Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Skelbiamas nuomos konkursas GSM ryšio tinklo bazinės stoties įrangos įrengimui ir jos priežiūrai vykdyti

Skelbiamas nuomos konkursas GSM ryšio tinklo bazinės stoties įrangos įrengimui ir jos priežiūrai...

Šilutės rajono savivaldybės administracija organizuoja 3 kv. m ploto stogo dalies, esančios Lietuvininkų g. 6, Šilutėje, Šilutės r. sav., unikalus Nr. 8898-5016-8018, skirtos GSM ryšio tinklo bazinės stoties įrangos įrengimui ir jos priežiūrai vykdyti, viešąjį nuomos konkursą. 

Konkurso komisijos posėdis vyks 2020 m. birželio 9 d. 10 val. 10 min. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 202 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. birželio 9 d. 10 val. Šilutės rajono savivaldybės administracijoje, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje arba elektroniniu būdu. Turto apžiūra vyks nuo 2020-06-02 iki 2020-06-08, darbo dienomis, sutartu laiku.

Papildomą informaciją suteiks Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė Auksė Rupainienė telefonu (8 441)  79 258, el. p. aukse.rupainiene@silute.lt. Pradinį įnašo dydį, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, konkurso dalyvis turi būti sumokėjęs į AS „Luminor“ banko sąskaitą LT414010043500090123, Savivaldybės administracijos kodas 188723322, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu. Visa informacija (konkurso sąlygos) paskelbtos čia.

KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygų 10 punkte nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1.paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

  1. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  2. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  3. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
  4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
  5. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos paskirties veiklą.
  6. Konkurso dalyviai registruojami turto nuomos konkurso dalyvių registracijos žurnale.
  7. Konkurso dalyviui išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvauja registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.
  8. Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas, jeigu pateikė neužklijuotą, voką, kurio siuntėjo nėra galimybės identifikuoti, kaip konkurso dalyvio iki konkurso skelbime nurodyto dokumentų registravimo laiko arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti valstybės turto, jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami. Asmenims, dėl šiame punkte nurodytų priežasčių neregistruotiems konkurso dalyviais, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo dokumentai grąžinami registruotu laišku.
  9. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką ir kitus konkurso sąlygų 14 punkte nurodytus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.
  10. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami. Vokai, kurių negalima identifikuoti, kad jie susiję su konkursu (pvz. ant jų nenurodyta prašoma pateikti informacija), nelaikomi pateiktais konkursui ir jų turinys nevertinamas šiose sąlygose nustatyta tvarka.

Paraiška

Konkurso sąlygos

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"