Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacija apie technikos registravimo ir techninių apžiūrų pakeitimus

Atsižvelgdami į pastaruoju metu pasikeitusius kai kuriuos teisės aktus technikos registravimo ir techninių apžiūrų klausimais ir gaunamus su tuo susijusius paklausimus, teikiame šią informaciją.

Žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D- 5 (Žin., 2009, Nr. 6-176) buvo pakeistos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės. Pakeistose taisyklėse, be kita ko, nustatyta, kad šiai technikai registruoti nuo 2009 m. liepos 1 d. naudojami tik naujo pavyzdžio valstybinio numerio ženklai, gaminami pagal Lietuvos standartą LST 1995:2008 „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai". Informuojame, kad numatoma tokia valstybinio numerio ženkluose, gaminamuose pagal Lietuvos standartą LST 1995:2008, simbolių sudarymo tvarka:

Valstybinio numerio ženklo tipas

Valstybinio numerio ženklo formatas

Ženkle  esančių simbolių (skaitmenų ir raidžių) skaičius

Simbolių išdėstymas

1 tipas (paviršius baltas, raidės ir skaitmenys žali)

1 formatas (520x110 mm)

6

TNNNNS

2 formatas (230x150 mm)

5

TNNNS

II tipas (laikinieji, paviršius baltas, raidės ir skaitmenys raudoni)

1 formatas (520x 110 mm)

6

TLNNNN

Lentelėje nurodytų simbolių reikšmės:
T - standarte nurodyta „T" raidė;
N - bet koks skaitmuo nuo 0 iki 9;
S - bet kuri standarte nurodyta raidė;
L - standarte nurodyta „L" raidė. 

Valstybinio numerio ženklų išdavimo eiliškumą nustato Žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamentas. Kaip ir iki šiol, vadovaujantis žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 109-4138) 3 punktu, valstybinio numerio ženklus užsako savivaldybių administracijos.

Žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3D- 196 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos" pakeitimo" buvo pakeista techninių apžiūrų tvarka: nustatytas naujas techninių apžiūrų periodiškumas - kas dveji metai, o naujiems traktoriams pirmoji techninė apžiūra atliekama po trejų metų nuo pirmosios traktoriaus registracijos datos. Pagal taisykles naujiems traktoriams techninės apžiūros talonas neprivalomas, tačiau, siekdami, kad būtų išvengta galimų neaiškumų keliuose ir įvairių tikrinimų metu, rekomenduojame ir naujiems traktoriams, juos įregistravus, išduoti techninės apžiūros talonus. Šiuo atveju valstybės rinkliava, atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai nenumato atskiro konkretaus rinkliavos dydžio, ir į tai, kad techninės apžiūros talono išdavimas susijęs su tam tikromis procedūromis ir išlaidomis (duomenų sutikrinimu ir įtraukimu į registro informacinę sistemą, blankų panaudojimu ir kt), laikinai būtų lygi rinkliavai už techninę apžiūrą. Atkreipiame dėmesį į tai, kad minėtame įsakyme žodis „traktoriai", apima visą Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre įregistruotą techniką. 

Kaimo reikalų skyrius 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"