Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Skelbiamas 2024 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų paraiškų priėmimas

Skelbiamas 2024 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos...

Projektų dalinio finansavimo tikslas – skatinti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo veiklų įvairovę ir žinių sklaidą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Paraiškos priimamos: pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų ­– iki 2024 m. balandžio 10 d. (imtinai, iki vidurnakčio), leidybos projektų – iki 2024 m. balandžio 17 d. (imtinai, iki vidurnakčio).

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu, prisijungus prie Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) www.kpepis.lt

Svarbu: siekiant išvengti techninio pobūdžio nesklandumų, paraiškas rekomenduojame pateikti likus bent 3 d. d. iki paraiškų priėmimo pabaigos.

Paskirstoma suma: 2024 m. sklaidos/atgaivinimo ir leidybos projektų daliniam finansavimui numatoma paskirstyti 282 tūkst. Eur: sklaidos/atgaivinimo projektams – ne mažiau kaip 197 tūkst. Eur, leidybos projektams – iki 85 tūkst. Eur.

Projekto veiklų finansavimo intensyvumas: prašoma suma – iki 80 procentų, prisidėjimo suma – ne mažiau nei 20 procentų viso projekto įgyvendinimui reikalingo, paraiškos sąmatoje išdėstyto ir garantiniais raštais patvirtinto lėšų poreikio (Taisyklių 10 p. ir 19 p.).

Konsultacijos: paraiškų rengimo klausimais konsultuoja Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vyr. specialistė Nijolė Narbutaitė, nijole.narbutaite@kpd.lt, +370 697 56471 (konsultacijos nevyks kovo 28 ir 29 d.); techniniais klausimais (KPEPIS paskyros sukūrimas, prisijungimo patvirtinimas, pamirštas slaptažodis ir kt.) konsultuoja Informacinių technologijų ir kartografijos skyriaus duomenų bazių administratorius Žygimantas Lukoševičius, kpepis@kpd.lt, +370 682 65421.

Paraiškos teikimo žingsniai www.kpepis.lt:  KPEPIS pagrindiniame lange spausti dešinėje apačioje esantį pasirinkimą „Paraiškos“ → spausti pirmą iš viršaus pasirinkimą „Paraiška nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų daliniam finansavimui“ → spausti „Pateikti paraišką“ → prisijungti prie sistemos arba susikurti paskyrą →  prisijungus Juridinio asmens vardu užpildyti duomenis, laukelyje „Prašymo tekstas“ įrašyti projekto pavadinimą ir teikiamų dokumentų pavadinimus bei lapų skaičių ir paspaudus „Pasirinkti failą“ įsegti paraišką ir priedus (pdf ar saugiais elektroniniais parašais pasirašytus ADOC failus) → spausti „Pateikti“ →  palaukus kelias sekundes kilstelti ekrano langą aukštyn ir įsidėmėti D raide prasidedantį paraiškos numerį.

Svarbu! „Pateikti“ spaudžiama tik 1 kartą.

Konkurso rezultatai skelbiami ne vėliau kaip po 35 d.d., skaičiuojant nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos.

Dalinis finansavimas gali būti skiriamas:

1. nekilnojamojo kultūros paveldopažinimo sklaidai ir atgaivinimui – Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių (toliau – Taisyklės, 2023 m. redakcija) 9.1.–9.4. ir 9.6 punktuose apibrėžtoms sritims ir veikloms;

2. leidybai – Taisyklių 9.5punkte apibrėžtiems leidiniams.

Prioritetinės sritys

Prieš rengiant paraišką apsispręsti, kurį teminį prioritetą paraiška atitiks padės 2024 m. sklaidos/atgaivinimo projektų (1.1.-1.8. p. prioritetai) ir leidybos projektų (2.1.–2.4. p. prioritetai) temų prioritetai. Svarbu: 1 projektui galima pasirinkti tik 1 renginių/veiklų arba 1 leidybos prioritetą.

Projektų vertinimo kriterijai:

1. projekto atitiktis kiekvienais metais Kultūros ministro įsakymu patvirtintiems projektų temų prioritetams (0–10);

2. projekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimui arba aktualizavimui (0‑25);

3. projekto atitikimas UNESCO vertybinėms nuostatoms, skatinančioms dialogą su vietos bendruomenėmis bei pagarbą joms, darnų vystymąsi, sąmoningumą ir UNESCO vietovių bei vertybių didesnį žinomumą, tarpkultūrinį dialogą, žmogaus teises ir lygiateisiškumą (0–10);

4. projekto kultūrinė-geografinė sklaida (Lietuvos regionai, tarptautiškumas, užsienio šalys, kuriose esama Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo) (0–10);

5. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp visuomeninių organizacijų ir (ar) institucijų (0–5);

6. projektu skatinamas bendruomenių, įskaitant lietuvių bendruomenes užsienyje, įsitraukimas į nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą (0–10);

7. projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0–5);

8. projekto vadovo ir kitų projekto įgyvendintojų, bendraorganizatorių ir (ar) dalyvių patirtis, kvalifikacija (0–10);

9. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10);

10. projektas orientuotas į nemokamo pažinimo, nemokamos sklaidos arba pakartotinio panaudojimo galimybių užtikrinimą (0–5).

Jei norite pateikti paraišką?

1. Pasirinkite prioritetą, kuriam teiksite paraišką;

2. Atidžiai perskaitykite Taisykles ir išsinagrinėkite jų priedus, ypatingą dėmesį skirdami priedui Nr. 2;

3. Įsivertinkite, ar Jūsų projekto idėja atitinka šio konkurso tikslus, vieną iš prioritetų ir kt. reikalavimus.

4. Jei taip, užpildykite nustatytos formos paraišką (priedas Nr. 1), parenkite jos gale įrašytus priedus bei garantinį(-ius) raštą(-us), įrodantį(-čius) dalinio finansavimo turėjimą.

4. Sistemoje www.kpepis.lt užpildykite prašymą (kuris atitinka paštu siunčiamos paraiškos lydraštį) ir į 1 (pdf ar kitų formatu teikiamą) dokumentą sudėję pilnai pasirašytą paraišką ir privalomus priedus, pateikite paspaudus „Pateikti“. Paraiška su priedais, pasirašyti saugiais elektroniniais parašais, gali būti teikiama ir adoc formatu.

PRIDEDAMA:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklės ir jų priedai;

2. 2024 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinti pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos prioritetai;

3. Paraiškos forma.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"