Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Skelbiamas vietų nuomos konkursas kavos ir / ar kitų gėrimų savitarnos automatams pastatyti

Skelbiamas vietų nuomos konkursas kavos ir / ar kitų gėrimų savitarnos automatams pastatyti

Šilutės rajono savivaldybės administracija viešojo konkurso būdu vieneriems metams kavos ir / kitų gėrimų savitarnos automatams, skirtiems lauko prekybai, pastatyti išnuomoja:

  1. 1,00 kv. m ploto vietą, esančią Lietuvininkų g. 34, Šilutėje, žemės sklypo kadastro numeris, 8867/0015:178, unikalus Nr. 4400-1870-4417. Pradinis siūlomas metinis finansinis įnašas į socialinės infrastruktūros plėtrą 84,00 Eur. Konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. gegužės 23 d. 10 val. 15 min. Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 1, Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje. Konkurso sąlygos.
  2. 1,00 kv. m ploto vietą, esančią Lietuvininkų g. 17, Šilutėje, žemės sklypo kadastro numeris, 8867/0013:47, unikalus Nr. 4400-1220-4436. Pradinis siūlomas metinis finansinis įnašas į socialinės infrastruktūros plėtrą 84,00 Eur. Konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. gegužės 23 d. 10 val. 30 min. Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 1, Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje. Konkurso sąlygos.
  3. 1,00 kv. m ploto vietą, esančią Tilžės g., Šilutėje, žemės sklypo kadastro numeris, 8867/0017:174, unikalus Nr. 4400-2082-2574. Pradinis siūlomas metinis finansinis įnašas į socialinės infrastruktūros plėtrą 84,00 Eur. Konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. gegužės 23 d. 10 val. 45 min. Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 1, Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje. Konkurso sąlygos.

Pagrindiniai kavos ir / kitų gėrimų savitarnos automato, skirto lauko prekybai, orientaciniai matmenys: plotis apie 0,90 m, ilgis apie 0,97 m, aukštis apie 2,35 m.

Paraiškos priimamos iki 2022 m. gegužės 23 d. 10 val. Šilutės rajono savivaldybės administracijoje, Dariaus ir Girėno g. 1, pirmame aukšte ,,Viename langelyje“.

Papildomą informaciją suteiks Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Auksė Rupainienė minėtu adresu arba telefonu (8 441)  79 258, el. p. aukse.rupainiene@silute.lt, nuomos vietas galima apžiūrėti nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki 2022 m. gegužės 22 d. darbo dienomis sutartu laiku.

Konkurso dalyvių kvalifikacijos reikalavimai, paraiškų ir kitų dokumentų pateikimas bei tvarkymas

  1. Laikinųjų prekybos (paslaugų teikimo), reklamos įrenginių ir nesudėtingųjų statinių įrengimo ir eksploatavimo atrankos konkurse dalyvaujantys dalyviai turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

1.1. Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu;
1.2. Konkurso dalyvis turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija;
1.3. Konkurso dalyvio (juridinio asmens) atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.
1.4. Konkurso dalyvis laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

  1. Konkurso dalyviai, susipažinę su Konkurso tvarkos aprašu ir pageidaujantys dalyvauti jame, pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame (ir užantspauduotame) voke su užrašu „Laikinųjų prekybos (paslaugų teikimo), reklamos įrenginių ir nesudėtingųjų statinių vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo komisijai“. Ant voko turi būti informacija apie Konkurso dalyvį (fizinio asmens vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas, kodas) ir apie pageidaujamą įrengimo ir eksploatavimo vietą. Jeigu Konkursas yra skelbiamas kelioms vietoms, Konkurso dalyvis turi teisę pateikti dokumentus tik vienai laikinosios prekybos (paslaugų teikimo) vietai įrengti. 
  2. Konkursui pateikti dokumentai (su priedais) turi būti sunumeruoti, susiūti ir patvirtinti Konkurso dalyvio parašu. Paraiška turi būti pateikta raštu lietuvių kalba ir pasirašyta dalyvio ar įgalioto asmens. Užsienio kalbomis surašyti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.
  3. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas Konkurse, užklijuotame voke turi pateikti šiuos dokumentus:

4.1 nustatytos formos paraišką, kurioje išvardijami bendrieji duomenys apie įmonę (įmonės pavadinimas, kodas) ar fizinį asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas), pageidaujama  laikinųjų prekybos (paslaugų teikimo), reklamos įrenginių ir nesudėtingųjų statinių vieta bei įsipareigojimas iki nustatyto termino sumokėti siūlomą finansinį įnašą į Šilutės rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos socialinės infrastruktūros plėtrą. Jei paraišką pasirašo įgaliotas atstovas, kartu turi pateikti įgaliojimą. Paraiškos forma tvirtinama Tarybos sprendimu;
4.2. vykdomos veiklos, numatomų teikti paslaugų apibūdinimą (laisvos formos);
4.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymą apie atsiskaitymą su socialinio draudimo fondu. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos;
4.4. pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos;
4.5. pažymą iš valstybės įmonės Registrų centro, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos, įrodančią, kad Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, taip pat nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba laisvos formos Konkurso dalyvio raštišką patvirtinimą (deklaraciją), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą (pažymą iš Registro centro bus prašoma pateikti tik konkurso laimėtojo).

  1. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš šių nuostatų 2 punkte nustatytų reikalavimų, paraiška nebus nagrinėjama.
  2. Konkursui pateikti dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami. Konkurso dalyvių išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant paraišką, yra neatlyginamos.
  3. Konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims neteikiama. Už Konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki vokų atplėšimo posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus Konkurso dalyvius, pateiktų paraiškų skaičių.
social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"