Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo tvarka

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-246 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. A1-579 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šilutės rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti minėtą Priemonę.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius gyventojų poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Priemonės įgyvendinimą organizuos Šilutės rajono savivaldybės administracija, paskelbdama atrankos konkursą atskiru pranešimu interneto svetainėje www.silute.lt

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutarties su projekto vykdytoju pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti seniūnijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, paskirstant valstybės biudžeto lėšas pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių:

Seniūnija

Eurai

Usėnų

1300

Vainuto

1647

Katyčių

1190

Kintų

1486

Švėkšnos

2105

Juknaičių

1897

Gardamo

1521

Žemaičių Naumiesčio

2129

Šilutės

11021

Rusnės

1429

Saugų

2212

Priemonei įgyvendinti bus sudaroma Vertinimo komisija, kuri savarankiškai organizuos savo darbą, vertins paraiškas, priims sprendimus dėl projektų finansavimo. Šilutės rajono savivaldybės administracija vykdys Priemonės įgyvendinimo stebėseną, tikrins projektų veiklų įgyvendinimą, skirtų lėšų tikslinį panaudojimą, jų teisėtumą, tinkamumą ir pan.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO EIGA:

  1. VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMAS

Išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoja seniūnaičius, bendruomeninių organizacijų taryba ir NVO taryba - bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, Šilutės rajono savivaldybės administracijos atstovus – administracijos direktorius. Vertinimo komisijos personalinė sudėtis tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu.

  1. KVIETIMAI

Savivaldybės administracija paskelbia projektų atrankos konkursą (kurio terminas ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų) teikti paraiškas pagal tinkamų finansuotinų veiklų sąrašą.

  1. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

Savivaldybės administracija administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape tikrina, ar paraiškos atitinka visus nurodytų formaliųjų kriterijų reikalavimus. Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape, kurį atliks Vertinimo komisija, bus įvertinami projektai pagal turinį, naudą, apskaičiuojant kiekvienai paraiškai skirtų balų vidurkį ir reitinguojant projektus balų mažėjimo tvarka.

  1. SPRENDIMAS FINANSUOTI

Savivaldybės administracijos direktoriaus priima sprendimą dėl atrinktų labiausiai atitinkančių bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus projektų finansavimo.

  1. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

Su projekto vykdytojais Savivaldybės administracija pasirašo projektų įgyvendinimo sutartis.

  1. PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA.

Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projektuose užsibrėžtų tikslų bei rezultatų. Savivaldybės administracija vykdo projektų kontrolę veiklų įgyvendinimo metu, tikrina ar skirtos lėšos naudojamos laikantis projektų įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA.

Visu Priemonės įgyvendinimo metu konsultacijas ir metodinę pagalbą telefonu, elektroninėmis priemonėmis Vertinimo komisijai/projektų pareiškėjams/vykdytojams darbo dienomis teikia Šilutės rajono savivaldybės administracijoje atsakingas asmuo – Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 656) 84899, el. p.rasa.bickauskiene@silute.lt

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"