Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Skelbiamas Šyšos upės krantinės nuomos konkursas

Skelbiamas Šyšos upės krantinės nuomos konkursas

Šilutės rajono savivaldybės administracija viešojo nuomos konkurso būdu penkeriems metams išnuomoja 199,40 m ilgio Šyšos upės krantinę, esančią Šyšos k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., unikalus Nr. 4400-2151-6292, pažymėjimas plane 1k. Krantinę naudoti laivams laikyti, pradinis nuompinigių dydis navigaciniu laikotarpiu 1 200,00 Eur per mėnesį.

Konkurso komisijos posėdis vyks 2023 m. birželio 9 d. 10 val. 00 min. Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 1, Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje. 

KONKURSO SĄLYGOS

Konkurso dalyviai registruojami iki 2023 m. birželio 9 d. 9.00 val. Šilutės rajono savivaldybės administracijoje, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, pirmame aukšte esančiame „Viename langelyje“. Krantinę galima apžiūrėti nuo 2023 m. gegužės 26 d. iki 2023 m. birželio 8 d. darbo dienomis sutartu laiku.                                              

Papildomą informaciją suteiks Ūkio skyriaus turto valdymo inžinierė Alina Naujokienė telefonu  (8 441)  79 258, el. p. alina.naujokiene@silute.lt. Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis į konkursą, turi būti sumokėjęs pradinį įnašo dydį, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai, į AS „Luminor“ banko sąskaitą LT414010043500090123, Savivaldybės administracijos kodas 188723322. Kvitas pateikiamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu. Trijų mėnesių pradinis nuompinigių dydis lieka nuomotojui kaip sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas ir grąžinamas pasibaigus nuomos terminui ar nutraukus ją prieš terminą, su sąlyga, kad  nuomininkas tinkamai vykdė sutarties sąlygas.

            KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygų 8 punkte nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; kredito įstaigos pavadinimas, ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, kokią veiklą numatoma vykdyti, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3. 3. Konkurso dalyviai registruojami turto nuomos konkurso dalyvių registracijos žurnale.
  4. Konkurso dalyviui išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvauja registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.
  5. Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas, jeigu pateikė neužklijuotą, voką, kurio siuntėjo nėra galimybės identifikuoti, kaip konkurso dalyvio iki konkurso skelbime nurodyto dokumentų registravimo laiko arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti valstybės turto, jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami. Asmenims, dėl šiame punkte nurodytų priežasčių neregistruotiems konkurso dalyviais, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo dokumentai grąžinami registruotu laišku.
  6. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką ir kitus nurodytus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos žurnale įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.
  7. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami. Vokai, kurių negalima identifikuoti, kad jie susiję su konkursu (pvz. ant jų nenurodyta prašoma pateikti informacija), nelaikomi pateiktais konkursui ir jų turinys nevertinamas šiose sąlygose nustatyta tvarka.

PARAIŠKA

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"