Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2022 metų konkursas

Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo...

 

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais.

Paraiška ir jos priedai nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d. 24.00 val.  Lietuvos Respublikos laiku siunčiami elektroniniu paštu. Elektroninė užpildytos paraiškos versija pateikiama el. paštu loreta.valiene@silute.lt    

Informaciją raštu ir žodžiu bei konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais suteiks Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus  vyriausiosios specialistės Loreta Valienė, tel. (8 441) 79 257, mob. +370 640 55 392, el. p. loreta.valiene@silute.lt, jai nesant Aušra Barbutkienė, tel. (8 441) 79 241, mob. +370 659 62 463, ausra.barbutkiene@silute.lt .

Į pateiktus klausimus atsakoma naudojantis tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis pareiškėjas pateikė klausimą, per 3 darbo dienas nuo klausimo gavimo savivaldybės administracijoje dienos.  Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Projektams finansuoti planuojama skirti 77 226 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės ir  Šilutės rajono savivaldybės biudžetų.

Mažiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma yra 6 000 Eur

Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma yra 18 000 Eur

Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai, žr. Nuostatų 8 p.

Finansavimo prioritetai:

10.1.  pareiškėjas Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;

10.2.   pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

10.3. pareiškėjas projektą vykdys su partneriu (-ais).

                     Atkreipiame dėmesį, kad projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, kompiuteriu ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens. Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Šilutės rajono savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pridedama:

social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"