Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Skelbiamas neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursas

Skelbiamas neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursas

Šilutės savivaldybės administracija skelbia konkursą 2020 metų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti valstybės ir savivaldybės lėšomis.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533.
Projekto paraišką gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
- pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra: neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija;
- steigimo dokumentuose nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą;
- projekte numatytai veiklai vykdyti turi pakankamai: žmogiškųjų išteklių, tai yra kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuos ir ves kineziterapeuto, trenerio arba taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją turintis darbuotojas (-ai), ir tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi turėti buhalterio, auditoriaus, apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą turi tvarkyti buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga); materialinių išteklių, tai yra nuosavybės ir (ar) panaudos ir (ar) nuomos pagrindais turi patalpas projektui vykdyti, turi projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą.
Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
Projektų paraiškos priimamos nuo šių metų spalio 5 d. iki lapkričio 5 d. 16.00 val.
Paraiškos originalą su priedais (užpildytą, pasirašytą, antspauduotą paraiškos formą ir priedus) ir projekto paraiškos elektroninę laikmeną kartu su pridedamais dokumentais (ant laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas), prašome pateikti užklijuotame voke. Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.
Paraiškos turi būti adresuotos: Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2020 metų konkursui, Šilutės savivaldybės administracijai, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2020 metų projektams įgyvendinti planuojama skirti iš valstybės biudžeto lėšų 4 558 eurų. Šilutės savivaldybė atrinktiems projektams įgyvendinti prisidės iš savo biudžeto ne mažiau kaip 25 procentų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Projekto paraiška turi būti pateikta paštu, registruotu laišku, įteikta per pašto kurjerį arba patiems pareiškėjams ar jų įgaliotiems asmenims tiesiogiai pristatyti Šilutės savivaldybės administracijai.
Pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2019 m. lapkričio 4 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos paraiškos nevertinamos. Šilutės savivaldybės administracijos kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais – Rimantė Čiutienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tel. (8 441) 79 281, el. p. rimante.ciutiene@silute.lt

Nuostatai

Paraiškos forma

Sąmatos forma

Deklaracijos forma

 

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"