Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Dokumentų pavadinimų sudarymas

Dokumentų pavadinimų sudarymas

Dokumentų pavadinimai gali būti sudaromi su kilmininku, su prielinksniais (apie, dėl), su bendratimi.

Junginiai su kilmininku:

 • Viešųjų pirkimų įstatymas
 • Etikos kodeksas
 • Inventorizacijos taisyklės
 • Socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (Dokumentą netinka vadinti tvarka, nes tvarka – reiškinys, tam tikras veikimo būdas (plg. nuostata)
 • VšĮ „Šilutės sportas“ įstatai
 • Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos nuostatai
 • Sprendimo aiškinamasis raštas
 • Socialinės paslaugos teikimo vienam paslaugos gavėjui mėnesio išlaidų apskaita
 • Konfidencialumo pasižadėjimas
 • Posėdžio protokolas

Junginiai su prielinksniu apie

 • Informacija apie įvykusius viešuosius pirkimus
 • Pažyma apie dokumentų tvarkymą ir saugojimą
 • Pažyma apie darbo užmokestį
 • Pažyma apie liudytojo asmens duomenis
 • Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį
 • Pažyma apie šeimos sudėtį
 • Pranešimas apie sutarties nutraukimą

Junginiai su prielinksniu dėl

 • Įsakymas „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo ir jų pavadavimo“
 • Įsakymas „Dėl įpareigojimo vykdyti audito rekomendacijas“
 • Įsakymas „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių tvirtinimo“
 • Įsakymas „Dėl eismo sustabdymo“
 • Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
 • Potvarkis „Dėl apdovanojimo“
 • Sprendimas „Dėl biudžeto pakeitimo“

Junginiai su bendratimi

 • Įgaliojimas paimti neįgaliojo pažymėjimo blankus, įgaliojimas laiduoti byloje
 • Paraiška dalyvauti atrankoje
 • Prašymas išduoti leidimą
 • Prašymas išduoti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.
 • Junginių su kilmininku nedera keisti prielinksnio konstrukcija.
 

Gerai:

Blogai:

Materialinių vertybių metinės inventorizacijos aktas

Aktas dėl materialinių vertybių metinės inventorizacijos

Bylų perdavimo ir priėmimo aktas

Aktas dėl bylų perdavimo ir priėmimo

Bendratis su naudininku neteiktina dokumentų pavadinimuose, reikia vartoti bendratį su galininku.

Gerai:

Blogai:

Įgaliojimas pateikti procesinius dokumentus

Įgaliojimas procesiniams dokumentams pateikti

Leidimas organizuoti renginį

Leidimas renginiui organizuoti

Pavedimas atlikti tikrinimą

Pavedimas tikrinimui atlikti

Paraiška gauti Europos Sąjungos struktūrinę paramą

Paraiška Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti

Prašymas pratęsti socialinio būsto nuomos sutartį

Prašymas socialinio būsto nuomos sutarčiai pratęsti

Projektinis pasiūlymas gauti regiono projekto finansavimą iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projektinis pasiūlymas regiono projekto finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti

Ataskaitos pavadinimo netinka vartoti su prielinksniais apie ir už (laikotarpiui nusakyti).

Gerai:

Blogai:

Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 20__ metų ataskaita

Ataskaita apie būsto pritaikymą žmonėms su negalia 20__ metais

Socialinio projekto vykdymo veiklos ataskaita

Ataskaita apie socialinio projekto vykdymo veiklą

Pirminės sveikatos priežiūros centro 20__ m. veiklos ataskaita

Pirminės sveikatos priežiūros centro ataskaita už 20__ metus

 • Parengta pagal dr. R. Vladarskienės (LKI) seminaro „Aktualūs administracinės kalbos ir dokumentų rengimo klausimai“ medžiagą.
social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"