dominykui Šlečkui, meno mokyklos 7 klasės mokiniui

Respublikinis jaunųjų atlikėjų-pianistų konkursas „Muzikinis pavasaris“, II vieta

Respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika-@“, II vieta; Tarptautinis konkursas „Amicitia Sonans“, I vieta

 

Žydrei Adomaitienei, meno mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams

 1.  

Majui Vilkui, meno mokyklos 5 klasės mokiniui

Tarptautinis V. Furmanavičiaus akordeonistų konkursas, III vieta);

Lietuvos nacionalinis akordeonistų konkursas, I vieta;

Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2021“, I vieta;

Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Naujieji atradimai“, I vieta;

Tarptautinis konkursas ,,Pavasario muzika“, Grand Prix

 

Loretai Kabanovai, meno mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinio parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams

 1.  

Medai Stonytei, meno mokyklos išplėstinio ugdymo 2 klasės mokinei

Respublikinis lietuviškos autorinės muzikos konkursas „Minijos vingiai“, I vieta;

Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai 2021“, I vieta

 1.  

Mildai Gutauskaitei, meno mokyklos 5 klasės mokinei

Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai 2021“, I vieta;

Respublikinis tautinių instrumentų atlikėjų – solistų pjesės konkursas „Tautiniai atspindžiai“, I vieta;

 1.  

Marijai Gutauskaitei, meno mokyklos išplėstinio ugdymo 4 klasės mokinei

Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai 2021“, II vieta;

Respublikinis tautinių instrumentų atlikėjų – solistų pjesės konkursas „Tautiniai atspindžiai“, I vieta;

Respublikinis tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų – solistų konkursas, I vieta

 1.  

Meno mokyklos kanklininkių ansambliui (Meda, Aistė, Marija, Indrė)

Respublikinis lietuviškos autorinės muzikos konkursas „Minijos vingiai“, II vieta;

Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai 2021“, Grand Prix

 1.  

Tautinių instrumentų orkestras (Meda, Aistė, Marija, Indrė, Titas, Dovydas, Jonas)

VII tarptautinis konkursas „Astana Grand Festival“ Kazachstane, Grand Prix;

 

Angelei Alšauskienei, meno mokyklos mokytojai

Už labai gerą mokinio (-ių) parengimą tarptautiniam ir nacionaliniams muzikos  konkursams

 

Aivarui Lidžiui, meno mokyklos mokytojui

Už labai gerą mokinio (-ių) parengimą tarptautiniam ir nacionaliniams muzikos  konkursams

Mero padėka ir čekiais apdovanojami bendrojo ugdymo mokyklų meno kolektyvai:

1

Žibų pradinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupei „Žiburėlis“

Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkurse „Aguonėlė“ laimėjo I vietą;

 

Alinai Urbonienei, Žibų pradinės mokyklos mokytojai

Už labai gerą kolektyvo parengimą Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkursui „Aguonėlė“:

2.

Vydūno gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo „Žvilgis“ jaunimo grupei

Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkurse „Aguonėlė“ laimėjo II vietą;

 

Linai Linkei, Vydūno gimnazijos mokytojai

Už labai gerą kolektyvo parengimą Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkursui „Aguonėlė“

3.

Pirmosios gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo „Atlaja“ jaunimo grupei

Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkurse „Aguonėlė“ laimėjo I vietą;

 

Ritai Kurpeikytei, Pirmosios gimnazijos mokytojai

Už labai gerą kolektyvo parengimą Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkursui „Aguonėlė“

4.

Pirmosios gimnazijos jaunųjų kūrėjų komandai (Dija, Karolina, Rita)

Nacionaliniame kūrybiniam konkurse „Kūryba ir saviraiška“ laimėjo III vietą;

 

Nijolei Titienei, Pirmosios gimnazijos mokytojai

Už labai gerą mokinių komandos parengimą nacionaliniam kūrybiniam konkursui

Renginio akimirkos

Komunikacijos skyrius

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"