Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Taisyklingas pavadinimų rašymas

Taisyklingas pavadinimų rašymas

Juridinių asmenų simbolinių pavadinimų rašymas
Jeigu juridinis asmuo turi simbolinį pavadinimą (rašomą kabutėse arba kitu šriftu), didžiąja raide dažniausiai rašomas tik šis simbolinis pavadinimas:
pradinė mokykla „Žibai“, „Žibų“ pradinė mokykla;
parduotuvė „Pakalnutė“, „Pakalnutės“ parduotuvė.
Jeigu simbolinis pavadinimas susideda iš daugiau žodžių, tai didžiąja raide rašomas tik pirmasis žodis ir į pavadinimą įeinantys tikriniai vardai:
Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštis „Pamarys“, Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės nepriklausomas laikraštis „Šilokarčema“, Šilutės rajono laikraštis „Šilutės naujienos“, asociacija „Traksėdžių viltis“.
Dvigubi simboliniai pavadinimai, sudaryti iš dviejų susijungusių organizacijų pavadinimų, rašomi per brūkšnelį: „Gintra-Universitetas“(sporto komanda), „Santara-Šviesa“ (organizacija), „Švyturys-Utenos alus“ (įmonė).
Dirbtinis simbolinis raidinis juridinio asmens pavadinimas rašomas su kabutėmis be tarpų ir skyrybos ženklų: UAB „JHM“. Jei keliažodis neoficialus pavadinimas trumpinamas, kabučių nereikia: Krašto apsaugos ministerija – KAM.
Simbolinį pavadinimą galima rašyti ir be kabučių, kai jis išryškinamas kitu ar didesniu šriftu, patamsintomis ar išretintomis raidėmis, kita eilute, pabraukiant ir kt. būdais (ypač dizaino reikmėms skelbimuose, plakatuose, iškabose, etiketėse ir pan.):
Šilutės sporto klubas ATĖNĖ, sporto klubas ATĖNĖ, sporto klubas A T Ė N Ė ir pan.
Jeigu simbolinis pavadinimas registruotas didžiosiomis raidėmis, jo neprivaloma vartoti didžiosiomis raidėmis. Dokumentuose, teisės aktuose juridinių asmenų pavadinimai rašytini pagal bendrąsias lietuvių kalbos rašybos taisykles: jei tiesioginės reikšmės – pavadinimo pirmąjį žodį (ir sudaromuosius tikrinius vardus) rašant didžiąja raide, be kabučių, pvz.: Šeimos centras (ne ŠEIMOS CENTRAS, ne „Šeimos centras“), jei simbolinis – pavadinimo pirmąjį žodį (ir sudaromuosius tikrinius vardus) rašant didžiąja raide, su kabutėmis, pvz.: uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus rentiniai“ (ne uždaroji akcinė bendrovė „ALYTAUS RENTINIAI“).
Didžiųjų raidžių vartojimo atvejus dokumentų kalboje reglamentuoja Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117 patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 88-4229). Deja, pasitaiko atvejų, kai registruodamasis juridinis asmuo pavadinimą įrašo didžiųjų raidžių šriftu, tai vėliau sukelia nepatogumų tiek jam pačiam, tiek vartotojams. Netinkamai registruoti pavadinimai turėtų būti ištaisyti.
Juridinių asmenų pavadinimų sudarymas
Lietuvos Respublikoje steigiamų įmonių, įstaigų ir organizacijų (juridinių asmenų) pavadinimų sudarymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės (patvirtintos VLKK 2004-02-02 nutarimu Nr. N-2 (91); Žin. 2004, Nr. 27-867). Tos pačios taisyklės taikytinos parduotuvių, kavinių ir pan. pavadinimams. Nuorodų dėl juridinių asmenų pavadinimų sudarymo yra ir Juridinių asmenų registro nuostatuose (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407; Žin., 2003, Nr. 107-4810).
Pagrindiniai juridinių asmenų pavadinimų kalbiniai reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262):
2.40 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas
1. Juridinio asmens pavadinimas yra sudaromas iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme arba turinčių tiesioginę reikšmę. 2. Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio. 3. Juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Juridinio asmens, susijusio su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas naudoti pavadinimą.
Naudinga juridinių asmenų pavadinimų paieškos nuoroda www.registrucentras.lt – Juridinių asmenų registras – Viešos paslaugos – Neatlygintina paieška Juridinių asmenų registre
VĮ Registrų centras nuolat pažeidžia Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisykles ir pavadinimus registruoja nesilaikydamas lietuvių kalbos normų, pvz.: UAB "Vaučerių bankas", UAB Sun Epsilon, UAB Žiūrė, UAB ŠVIESKI MAN VĖL, UAB AUKŠČIAUSIASIS TAŠKAS, daugiabučio namo savininkų bendrija "Naujoji g. 26"; VšĮ "SutylA LT", IĮ "Dainojaus", IĮ "MIROSHNYCHENKO" ir kt.
Pagal Valstybinės kalbos įstatymo 23 str. visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi, taigi netaisyklingų pavadinimų viešai vartoti negalima.

Lietuvos vardo vartojimas juridinių asmenų pavadinimuose
Leidimą vartoti oficialųjį ar trumpąjį Lietuvos valstybės pavadinimą – Lietuvos Respublika ar Lietuva – suteikia teisingumo ministras Vyriausybės 2004-05-14 nutarimu Nr. 587 patvirtintų Leidimo vartoti Lietuvos vardą juridinio asmens, juridinio asmens filialo arba jo atstovybės pavadinime suteikimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 82-2944) nustatyta tvarka. Pastaba. Yra sudaryta Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisija.

Juridinio asmens pavadinimas kitos kalbos žodžiu (-iais)
Įmonės negalima pavadinti kitos kalbos žodžiu (-iais), nes pagal Civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262) juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų (išskyrus tuos atvejus, kai užsienio juridinis asmuo perduoda savo vardą Lietuvoje steigiamai įmonei).
Pagal Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių (patvirtintos VLKK 2004-02-02 nutarimu Nr. N-2 (91); Žin., 2004, Nr. 27-867) 6 punktą pavadinimus iš nelietuviškų žodžių galima daryti tik vienu atveju: Simboliniais pavadinimais gali eiti antikinių (senovės graikų ir lotynų) kalbų žodžiai, ypač jei įmonės, įstaigos, organizacijos veikla yra kultūrinio ar humanitarinio pobūdžio, pvz.: „Alfa“, „Libra“, „Lingua“, „Littera“, „Caritas“.
Pagal Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių 11.3 punktą, pavadinimai iš begalūnių dirbtinių žodžių neteiktini. Taisyklių 5.2 punktas nurodo, kad galimi iš sutrumpinimų ar kitaip dirbtinai sudaryti ir lietuviškomis raidėmis rašomi simboliniai pavadinimai, kurių pabaiga atitinka lietuvišką galūnę, taigi galėtų būti „Tagė“ ar „Taga“ (ne „Tag“), „Gantas“ ar „Gantis“ (ne „Gant“) ir pan.
Struktūrinių padalinių pavadinimų rašymas
Įstaigų, įmonių ir organizacijų struktūrinių padalinių pavadinimai rašomi didžiąja raide:
Šilutės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas,
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.
Mažąja raide rašomi įmonių, įstaigų, organizacijų valdymo vienetų pavadinimai:
Šilutės rajono savivaldybės taryba, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų taryba ir pan.
Mažąja raide rašomi masiškai paplitę įmonių, įstaigų ir organizacijų padalinių (cechų, brigadų, bibliotekų, kabinetų, laboratorijų, kasų, buhalterijų, kanceliarijų, raštinių, profesinės sąjungos komitetų ir kt.) pavadinimai:
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka,
Šilutė rajono savivaldybės darbuotojų profesinė sąjunga,
Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Šilutės rajone ir pan.

Pareigų, garbės vardų, laipsnių ir kt. pavadinimų rašymas, giminės vartojimas
Pareigų pavadinimai ir titulai paprastai rašomi mažąja raide: prezidentas, ministras pirmininkas, ministras (finansų ministras, ūkio ministras), ambasadorius, rektorius, meras, direktorius, administratorius, vedėjas, vyriaus. specialistas.
Kartais (iš pagarbos ar pabrėžiant išskirtinę reikšmę) didžiosios raidės vartojamos įvardijant aukščiausių pareigūnų pavadinimus: Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius.
Įvardijant pareigas oficialiame rašte netinka pridėti mandagumo žodžius ponas ir ponia: Lietuvos Respublikos sveikatos ministrui A.Verygai (ne ministrui p. A. Verygai).

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"