Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacija apie parengtą detaliojo plano koregavimą

Informuojame visuomenę apie parengtą 2010-10-28 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1553 patvirtinto žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 8820/0011:99; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187, esančių Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., Uostiškių k., Juknaičių k., Usėnų sen., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

 

Planuojama teritorija: Šilutės r. sav., Usėnų sen., Kavolių k., kad. Nr. 8877/0001:272 Usėnų k. v. Planuojamas plotas – 0,1500 ha.

Planavimo organizatorius: Šilutės r. sav. administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266, el. paštas administracija@silute.lt.

Projekto užsakovas: UAB „SV projektai“, įmonės kodas 303551410.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus (įvažiavimo vieta, servituto zona).

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-08-02 iki 2023-08-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose, esančiose H. Manto g. 7, Klaipėdoje, tel. 8 686 69 258 (prieš tai susitarus telefonu). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-08-02 iki 2023-08-09 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, esančiose H. Manto g. 7, 92128 Klaipėdoje, II aukšte (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. 8 686 69 258).

Pasiūlymų teikimo tvarka: dėl teritorijų planavimo dokumento pasiūlymai teikiami Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-08-16 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos, raštu atsako Planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

Informaciją pateikė UAB „Project 28“ projektuotoja Greta Kazlauskė

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas, 5 lapai.

2. Pagrindinių sprendinių brėžinys M1:500, 1 lapas.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"