Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Pradedama teikti Asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems

1
Pradedama teikti Asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems

„Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“ projekto paslaugų sąrašas jau nuo rugsėjo mėnesio pasipildė dar viena paslauga – Asmeninis asistentas fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims.

Įvedama nauja paslauga – Asmeninio asistento paslauga asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia (toliau – Asmeninio asistento paslauga) – finansuojama pagal priemonę 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Asmeninio asistento paslaugų teikėjas Savivaldybės administracija ir atrinktas partneris – Šilutės socialinių paslaugų centras.  

Kas yra Asmeninio asistento paslauga?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kas gali gauti paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.).

Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės, ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą.

Asmeninis asistentas gali organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas).

Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Kaip organizuojamas Asmeninio asistento paslaugos teikimas?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ar Savivaldybės administracijos seniūnijų arba įstaigos (teikiančios socialines paslaugas) socialinį darbuotoją.

Asmeninio asistento paslaugų poreikį bandomųjų projektų metu, vadovaudamasis Administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A1-996 patvirtintame Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos apraše nurodytais asmeninio asistento paslaugos poreikio vertinimo kriterijais, vertina seniūnijos socialinis darbuotojas (paslaugų teikimo metu – įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, socialinis darbuotojas). Vertinant asmens asmeninio asistento paslaugų poreikį, asmeniui ar asmens atstovui sutikus (pageidaujant), gali dalyvauti ir neįgaliųjų organizacijos atstovas, kuris socialiniam darbuotojui gali teikti rekomendacijas dėl asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo proceso.

Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Asmeninio asistento paslauga gali būti teikiama individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo poreikį. Už Asmeninio asistento paslaugą mokėti nereikia.

Kviečiame Šilutės rajono savivaldybės gyventojus, kuriems reikalinga Asmeninio asistento paslauga, teikti  prašymus.

Išsamesnę informaciją teikia:

  1. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja Audra Barauskienė, tel. (8 441) 79 275, 8 655 94 831 arba el. p. paštu audrone.barauskiene@silute.lt,
  2. Šilutės socialinių paslaugų centro direktorė Reda Urbaitytė, tel. (8 441) 53 014, 8 657 89987 arba el. paštu silutesspc@gmail.com.

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"