Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursas 2014 metais

Šilutės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2014 metais“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-335 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 89-4661), neįgaliųjų organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos, išskyrus tas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės ar savivaldybės institucija), įregistruotos juridinių asmenų registre ir veikiančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, teikiančios nuolatines, periodinio pobūdžio paslaugas ir vykdančios veiklas, skirtas Šilutės rajono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę, gali teikti projektus socialinės reabilitacijos paslaugų finansavimui gauti.

Prioritetas teikiamas projektams, kurie skirti neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti.

Taip pat teikiamos paraiškos, kuriose atsižvelgiama į skirtingas negalias turinčių asmenų specialiuosius poreikius, didinamas neįgaliųjų savarankiškumas ir užimtumas bei gerinama neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė; organizacija turi veiklų (paslaugų) teikimo patirties ir planuojama tęstinė veikla, kuriai įgyvendinti turi materialinių išteklių ir kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Projektų paraiškos teikiamos nuo 2013 m. rugsėjo 15 d. iki 2013 m. spalio 15 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 1, LT- 99133 Šilutė), 106 kabinete, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).

Š. m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Atsižvelgiant į minėtame įsakyme patvirtintus pakeitimus, bus vykdoma 2014 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atranka.

Aktuali informacija, susijusi su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimu, atranka, šių projektų atrankos stebėsenos vykdymu, projektų finansavimu pateikta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje www.ndt.lt  sukurtame skyriuje „Projektų finansavimas per savivaldybes“.

Socialinės paramos skyrius

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"