Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-07-26 nuotolinis posėdis

Informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.

Vadovaujantis aukščiau pateiktu reglamentavimu, teikiame informaciją patalpinimui Jūsų savivaldybės internetinėje svetainėje.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-07-26 nuotolinis posėdis

Planuojama svarstyti:

1. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Šilutės miesto istorinės dalies (u. k. 12331), Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl pastato, esančio Šilutėje, Rusnės g. 8, statuso keitimo).

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 12331) – valstybės saugomas.
Svarstymo pagrindas – gautas Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-05-04 posėdžio protokolinis sprendimas, kurio pagrindu siūloma spręsti dėl pastato, esančio Šilutėje, Rusnės g. 8, vertingųjų savybių požymių turinčio objekto statuso keitimo.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastatų komplekso (u. k. 1167), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Bažnyčių g. 3, 4, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 1167) – valstybės saugomas.
Rengėjas – architektė M. R.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Pastatų komplekso (u. k. 1167), sudaryto iš Pastato (u. k. 22888) ir Amatininko dirbtuvės (u. k. 22889), vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčios (u. k. 10516), Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., Vilniaus g., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 10516) – inicijuotas skelbti valstybės saugomu.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga ir publikacijomis, kuriuo siūloma patikslinti objekto vertingąsias savybes ir teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kretingalės tilto (u. k. 11529), Klaipėdos rajono sav., Kretingalės sen., Kretingalės mstl., Danės g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 11529) – valstybės saugomas.
Rengėjas - Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas - gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacijomis, publikacijomis, kuriuo siūloma nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį ir inžinerinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Tadaravos tilto (u. k. 24813), Kaišiadorių rajono sav., Kruonio sen., Tadaravos k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 24813) – valstybės saugomas.
Rengėjas - Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas - gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacijomis, publikacijomis, kuriuo siūloma nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį ir inžinerinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Nemenčinės tilto (u. k. 22128), Vilniaus rajono sav., Nemenčinės m., Švenčionių g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 22128) – valstybės saugomas.
Rengėjas - Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas - gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, publikacijomis, kuriuo siūloma nustatyti objekto vertingąsias savybes, inžinerinį ir architektūrinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos bei apsaugos nuo fizinio poveikio ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 30572), Kretingos rajono sav., Žalgirio sen., Budrių k., Bažnyčios g. 5, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 30572) – valstybės saugomas.
Rengėjas - Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas - gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga ir publikacijomis, kuriuo siūloma nustatyti Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 30572) ir jo kompleksinių dalių: Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios (u. k. 30573), Varpinės (u. k. 30574) bei Šventoriaus tvoros ir vartų (u. k. 30575) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vargonams (u. k. 26795), Kretingos rajono sav., Žalgirio sen., Budrių k., Bažnyčios g. 5, panaikinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 26795) – registrinis.
Rengėjas - Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas - gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, siūlant naikinti apsaugą Vargonams (u. k. 26795), sudarytiems iš Vargonų prospekto (u. k. 26796) ir Vargonų instrumento (u. k. 26797), nes jie nustatomi Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 30572) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios (u. k. 30573) vertingosiomis savybėmis.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"